Przetargi i zamówienia - Kalisz - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7604240 2020-08-05
godz. 09:00
Wielkopolskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: Paprotnia Krzymów gmina wiejska nr dział.: 577/3 Opracowanie dokumentacji projektowej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7616888 2020-08-05
godz. 10:00
Wielkopolskie Wykoszenie barszczu Sosnowskiego rosnącego wzdłuż brzegów cieku Piwonia.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7598418 2020-08-05
godz. 13:00
Wielkopolskie Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu elewacji wraz z dociepleniem i remontem klatki schodowej budynku mieszkalnego wielo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7608993 2020-08-06
godz. 08:30
Wielkopolskie Dostawa i montaż stacjonarnych regałów magazynowych w ramach zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń hali na potrzeby magazynu Publiczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7609484 2020-08-06
godz. 09:00
Wielkopolskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Grąbków Malanów gmina wiejska nr dział.: 724/1 Opracowanie dokumentacji projektowej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7612220 2020-08-06
godz. 09:00
Wielkopolskie Wykonanie robót budowlanych: 1 Wymiana słupów 8 szt., montaż/naprawa uziemienia 2 szt., wymiana/montaż sprawa ZN/5159/4242MZE/2020...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7612230 2020-08-06
godz. 09:00
Wielkopolskie wykonanie robót budowlanych z projektem budowlano-wykonawczym: 1 Kawnice Golina obszar wiejski nr dział.: Kawnice-219 sprawa ZN/52...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7617630 2020-08-06
godz. 09:00
Wielkopolskie wykonanie projektów budowlano wykonawczych: Święcia Rychwał obszar wiejski nr dział.: 278/2 Opracowanie dokumentacji projektowej -...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7617603 2020-08-06
godz. 10:00
Wielkopolskie Wykonanie przeglądu poszczególnych urządzeń i elementów wchodzących w skład przepompowni wód opadowych i roztopowych wraz z usunię...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7619754 2020-08-06
godz. 10:00
Wielkopolskie Opróżnienie i czyszczenie trzech urządzeń podczyszczających (separator, osadnik) kanalizacji deszczowej zlokalizowanych na terenie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7617619 2020-08-07
godz. 00:00
Wielkopolskie wykonanie zadania pn.: Rozbudowa oświetlenia drogowego w m. Syców ul. Kolejowa, 30763, gm. Syców, w zakresie zgodnym z załącznikie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7619200 2020-08-07
godz. 00:00
Wielkopolskie Realizacja kursów zawodowych Przedmiotem zapytania ofertowego jest usługa przeprowadzenia poniższych kursów zawodowych. Każdy kur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7619340 2020-08-07
godz. 00:00
Wielkopolskie Budowa oświetlenia drogowego w m. Mniewo, 70312, 71146, 71124 gm. Olszówka, w zakresie zgodnym z załącznikiem stanowiącym integral...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7619347 2020-08-07
godz. 00:00
Wielkopolskie Przebudowa oświetlenia drogowego w m. Kłodawa ul. Bohaterów Września 1939 gm. Kłodawa, w zakresie zgodnym z załącznikiem stanowiąc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7620734 2020-08-07
godz. 00:00
Wielkopolskie Zlecę przeprowadzenie szkoleń zawodowych - Kalisz Zlecę przeprowadzenie szkoleń zawodowych: - Sprzedaż usług cateringowych z język...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7576438 2020-08-07
godz. 09:00
Wielkopolskie Sukcesywne dostawy elektrod diagnostycznych, do ablacji endokawitarnej, kardiowerterów oraz zestawów do krioablacji Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7617625 2020-08-07
godz. 09:00
Wielkopolskie wykonanie robót budowlanych: 1 Rumin Stare Miasto gmina wiejska nr dział.: 1393/1 sprawa ZN/5234/4545MZI/2020/1903605 Budowa przył...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7617627 2020-08-07
godz. 09:00
Wielkopolskie wykonanie projektów budowlano wykonawczych: Wilczogóra Wilczyn gmina wiejska ul. Jarzębinowa nr dział.: 192/5 sprawa ZN/5220/4545M...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7616895 2020-08-07
godz. 10:00
Wielkopolskie Naprawa urządzeń na placach zabaw i siłowniach zewnętrznych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7590688 2020-08-07
godz. 12:00
Wielkopolskie Przebudowa ul. Hożej w Kaliszu Numer referencyjny: ZP.271.1.17.2020 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności: 1/ rob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7618699 2020-08-07
godz. 12:00
Wielkopolskie Wykonywanie usługi polegającej na inicjowaniu międzynarodowej współpracy naukowej z partnerami z Europy Środkowo – Wschodniej, bud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7624765 2020-08-07
godz. 12:00
Wielkopolskie Wykonanie pięcioletnich przeglądów instalacji elektrycznych w budynkach wielorodzinnych i przyległym terenie. Zakres pięcioletnieg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7619758 2020-08-07
godz. 14:30
Wielkopolskie remont nawierzchni jezdni ul. Marka w Kaliszu na odcinku od ul. Wykopaliskowej w kierunku przepustu nad rowem melioracyjnym.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7619348 2020-08-10
godz. 00:00
Wielkopolskie Wykonanie dokumentacji projektowej pn. Budowa sieci elektroenergetycznej do 1kV w zakresie oświetlenia zewnętrznego w m. Lewków ul...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7596225 2020-08-10
godz. 09:00
Wielkopolskie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: Teresewo Wierzbinek gmina wiejska nr dział.: Teresewo-198 sprawa ZN/4994/4747MZI/2020/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7606983 2020-08-10
godz. 09:00
Wielkopolskie Wykonanie robót budowlanych: 1 Wymiana przewodów gołych w linii napowietrznej nN na przewody AsXSn ( 0,462 sprawa ZN/5140/4141MZE/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7612200 2020-08-10
godz. 09:00
Wielkopolskie wykonanie robót budowlanych: 1 Kalisz Kalisz gmina miejska sprawa ZN/5199/404MZI/2020/16523 Wykonanie robót: Wymiana przewodów goł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7612109 2020-08-10
godz. 09:00
Wielkopolskie Wykonanie robót budowlanych: Kalisz Kalisz gmina miejska ul. Platanowa nr dział.: 32/47 Budowa przyłącza kablowego nN - Kalisz ul....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7612211 2020-08-10
godz. 09:00
Wielkopolskie wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Czajków Czajków gmina wiejska nr dział.: 1077/3 sprawa ZN/5198/404MZI/2020/2001888 O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7619356 2020-08-10
godz. 09:00
Wielkopolskie Numer zamówienia: Ogłoszenie RKW nr 913/P/20/Oddział Kalisz wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Świba Kępno obszar wiejs...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin