Przetargi i zamówienia - Radom - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10289056 2024-04-03
godz. 09:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, wyrobów medycznych, utensyliów i środków do dezynfekcji skóry na potrzeby Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10291656 2024-04-03
godz. 09:00
Mazowieckie Zakup i dostawa leków z Programów Lekowych dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10294475 2024-03-29
godz. 10:00
Mazowieckie DOSTAWA OBŁOŻEŃ OPERACYJNYCH, PODKŁADÓW HIGIENICZNYCH, SERWET OPERACYJNYCH, FARTUCHÓW OCHRONNYCH, OSŁON NA APARATY ORAZ MASEK CHIRURGICZNYCH ORAZ DLA MAZOWIECKIEGO SZPITALA SPECJALIST...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10291717 2024-03-28
godz. 11:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów jednorazowych do ciągłych terapii pozaustrojowych wraz z dzierżawą urządzeń dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10269453 2024-03-18
godz. 09:00
Mazowieckie Zakup i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych oraz dzierżawa sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10269421 2024-03-18
godz. 09:00
Mazowieckie Przedmiotem jest zakup i dostawa materiałów zużywalnych do aparatów otrzymanych w darowiźnie od fundacji WOŚP przez Radomski Szpital Specjalistyczny

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10260912 2024-03-15
godz. 11:00
Mazowieckie Dostawa implantów do stabilizacji kręgosłupa dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu Przedmiotem zamówienia jest dostawę implantów do stabilizacji kręgosłu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10294633 2024-03-15
godz. 10:00
Mazowieckie Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do zabiegów chirurgicznych dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu. Szczegółowy opis przedmiotu zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10255736 2024-03-11
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa produktów leczniczych Przedmiotem zamówienia jest dostawa różnych produktów leczniczych. Zamówienie składa się z 16 części. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stano...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10244378 2024-03-08
godz. 11:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia dostawa materiałów jednorazowych do zabiegów koronarografii i ptca dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu. Zamówienie składa się z 15...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10289461 2024-03-08
godz. 11:00
Mazowieckie SUKCESYWNE DOSTAWY SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU Przedmiot zamówienia został podzielony na 9 (dziewięć) Zadań Część 1: Zadanie nr 1 – Sprzęt jednorazowy różny C...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10250240 2024-03-08
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa zestawów do operacji witrektomii i fakoemulsyfikacji wraz z dzierżawą urządzenia do fakowitrektomii Przedmiotem zamówienia dostawa zestawów do operacji witrektomii i fakoemuls...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10282479 2024-03-08
godz. 10:00
Mazowieckie P-05-2024 Zakup i dostawa odczynników do badań histopatologicznych manualnych i procesora tkankowego dla potrzeb Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Część 1: Odczynniki Część...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10289187 2024-03-08
godz. 09:30
Mazowieckie P-18-2024 Zakup i dostawa produktów do leczenia żywieniowego pacjentów Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Część 1: Żywienie dojelitowe Część 2: Żywienie dla dzieci I ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10283901 2024-03-08
godz. 09:00
Mazowieckie P-09/2024 Zakup i dostawa aparatu RTG z ramieniem C oraz aparatu USG dla RSS realiz. w ram. zad. pn. „Zakup sprzętu i aparatury med. wraz z adaptacją pomieszczeń dla potrzeb RSS wraz z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10286831 2024-03-08
godz. 09:00
Mazowieckie PRZETARG UNIEWAŻNIONY Okresowe przeglądy, konserwacje i naprawy sprzętu medycznego (Zamówienie podzielone jest na 17 części ) Część 1: • Część nr 1 - Przeglądy i konserwacja...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10287496 2024-03-08
godz. 09:00
Mazowieckie Okresowe przeglądy, konserwacje i naprawy sprzętu medycznego (Zamówienie podzielone jest na 17 części) Część 1: • Część nr 1 - Przeglądy i konserwacja sprzętu firmy STRYKER ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10288253 2024-03-07
godz. 11:00
Mazowieckie Świadczenie usług transportu sanitarnego przez podstawowy zespół ratownictwa medycznego – całodobowa gotowość i transport na wezwanie, na rzecz pacjentów SWPZZPOZ w Radomiu.Szczeg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10280909 2024-03-07
godz. 10:00
Mazowieckie Odczynniki, krwinki, roztwory, materiały kontrolne i materiały zużywalne do badań immunohematologicznych wraz z dzierżawą analizatora I. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa w peł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10286355 2024-03-05
godz. 14:00
Mazowieckie Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku - system próżniowy lub aspiracyjno-próżniowy do pobierania krwi z najmem czytnika do OB do SWPZZPOZ w Radomiu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10267543 2024-03-04
godz. 09:00
Mazowieckie DOSTAWA WYPOSAŻENIA MEDYCZNEGO- SPRZĘT/ URZĄDZENIA - DO AMBULANSÓW Przedmiot zamówienia został podzielony na 15 (piętnaście )Zadań. Część 1: • Zadanie nr 1 - Defibrylator prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin