Przetargi i zamówienia - Radom - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10480281 2024-05-24
godz. 11:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów kardiochirurgicznych jednorazowego użytku dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu. Zamówienie składa się z 8 c...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10433169 2024-05-17
godz. 09:00
Mazowieckie P-16-2024 Zakup i dostawa opatrunków oraz wyrobów medycznych na potrzeby oddziałów Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10473457 2024-05-10
godz. 09:00
Mazowieckie P-26-2024 - Świadczenie usług kompleksowej obsługi serwisowej sprzętu medycznego firmy GE Healthcare dla Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Świadczenie usług kompleksowej obsługi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10478593 2024-05-06
godz. 09:45
Mazowieckie Dostawa materiałów ukompletowania IPMed dla 42 BLSz oraz jednostek będących na jej zaopatrzeniu wg wymagań eksploatacyjno-technicznych WSZIRWDGRSZ 22/TP/2024

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10446243 2024-04-26
godz. 10:00
Mazowieckie ZP. 265.5.2024 Drugi konkurs ofert dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, na prowadzenie w 2024 r. ambulatoryjnej rehabilitac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10441572 2024-04-26
godz. 09:00
Mazowieckie P-30-2024 Dostawa respiratora wielofunkcyjnego dla potrzeb Oddziału Neonatologii RSS realizowane w ramach zad. pn. „Zakup sprzętu i aparatury medycznej (...) dla potrzeb RSS wraz z wypos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10458710 2024-04-26
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa podłoży mikrobiologicznych, testów diagnostycznych i surowic dla PSSE w Radomiu 2024 r. Część 1: Podłoża mikrobiologiczne suche, dodatki do podłóż, testy Część 2: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10365789 2024-04-23
godz. 10:00
Mazowieckie ZAKUP ODCZYNNIKÓW DO ANALIZATORA SYSMEX XN-1000 BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ SZPITALA WRAZ Z DZIERŻAWĄ LINII HEMATOLOGICZNEJ DLA MAZOWIECKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO Sp. z o.o. w RADOMIU ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10379315 2024-04-22
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem kompaktowego spektrometru rentgenowskiego XRF wraz z osprzętem Przedmiot zamówienia obejmuje:1. Dostawę wraz z montażem i uruchomieniem rentgeno...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10431247 2024-04-22
godz. 10:00
Mazowieckie Świadczenie usług medycznych w zakresie badań lekarskich, pobrań krwi osób zatrzymanych przez Policję dla podległych jednostek KPP garnizonu mazowieckiego Część 1: Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10385326 2024-04-19
godz. 23:59
Mazowieckie Zakup Łóżek rehabilitacyjnych wielopozycyjnych regulowanych elektrycznie z materacem oraz montażem

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10424519 2024-04-18
godz. 12:00
Mazowieckie Dkw.223317.2024 Wybór Wykonawców usług medycznych w poszczególnych specjalizacjach PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10426479 2024-04-18
godz. 12:00
Mazowieckie Wybór Wykonawców usług medycznych usługi

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10431335 2024-04-16
godz. 12:00
Mazowieckie UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH: 1) Świadczenia lekarskie w godzinach podstawowej ordynacji i w czasie dyżuru medycznego w połączeniu z pełnieniem funkcji kierownika w Szpitalnym Odd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10379328 2024-04-12
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem kompaktowego dyfraktometru rentgenowskiego XRD wraz z osprzętem. Przedmiot zamówienia obejmuje:1. Dostawę wraz z montażem i uruchomieniem kompak...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10379576 2024-04-08
godz. 12:00
Mazowieckie Zestaw KL-920 z urządzeniami zasilająco-pomiarowymi na potrzeby Uniwersytetu Radomskiego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10380086 2024-04-05
godz. 10:00
Mazowieckie „ Dzierżawa analizatora hematologicznego wraz z analizatorem back-up z wyposażeniem, kompletem odczynników i materiałów eksploatacyjnych do wykonywania badań hematologicznych”Dzier...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10370305 2024-04-03
godz. 14:00
Mazowieckie Dostawa obuwia medycznego profilaktycznego dla pracowników SWPZZPOZ w Radomiu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10370658 2024-03-29
godz. 23:59
Mazowieckie Przeprowadzenie badań lekarskich pracowników Sądu Rejonowego w Radomiu i innych osób-kandydatów do pracy, sprawowanie innej profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz wydaw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10366731 2024-03-28
godz. 09:30
Mazowieckie GMT/AG/2024 Zakup wraz z dostawą do KWP zs w Radomiu baterii do defibrylatora oraz elektrod PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 baterie do defibrylatora LIFEline z 7 letnią baterią 1 komplet skł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin