Przetargi i zamówienia - Olsztyn - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6988627 2019-09-09
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Dokonanie klasyfikacji i wycena wartości drewna z wycinki oraz opracowanie na tej podstawie raportów z klasyfikacji i wyceny warto...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6990749 2019-09-09
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Zlecę prace kamieniarskie - Olsztyn Zlecę prace kamieniarskie. Do zrobienia jest cokół na budynku, taras, ścieżki. Zainteresowanyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6997372 2019-09-09
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Usługa szkoleniowa będzie realizowana w ramach projektu pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie - miasto O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6973372 2019-09-09
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Rozbiórka budynku gospodarczego, zlokalizowanego na działce 8/13, obręb Nowy Folwark, gm. Kisielice Numer referencyjny: OLS.WOP.26...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6982532 2019-09-09
godz. 09:30
Warmińsko-Mazurskie Dostawa specjalistycznych odczynników laboratoryjnych do badań na potrzeby ZIiPR w IRZiBŻ PAN w Olsztynie Numer referencyjny: ZP-P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6973120 2019-09-09
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Budowa schodów przy kapliczce z ulicy starej Bałtyckiej – os. Likusy – etap I Numer referencyjny: NP.2521.75.2019 Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6981623 2019-09-09
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Produkty lecznicze Numer referencyjny: DZPZ/333/23UEPN/2019 Część nr 1Produkty lecznicze Część nr 2Produkty lecznicze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6989720 2019-09-09
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego w Oddziale Klinicznym Onkologii i Immunoonkologii z Ośrodk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6991743 2019-09-09
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstw a w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii. 2. Szacunkowa ilość g...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6991764 2019-09-09
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego w Bloku Operacyjnym. 2. Średnia ilość godzin niezbędnych d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6992162 2019-09-09
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa w Oddziale Klinicznym Onkologii i Immunoonkologii z Ośrodkiem Dziennym ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6992809 2019-09-09
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Kompleksowa organizacja forum odnowy wsi 2019”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6991761 2019-09-09
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie fizjoterapii w jednostce Rehabilitacja.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6979211 2019-09-09
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 naprawa pokrycia dachowego hali napraw taboru w Olsztynie - 1 robota budowlana

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6988829 2019-09-09
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Sukcesywna dostawa komór typu IQ Ultra lub produktów równoważnych w ilości 16 opakowań. Komory wykonane są z chemicznie czystej pi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6992917 2019-09-09
godz. 12:00
Warmińsko-Mazurskie Zapytanie ofertowe na wykonanie miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych(Zapytanie poniżej progu - usługi) PRZEDMIOT POSTĘP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6976686 2019-09-09
godz. 12:30
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie robót budowlano-montażowych po uprzednim opracowaniu dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z częścią kosztorysową dla ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6988601 2019-09-09
godz. 12:30
Warmińsko-Mazurskie Zmiana lokalizacji wodomierza dla istniejącego kompleksu wojskowego Elbląg ul. Dąbrowskiego - 1 etap - postępowanie nr 101/RB

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6997977 2019-09-09
godz. 14:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Jesienne utrzymanie powiatowych dróg gruntowych na terenie działania Powiatowej Służ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6991755 2019-09-09
godz. 15:00
Warmińsko-Mazurskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowni Cytologii i Histopatologii w zakresie diagnostyki histopatologicznej wykonywanych prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6975002 2019-09-10
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Przedmiotem zamówienia jest zakup, instalacja i wdrożenie oprogramowani do wir...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6990811 2019-09-10
godz. 00:00
Warmińsko-Mazurskie Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie kompleksowych systemów informatycznych wraz z dostawą niezbędnego sprzętu komputerow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6988860 2019-09-10
godz. 08:45
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie robót budowlanych: 1 Godkowo Godkowo gmina wiejska nr dzial.: 82/9 Budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV około 17 m w tec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6975401 2019-09-10
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Wykonanie modernizacji ogrodzenia zewnętrznego w Oddziale Zewnętrznym Aresztu Śledczego w Olsztynie Wykonanie przebudowy ogrodze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6948715 2019-09-10
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawy sukcesywne leków weterynaryjnych dla małych zwierząt do Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskieg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6946149 2019-09-10
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Zakup energii elektrycznej dla Grupy UM Olsztyn reprezentowanej przez Gminę Olsztyn na rok 2020 Numer referencyjny: ZP.271.1.59.20...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6989533 2019-09-10
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawę jednorazową specjalistycznych odczynników chemicznych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Ol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6989220 2019-09-10
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawy sukcesywne probówek reakcyjnych do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6978758 2019-09-10
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Przetarg nieograniczony na „USŁUGI PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH ORAZ SERWISU URZĄDZEŃ ENDOSKOPOWYCH FIRMY OLYMPUS" Numer referencyjny: ZP...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6992208 2019-09-10
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Dostawy mięsa i wędlin do działu żywienia WZLP w Olsztynie Numer referencyjny: ZP.3321.11.2019 1. Przedmiotem zamówienia są sukce...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin