Przetargi i zamówienia - Wałbrzych - Medyczna, Laboratoria, Budowlana - remonty, wykończenia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7104141 2019-11-15 Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1) neonatologii i pediatrii - dyżury i świadczenia dzienne w oddziale Neonatologiczny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7135746 2019-11-15 Dolnośląskie BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2019 i ROK OBROTOWY 2020 Przedmiot zamówienia: 1) przeprowadzenie badania sp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7147245 2019-11-15 Dolnośląskie Zlecę przeprowadzenie kursów doskonalących - Wałbrzych Zlecę przeprowadzenie kursów doskonalących dla 16 nauczycieli wychowania pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7120303 2019-11-15
godz. 10:00
Dolnośląskie wykonanie 2 zadań remontowych dla Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu: zadanie nr 1 - „Malowanie, wym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7154435 2019-11-15
godz. 10:00
Dolnośląskie SPROSTOWANIE DO PRZETARGU NR 7137838 (WYDŁUŻENIE TSO) Dostawa aparatury medycznej z podziałem na części: - część nr 1 - pompa strz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7138275 2019-11-15
godz. 10:30
Dolnośląskie Remont stropów i nadproży nad piwnicami w budynku przy ul. Sucharskiego 3 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7142042 2019-11-15
godz. 10:30
Dolnośląskie Wymiana instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy ul. 1 Maja 144 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7153870 2019-11-15
godz. 10:30
Dolnośląskie Wymiana okien skrzynkowych na okna PCV wraz z obrobieniem szpaletów i ich pomalowaniem oraz wymianą parapetów wewnętrznych i zewnę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7153631 2019-11-15
godz. 11:00
Dolnośląskie 1. Toner do HP LaserJet P1102 2 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7139285 2019-11-15
godz. 11:50
Dolnośląskie Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę c.o. na paliwo gazowe z kotłem kondensacyjnym i c.w.u. oraz wykonanie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7149822 2019-11-15
godz. 11:50
Dolnośląskie Remont lokalu mieszkalnego nr 24 w budynku przy ul. Grodzkiej 1 w Wałbrzychu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7123253 2019-11-15
godz. 13:00
Dolnośląskie Remont instalacji elektrycznej wraz z budową kanału teletechnicznego: Zakres prac: 1. Wymiana wewnętrznej linii zasilającej, złą...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7154347 2019-11-15
godz. 13:00
Dolnośląskie Wodomierz Cyble DN15 1. Wodomierz 1/2'' ITRON Unimag Cyble DN15 1/2'' 1 szt. 2. Moduł elektroniczny ITRON Cyble M-BUS 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7154345 2019-11-15
godz. 13:00
Dolnośląskie Czujnik poziomu PROBE LU 1. Czujnik poziomu Siemens Probe LU 6m nr zam 7ML5221-1AB17 2 szt. 2. Czujnik poziomu Siemens Probe LU 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7149871 2019-11-15
godz. 15:00
Dolnośląskie Usługę obejmującą zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu zawodowego umożliwiającego nabycie, podniesienie lub zmianę kwa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7149881 2019-11-15
godz. 15:00
Dolnośląskie Usługę obejmującą zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia/kursu zawodowego umożliwiającego nabycie, podniesienie lub zmianę kwa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7144630 2019-11-18
godz. 00:00
Dolnośląskie zakup schodołazu gąsienicowego w ramach wprowadzenia mechanizmu racjonalnych usprawnień Przedmiotem zamówienia jest dostawa jedne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7129839 2019-11-18
godz. 10:00
Dolnośląskie Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zabezpieczenia i ewentualnego wzmocnienia stalowej konstrukcji nośnej oraz dokum...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7124998 2019-11-18
godz. 10:00
Dolnośląskie „Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej zabezpieczenia i ewentualnego wzmocnienia stalowej konstrukcji nośnej oraz doku...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7138737 2019-11-18
godz. 10:00
Dolnośląskie Przygotowanie i dostarczania posiłków dla mieszkańców Domu Seniora Rusinowa w Wałbrzychu . Opis przedmiotu zamówienia 1. Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7142535 2019-11-18
godz. 10:00
Dolnośląskie Sukcesywna dostawa środków czystości dla Wałbrzyskiego Centrum Sportowo – Rekreacyjnego AQUA – ZDRÓJ przy ul. Ratuszowej 6 w Wałbr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7149672 2019-11-18
godz. 10:00
Dolnośląskie Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę materiałów biurowych dla Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7155745 2019-11-18
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa gotowych posiłków regeneracyjnych w słoikach w sezonie 2019/2020r. oraz 2020/2021r.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7155738 2019-11-18
godz. 10:00
Dolnośląskie opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zastosowanie grzejników na paliwo gazowe typu MORA oraz wykonanie wentylacji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7155737 2019-11-18
godz. 10:00
Dolnośląskie Remont lokalu mieszkalnego nr 6 w budynku przy ul. Giserskiej 2 w Wałbrzychu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7142334 2019-11-18
godz. 10:30
Dolnośląskie Remont stropów nad piwnicami w budynku przy ul. 1 Maja 95 w Wałbrzychu-wg załączonego przedmiaru.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7135647 2019-11-18
godz. 11:50
Dolnośląskie Remont lokalu mieszkalnego nr 9 w budynku przy ul. 11 Listopada 53 w Wałbrzychu (wg załączonego przedmiaru).

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7146345 2019-11-18
godz. 13:00
Dolnośląskie 1 Dostawa aparatury sterującej dla TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7149641 2019-11-18
godz. 15:30
Dolnośląskie Prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych z dróg położonych na terenie powiatu wałbrzyskiego w trybie art. 130a ust...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7155742 2019-11-19
godz. 09:00
Dolnośląskie SYSTEM AUTOMATYCZNEGO ZAMYKANIA BRAMY.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin