Przetargi i zamówienia - Rzeszów - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7619856 2020-08-11 Podkarpackie Zaopatrzenie w artykuły spożywcze dla GDDKiA Oddział Rzeszów i Rejonów realizowane w okresie 1 roku od daty zawarcia umowy przekaz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7606004 2020-08-11
godz. 09:00
Podkarpackie Remont chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 992 Jaslo - Nowy Żmigród - Krempna - Ożenna - gr. państwa w m. Nowy Żmigród w km 16+...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7610783 2020-08-11
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa liczników, bezpośrednich, statycznych, energii czynnej i biernej, dwukierunkowych, 3-fazowych, wielostrefowych z wbudowany...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7618849 2020-08-11
godz. 10:00
Podkarpackie „Dostawa odczynników chemicznych, materiałów mikrobiologicznych i laboratoryjnych materiałów pomocniczych dla Wojewódzkiej Stacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7618868 2020-08-11
godz. 10:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostawa ultra czystych materiałów wsadowych do reaktora MBE w ramach projektu Opracowanie i wdrożenie pierwszej polskie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7622391 2020-08-11
godz. 10:00
Podkarpackie Kompleksowa organizacji dwóch jednodniowych konferencji on-line prezentujących wyniki badań, prowadzonych przez Regionalne Obserwa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7626030 2020-08-11
godz. 10:00
Podkarpackie Roboty budowlane pod nazwą Modernizacja pomieszczeń w budynku administracyjno-biurowym Placówki Terenowej KRUS w Lubaczowie, położ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7631979 2020-08-11
godz. 10:27
Podkarpackie 129/T/W/2020 Dostawa części do spektometru LC-MS/MS Agilent 6530B dla Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7624071 2020-08-11
godz. 10:30
Podkarpackie ZS/16/2020 Kurs stacjonarny języka angielskiego i języka rosyjskiego-zamówienie z podziałem na 2 zadania (części)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7620858 2020-08-11
godz. 11:00
Podkarpackie Dostawa żywności do stołówki SP nr 24 w Rzeszowie w 2020/2021 r. Numer referencyjny: CZ-D.271.53.160.2020 Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7577360 2020-08-11
godz. 12:00
Podkarpackie ROZBUDOWA, NADBUDOWA I MODERNIZACJA CZĘŚCI B BUDYNKU GŁÓWNEGO A1 UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO PRZY Ul. REJTANA 16C W RZESZOWIE WRAZ ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7631899 2020-08-11
godz. 12:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu nefrologii i dializoterapii

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7626073 2020-08-11
godz. 14:00
Podkarpackie Konserwacja i przeglądy dźwigów w jednostkach SP ZOZ Nr 1 w Rzeszowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7580180 2020-08-12
godz. 00:00
Podkarpackie Dostawę, montaż i uruchomienie chłodziarko-zamrażarki Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie nowego, kompletn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7580177 2020-08-12
godz. 00:00
Podkarpackie Dostawa, montaż i uruchomienie suszarki laboratoryjnej (2 szt.) Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie nowych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7580195 2020-08-12
godz. 00:00
Podkarpackie Dostawa, montaż i uruchomienie cieplarek (2 szt.) Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie nowego, kompletnego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7581344 2020-08-12
godz. 00:00
Podkarpackie Dostawa i montaż 4 kompletów mebli laboratoryjnych wraz z wyposażeniem Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli laborat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7622511 2020-08-12
godz. 00:00
Podkarpackie Wykonanie i dostawa form wtryskowych do przerobu tworzyw sztucznych w ramach realizacji projektu „Medyczny Sterylizator Powietrza”...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7624548 2020-08-12
godz. 00:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Usługa doradcza w zakresie wyselekcjonowania oraz nawiązania kontaktów z potencjonalny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7624553 2020-08-12
godz. 00:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Usługa doradcza w zakresie wyselekcjonowania oraz nawiązania kontaktów z potencjonalny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7624552 2020-08-12
godz. 00:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Usługa doradcza w zakresie wyselekcjonowania oraz nawiązania kontaktów z potencjonalny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7624567 2020-08-12
godz. 00:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Usługa doradcza w zakresie wyselekcjonowania oraz nawiązania kontaktów z potencjonalny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7624575 2020-08-12
godz. 00:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Usługa doradcza w zakresie wyselekcjonowania oraz nawiązania kontaktów z potencjonalny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7624576 2020-08-12
godz. 00:00
Podkarpackie Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Usługa doradcza w zakresie wyselekcjonowania oraz nawiązania kontaktów z potencjonalny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7625936 2020-08-12
godz. 00:00
Podkarpackie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2020 na dostawę środków trwałych niezbędnych do realizacji projektu pt. „ShareLock EscapeRoom AR” Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7625940 2020-08-12
godz. 00:00
Podkarpackie ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2020 na dostawę środków trwałych niezbędnych do realizacji projektu pt. „ShareLock EscapeRoom AR” Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7625899 2020-08-12
godz. 00:00
Podkarpackie organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 7 Uczestników Projektu w ramach projektu „Projekt staż 2” Świadczenie usług ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7626871 2020-08-12
godz. 00:00
Podkarpackie Zapytanie ofertowe na usługi szkoleniowe dla potrzeb Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie. 1. Opis przedmiotu zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7603858 2020-08-12
godz. 09:00
Podkarpackie Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec polegająca na budowie chodnika dla pieszych w km 26+938...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7614029 2020-08-12
godz. 09:30
Podkarpackie „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec polegająca na budowie chodnika dla pieszyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin