Przetargi i zamówienia - Opole - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10149490 2024-12-31
godz. 00:00
Opolskie Zawarcie umów w rodzaju SOK w następujących zakresach: 1 KOORDYNOWANA OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY NA II LUB III POZIOMIE OPIEKI PERINATALNEJ (KOC II/III) na obszarze województwa: 16 - ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10167057 2024-12-16
godz. 00:00
Opolskie Zawarcie umów o realizację programu pilotażowego PROGRAM PILOTAŻOWY -RECEPTA NA RUCH na obszarze województwa: 16 - OPOLSKIE.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10275084 2024-03-27
godz. 10:00
Opolskie Zakup i dostawa żywienia medycznego DZP/2-23/233/28/2024

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10275164 2024-03-27
godz. 10:00
Opolskie Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą leków na okres od 01.06.2024 do 31.05.2025 roku (z podziałem na 16 zadań). Na przedmiot zamówienia składają się: gąbka lecznicza, l...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10266489 2024-03-22
godz. 11:30
Opolskie Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na bieżące potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10266499 2024-03-22
godz. 10:00
Opolskie Zakup i dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatów do wykonywania proteinogramów w surowicy, oceną jakościową białka monoklonalnego w surowicy metoda kapilarną oraz system do el...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10263805 2024-03-21
godz. 11:30
Opolskie Zakup i dostawa pomp insulinowych na bieżące potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. DZP/2-23/233/21/2024

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10266428 2024-03-21
godz. 08:00
Opolskie Zakup i dostawa leków Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leków do Apteki Szpitalnej mieszczącej się w siedzibie Szpitala przy ul. Wodociągowej 4, 45-221 Opole. Przedmiot za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10252896 2024-03-19
godz. 11:30
Opolskie Zakup i dostawa staplerów, klipsów laparoskopowych i naczyniowych jednorazowego użytku na bieżące potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10250193 2024-03-14
godz. 11:30
Opolskie Świadczenie usług transportu sanitarnego zespołem specjalistycznym „S”, zespołem podstawowym „P” i transportowym „T” oraz transportu krwi na bieżące potrzeby Uniwersyteckie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10244419 2024-03-14
godz. 11:30
Opolskie Zakup i dostawa worków na odpady medyczne i niemedyczne na bieżącepotrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. Zmiana z dnia 08.02.2024 Poprzednia wersja ogłoszenia, która j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10250165 2024-03-14
godz. 09:00
Opolskie Zakup i dostawa wyposażenia Oddziału Chorób Wewnętrznych i Alergologii V piętro – strona lewa w meble medyczne.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10214430 2024-03-11
godz. 11:30
Opolskie Zakup i dostawa odczynników z dzierżawą analizatorów parametrów krytycznych/gazometry/ na bieżące potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu. 10.1. Zmiana Identyfikator s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10250199 2024-03-11
godz. 10:00
Opolskie PNE.D.LN.02.24 Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego użytku Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego jednorazowego użytku

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10237721 2024-03-11
godz. 10:00
Opolskie Zakup i dostawa gazów medycznych, laboratoryjnych i technicznych wraz z dzierżawą urządzeń.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10235218 2024-03-07
godz. 08:00
Opolskie Zakup i dostawa leków na SM Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leków do Apteki Szpitalnej mieszczącej się w siedzibie Szpitala przy ul. Wodociągowej 4, 45-221 Opole. Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10222320 2024-03-01
godz. 11:30
Opolskie Zakup i dostawa defibrylatorów wraz z przeszkoleniem personelu z zakresu obsługi dla potrzeb Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10268449 2024-03-01
godz. 10:00
Opolskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach podstawowej ordynacji lekarskiej, w ramach dyżurów stacjonarnych lekarskich w Oddziale Chirurgii Dziecięcej oraz udzielanie świadczeń o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10274906 2024-03-01
godz. 10:00
Opolskie Zakup wraz z dostawą wyposażenia i akcesoriów do sprzętu laparoskopowego, endoskopowo-histeroskopowego i morcelatora TCM 3000BL (z podziałem na 4 zadania) Część 1: Przedmiotem zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10227228 2024-03-01
godz. 09:00
Opolskie Dostawa i montaż wyposażenia meblowego na Oddział Chorób Wewnętrznych i Alergologii V piętro – strona.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10265687 2024-02-29
godz. 17:00
Opolskie Powierzenie w 2024 roku realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10219718 2024-02-29
godz. 11:30
Opolskie Zakup i dostawa pompy do kontrapulsacji wraz z przeszkoleniem personelu z zakresu obsługi urządzenia dla potrzeb Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10257839 2024-02-29
godz. 10:00
Opolskie Pełnienie dyżurów lekarskich w Oddziale Chorób Wewnętrznych i udzielania świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10269976 2024-02-29
godz. 10:00
Opolskie D/04/2024 Zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego na wyposażenie pracowni Uniwersytetu Opolskiego Część 1: Część nr 1 - Zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby pracowni d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10217049 2024-02-28
godz. 11:30
Opolskie Zakup i dostawa preparatów nerkozastępczych na bieżące potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10217018 2024-02-28
godz. 11:30
Opolskie Zakup i dostawa testów do badań w zakażeniach układowych – metodą multiplex PCR na bieżące potrzeby Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu wraz z dzierżawą i serwisem techn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10262269 2024-02-28
godz. 11:00
Opolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Izbie Przyjęć w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10262271 2024-02-28
godz. 11:00
Opolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w oddziałach szpitalnych w godzinach popołudniowych i nocnych w dni powszednie oraz całodobowo w niedziele, święta oraz dni wolne od pra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10273157 2024-02-28
godz. 10:00
Opolskie Dostawa materiałów szewnych dla SPZOZ Opolskie Centrum Onkologii w Opolu na okres 24 miesięcy Część 1: Zadanie 1 Część 2: Zadanie 2 Część 3: Zadanie 3 Część 4: Za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10262222 2024-02-27
godz. 11:00
Opolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Pracowni Endoskopowej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin