Przetargi i zamówienia - Kielce - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6941164 2019-09-09
godz. 10:00
Świętokrzyskie Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa angiografu z wyposażeniem na potrzeby Sali hybrydowej WSzZ w Kielcach Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6986672 2019-09-09
godz. 10:30
Świętokrzyskie Świadczenie usług medycznych w zakresie pobierania krwi i badania osób zatrzymanych dla KWP/KMP Kielce Numer referencyjny: 050/PN/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6989722 2019-09-10
godz. 10:00
Świętokrzyskie Zakup wraz z dostawą narzędzi chirurgicznych do wykonywania zabiegów ginekologicznych w Poradni Kliniki Ginekologii zgodnie z opis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6982404 2019-09-10
godz. 10:00
Świętokrzyskie Dostawy materiałów medycznych dla potrzeb Bloku Operacyjnego z Pracownią Hemodynamiki-Elektrofizjologii Świętokrzyskiego Centrum K...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6989872 2019-09-10
godz. 12:00
Świętokrzyskie Dostawa materiałów pomocniczych jednorazowego użytku na potrzeby Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Kielcach - 5 pakietów. Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7015000 2019-09-24
godz. 10:00
Świętokrzyskie Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę materiałów opatrunkowych i obłożeń operacyjnych Numer referencyjny: SAG ZP-11/2019 Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7019847 2019-09-24
godz. 10:00
Świętokrzyskie sukcesywna dostawa do siedziby Zamawiającego materiałów opatrunkowych i obłożę operacyjnych z podziałem na 5 zadań: Zadanie nr 1 –...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7021911 2019-09-25
godz. 00:00
Świętokrzyskie Zapytanie ofertowe na usługi badawczo-rozwojowe w ramach projektu „Opracowanie oraz badania innowacyjnego typoszeregu pomp zatapia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7023424 2019-09-25
godz. 10:00
Świętokrzyskie Świadczenie usługi polegającej na opracowaniu dokumentu „Rozwój Partnerstwa Publiczno-Prywatnego jako element koncepcji inteligent...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7015696 2019-09-25
godz. 10:00
Świętokrzyskie sukcesywne dostawy pasków testowych do glukometrów dla oddziałów WSzZ oraz Ś.C.P. w Kielcach Numer referencyjny: EZ/ZP/137/2019/E...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7010287 2019-09-25
godz. 16:00
Świętokrzyskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie konkursu ofert Kod postępowania 13-19-000082/REH/05/1/05.2300.023.02/01 , 13-19-00...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7022645 2019-09-26
godz. 10:00
Świętokrzyskie Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników, kalibratorów, kontroli wraz z dzierżawą dwóch analizatorów w postaci zintegrowanej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7023206 2019-09-26
godz. 10:00
Świętokrzyskie Sukcesywna dostawa odczynników, kalibratorów, kontroli, materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów w postaci zinte...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7029494 2019-09-27
godz. 10:00
Świętokrzyskie Zakup stacji planowania leczenia z przeznaczeniem dla Zakładu Brachyterapii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6995500 2019-10-07
godz. 10:00
Świętokrzyskie Zakup i sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku na potrzeby oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego oraz Świętokrzysk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7029185 2019-10-08
godz. 12:00
Świętokrzyskie Dostawa materiałów pomocniczych jednorazowego użytku na potrzeby Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Kielcach - 3 pakiety Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7001429 2019-10-10
godz. 10:00
Świętokrzyskie Zakup wraz z dostawą leków ogólnych, leków onkologicznych i immunoglobuliny dla Apteki Szpitalnej Świętokrzyskiego Centrum Onkolog...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6995492 2019-10-14
godz. 10:00
Świętokrzyskie Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań w immunologii transfuzjologicznej mikrometodą kolumnową oraz mikropłytkową d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7010895 2019-10-14
godz. 10:00
Świętokrzyskie Zakup wraz z dostawą leków ogólnych, leków onkologicznych oraz preparatów do żywienia dla Apteki Szpitalnej Świętokrzyskiego Centr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7021003 2019-10-18
godz. 10:00
Świętokrzyskie Dostawa różnego sprzętu medycznego w ramach projektu pn. „Rozbudowa i doposażenie na potrzeby Kliniki Kardiochirurgii Wojewódzkieg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7030560 2019-10-31
godz. 10:00
Świętokrzyskie Dostawa zestawów do separatorów MCS+ i Amicus Numer referencyjny: ZP/14/2019 Dostawa 1 400 (tysiąca czterystu) zestawów do separ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin