Przetargi i zamówienia - Otwock - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6474530 2018-12-18
godz. 10:00
Mazowieckie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie przewozu pacjentów specjalistycznym środkiem transportu sanitarnego wraz z udzielaniem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6466325 2018-12-18
godz. 14:00
Mazowieckie Udzielanie świadczeń zdrowotnych superwizja dla zespołu terapeutycznego Oddziału Leczenia Uzależnień Udzielanie świadczeń zdrowotn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6466336 2018-12-18
godz. 14:00
Mazowieckie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: superwizja dla zespołu terapeutycznego Oddziału Leczenia Zaburzeń Nerwicowych. Superw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6472628 2018-12-18
godz. 14:00
Mazowieckie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji medycznej.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6476037 2018-12-18
godz. 14:00
Mazowieckie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji medycznej. Świadczenia będą realizowane w dni robocze między godzinami 8...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6475984 2018-12-18
godz. 15:00
Mazowieckie „Świadczenie usług i świadczeń z zakresu transportu sanitarnego na rzecz osób ubezpieczonych, innych uprawnionych oraz przewóz mat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6417719 2018-12-20
godz. 09:45
Mazowieckie Zakup „Akumulatorów ortopedyczno-traumatologicznych napędów chirurgicznych wraz z dostawą ostrzy do pił .... Numer referencyjny: D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6479711 2018-12-21
godz. 08:30
Mazowieckie Jednorazowa sprzętu medycznego dla potrzeb Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w restrukturyzacji w Otwocku Numer referencyjny:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6475673 2018-12-21
godz. 10:30
Mazowieckie Rękawice diagnostyczne i chirurgiczne Numer referencyjny: 20/PN/2018 Rękawice diagnostyczne i chirurgiczne - 2 pakiety

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6477745 2018-12-21
godz. 10:30
Mazowieckie Rękawic diagnostycznych i chirurgicznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6427107 2018-12-27
godz. 09:45
Mazowieckie Dostawa cyfrowego śródoperacyjnego aparatu rentgenowskiego typu C-arm na potrzeby bloku operacyjnego SPSK w Otwocku Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6485025 2018-12-27
godz. 14:00
Mazowieckie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki pielęgniarskiej 2. Opis przedmiotu zamówienia Udzielanie świadczeń zdrowotnych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6485036 2018-12-27
godz. 15:00
Mazowieckie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zabiegów fizjoterapeutycznych w domach pacjentów oraz siedzibie Udzielającego Zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6432605 2018-12-28
godz. 09:45
Mazowieckie Dostawa, montaż i uruchomienie cyfrowego aparatu rentgenowskiego z detektorami DR na potrzeby bloku operacyjnego SPSK w Otwocku Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6436286 2018-12-31
godz. 09:45
Mazowieckie Dostawa endoprotez do magazynu szpitala przez okres 24 miesięcy Numer referencyjny: DZP.26.128/2018 Endoproteza stawu kolanowego c...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6478359 2019-01-02
godz. 09:45
Mazowieckie Zakup i dostawa chirurgicznych narzędzi ortopedycznych przeznaczonych dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. prof....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6466620 2019-01-04
godz. 12:00
Mazowieckie Dostawa trójfazowego modulatora magnetronu do Narodowego Centrum Badań Jądrowych Numer referencyjny: AZP.270.57.2018 1. Przedmio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6460534 2019-01-07
godz. 09:45
Mazowieckie Dostawa endoprotez, innych implantów oraz szkła bioaktywnego do magazynu szpitala przez okres 24 miesięcy Numer referencyjny: DZP....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6473586 2019-01-14
godz. 10:00
Mazowieckie Sukcesywna dostawa produktów leczniczych, płynów do żywienia pozajelitowego, płynów infuzyjnych, preparatów recepturowych, wyrobów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin