Przetargi i zamówienia - Piła - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6574707 2019-02-18
godz. 09:30
Wielkopolskie ODCZYNNIKI I MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO WYKONYWANIA BADAŃ SEROLOGICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA Numer referencyjny: NO-ZP.X...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6566394 2019-02-18
godz. 11:00
Wielkopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych lekarskich świadczeń zdrowotnych, dyżurów lekarskich w następujących komórkach org...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6566387 2019-02-18
godz. 11:00
Wielkopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych świadczeń zdrowotnych, dyżurów na podstawie umowy cywilnoprawnej przez Ratownika M...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6566390 2019-02-18
godz. 11:00
Wielkopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych pielęgniarskich świadczeń zdrowotnych, dyżurów pielęgniarskich przez pielęgniarki/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6566384 2019-02-18
godz. 11:00
Wielkopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych: lekarskich świadczeń zdrowotnych, dyżurów lekarskich w nocnej i świątecznej opiece zdrowotnej - ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6566383 2019-02-18
godz. 11:00
Wielkopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych: kompleksowych lekarskich świadczeń zdrowotnych, dyżurów lekarskich na podstawie umowy cywilnopra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6578353 2019-02-18
godz. 11:00
Wielkopolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych: lekarskich świadczeń zdrowotnych, usług lekarskich w Zakładzie Patomorfologii.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6573477 2019-02-18
godz. 12:00
Wielkopolskie Wykonywanie poboru próbek do analizy oraz analiz fizyko-chemicznych i biologicznych ścieków, osadów ściekowych, kompostów (nawozó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6580790 2019-02-27
godz. 12:00
Wielkopolskie Budowa centrum badawczo – rozwojowego OZE przez GWDA Sp. z o.o. w Pile. Zamówienie podzielone jest na dwie części Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin