Przetargi i zamówienia - Zabrze - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6339726 2018-11-19
godz. 10:00
Śląskie Dostawa sterylizatora wraz z wyposażeniem na potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o. Numer referencyjny: DZP/13PN/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6339688 2018-11-19
godz. 12:00
Śląskie Dostawa aparatury medycznej Numer referencyjny: 106/EZP/18 Diatermia chirurgiczna Diatermia chirurgiczna 1 szt. spełniająca parame...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6392690 2018-11-20
godz. 07:30
Śląskie ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE : Usługi lekarskie w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej - w zakresie nocnej i świątecznej opie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6410434 2018-11-20
godz. 08:00
Śląskie Kołnierze ortopedyczne (AM356283) 1. Kołnierz ortopedyczno - ratunkowy (dla dorosłych) 2 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6409510 2018-11-21
godz. 00:00
Śląskie Przydomowa Kompostowa Lanca Temperatury - Sonda Do Wielowarstwowego Pomiaru Temperatury w Przydomowych Pryzmach Kompostowych i Obo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6347889 2018-11-22
godz. 08:30
Śląskie Dostawa sprzętu medycznego realizowana w ramach projektu nr POIS.09.02.00-00-0118/17 Numer referencyjny: ZP/47/51/2018/PN/47 Dosta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6352625 2018-11-22
godz. 10:00
Śląskie Dostawa sprzętu medycznego dla projektu w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFR) dla osi priorytetowej: X. Rewit...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6352636 2018-11-22
godz. 10:30
Śląskie Dostawa sprzętu medycznego dla projektu w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFR) dla osi priorytetowej: X. Rewit...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6352633 2018-11-22
godz. 11:00
Śląskie Dostawa sprzętu medycznego dla projektu w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFR) dla osi priorytetowej: X. Rewit...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6352633 2018-11-22
godz. 11:00
Śląskie Dostawa sprzętu medycznego dla projektu w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFR) dla osi priorytetowej: X. Rewit...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6352618 2018-11-22
godz. 11:30
Śląskie Dostawa sprzętu medycznego dla projektu w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFR)dla osi priorytetowej: X. Rewita...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6347925 2018-11-23
godz. 08:30
Śląskie Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatorów do biochemii, dostawę odczynników do biologii molekularnej, immunofluorescencji,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6352806 2018-11-23
godz. 10:00
Śląskie Dostawa sprzętu medycznego dla projektu w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFR) dla osi priorytetowej: X. Rewit...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6412931 2018-11-26
godz. 09:00
Śląskie Świadczenia zdrowotne w dziedzinie kardiochirurgii, radiodiagnostyki lub radiologii i diagnostyki obrazowej lub radiodiagnostyki o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6415360 2018-11-26
godz. 09:00
Śląskie Dostawa kaniuli dożylnych i dotętniczych Numer referencyjny: 117/EZP/18 Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę kaniuli dożylnych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6344813 2018-11-26
godz. 10:00
Śląskie Dostawa wyposażenia służącego realizacji projektu „Utworzenie w ramach Szpitala Miejskiego w Zabrzu Sp. z o.o. Szpitalnego Oddział...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6347836 2018-11-26
godz. 10:00
Śląskie Dostawa sprzętu jednorazowego do cewnikowania serca i urządzeń do stymulacji serca – powtórzenie Pakietów nr 11A, 11B, 22, 23, 32,...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6397000 2018-12-19
godz. 12:00
Śląskie Dostawa inkubatorów Numer referencyjny: 112/EZP/18 Inkubator otwartyInkubator otwarty typ 1 2 szt. Inkubator zamkniętyInkubator za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6401967 2018-12-20
godz. 12:00
Śląskie Dostawa zastawek serca i łat biologicznych Numer referencyjny: 115/EZP/18 Zastawka sercaPoz. 1 Zastawka serca aortalna bezstentowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin