Przetargi i zamówienia - kielce - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10594601 2024-06-18
godz. 00:00
Świętokrzyskie udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86-usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 1) 85110000-3 usługi szpitalne i podobne 2) 85121200-5 specjalistyczne usługi medyczne 3) 85143000...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10534902 2024-06-18
godz. 09:00
Świętokrzyskie Przedmiotem zamówienia jest zakup dwóch zestawów laparoskopowych 4K z funkcją obrazowania z użyciem ICG z monitorami asystującymi i akcesoriami dla potrzeb Świętokrzyskiego Centrum O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10591615 2024-06-18
godz. 10:00
Świętokrzyskie Część 1: Dostawy leków w okresie 1 roku - zadanie nr 1.Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 4a Część 2: Dostawy leków w okresie 1 roku - zadanie nr 2Szczegółowy o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10590485 2024-06-19
godz. 09:00
Świętokrzyskie Sukcesywne dostawy leków refundowanych stosowanych w Programach Lekowych do Apteki Szpitalnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Część 1: Przedmiotem zamówienia jest:Zadan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10594468 2024-06-19
godz. 09:00
Świętokrzyskie Sukc. dostawy zestawów do implantacji całkowicie podskórnego kardiowertera - defibrylatora na potrzeby Zespołu Pracowni Radiologii Zabiegowej, Hemodynamiki i Elektrokardiologii ŚCK WSzZ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10552209 2024-06-19
godz. 09:00
Świętokrzyskie Zakup czujników do pomiaru głębokości snu pacjentów operowanych wraz z użyczeniem platformy monitorującej dla potrzeb oddziałów Ś.C.P. oraz WSzZ w Kielcach Czujniki do monitorowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10593390 2024-06-19
godz. 09:00
Świętokrzyskie „Sukcesywne dostawy środków ochrony indywidualnej oraz produktów do przygotowania i podaży leków cytostatycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach" Część ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10611804 2024-06-19
godz. 10:00
Świętokrzyskie Sukcesywne dostawy zużywalnych elementów do zestawów automatycznych wstrzykiwaczy kontrastu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10612282 2024-06-19
godz. 10:00
Świętokrzyskie Zakup i sukcesywne dostawy jednorazowych światłowodów do lasera Leonardo Mini 1470 będącego na wyposażeniu Bloku Operacyjnego Świętokrzyskiego Centrum Pediatrii.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10531704 2024-06-19
godz. 10:00
Świętokrzyskie Sukcesywne dostawy implantów do rekonstrukcji, materiałów zespalających i zużywalnych dla potrzeb Bloku Operacyjnego Ogólnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. Przetarg ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10617025 2024-06-20
godz. 09:00
Świętokrzyskie świadczenie usług w zakresie interwencji i całodobowej opieki weterynaryjnej nad zwierzętami wolno żyjącymi (dzikimi) bytującymi na terenie Miasta Kielce, w terminie od 1 lipca do 31....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10617982 2024-06-20
godz. 09:00
Świętokrzyskie „Usługi serwisowania i naprawy sprzętu medycznego w okresie 1 roku”, tj.: Urządzenie do masażu serca Defibtech RMU 1000 7 szt. TP/255/2024

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10618021 2024-06-20
godz. 09:00
Świętokrzyskie „Dostawy pomocy dydaktycznych oraz innego wyposażenia” Część 1: Część 1: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych do realizacji warsztatów pn. „Eko rozwiązania w fizyce”Szczeg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10612671 2024-06-20
godz. 11:00
Świętokrzyskie 1. Przedmiotem zamówienia jest Asortyment do terapii nerkozastępczej dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II . Przedmiot zamówienia nie jest podzielony na części:Szczegóło...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10615843 2024-06-20
godz. 12:00
Świętokrzyskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa plazmotronu wraz z armaturą, zabudową oraz instalacjami pomocniczymi i bezpieczeństwa dla Politechniki ŚwiętokrzyskiejSzczegółowy opis przedmiotu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10616179 2024-06-21
godz. 08:00
Świętokrzyskie Zakup wraz z dostawą wyrobów medycznych dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach. Część 1: Pakiet nr 1 – Szew wchłanialny, syntetyczny, pleciony powlekany, okres podtrzym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10596997 2024-06-21
godz. 08:00
Świętokrzyskie Zakup wraz z dostawą odczynników ddPCR dla Zakładu Diagnostyki Molekularnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach Pakiet nr 1 – odczynniki ddPCR IZP.2411.130.2024.AM

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10616574 2024-06-21
godz. 09:00
Świętokrzyskie Zakup wraz z dostawą paneli do diagnostyki molekularnej zakażeń w systemie zamkniętym do analizatora Biofire FilmArray dla Zakładu Mikrobiologii Klinicznej ŚCO w Kielcach. Zakup wraz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10609831 2024-06-21
godz. 09:00
Świętokrzyskie Zakup wraz z dostawą filtrów BIOFIL dla Kliniki Hematologii Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach Pakiet nr 1 – Filtry BIOFIL IZP.2411.140.2024.AM

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10596450 2024-06-21
godz. 09:00
Świętokrzyskie Dostawa odzieży letniej dla służb ratownictwa medycznego Część 1: Dostawa koszulek z krótkimi rękawami typu polo w ilości 485 szt., w tym 476 szt. koszulek męskich i 9 szt. koszul...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10534802 2024-06-21
godz. 09:00
Świętokrzyskie Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej u.p.z.p. Przedmiotem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10620820 2024-06-21
godz. 09:00
Świętokrzyskie Zakup osłon radiologicznych dla pracowników Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach Przedmiotem zamówienia jest zakup odzieży oraz akcesoriów ochrony radiologicznej dla pracowni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10623559 2024-06-21
godz. 09:00
Świętokrzyskie Zakup oftalmoskopu operacyjnego kompatybilnego z mikroskopem HS Hi-R 900 z wyposażeniem dla potrzeb Kliniki Okulistyki Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10538949 2024-06-21
godz. 11:00
Świętokrzyskie Zakup i dostawa sprzętu i aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Kielcach im. św. Jana Pawła II - ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10621319 2024-06-24
godz. 12:00
Świętokrzyskie UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W RAMACH KONTRAKTU CAŁOŚCIOWEGO W KLINICE NEFROLOGII 85121100-4 - Ogólne usługi lekarskie, 85121200-5 Specjalistyczne usługi medyczne, 85121220-1 Usł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10622949 2024-06-25
godz. 09:00
Świętokrzyskie Część 1: Przedmiotem zamówienia są: Dostawy stentów oraz materiałów medycznych dla potrzeb Klinicznego Oddziału Chirurgii Naczyniowej WSzZ Kielce.Pakiet nr 1- Stent samorozprężaln...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10600173 2024-06-26
godz. 11:00
Świętokrzyskie 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja pakietu usług ogólnorozwojowych i zdrowotnych pn. „Dzień zdrowia dla seniora”.2. Zamówienie składa się z cykli. Jeden cykl o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10576923 2024-06-27
godz. 09:00
Świętokrzyskie Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków onkologicznych dla Apteki Szpitalnej Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach.Przedmiot zamówienia jest podzielony na następując...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10623332 2024-06-27
godz. 11:00
Świętokrzyskie Zakup i sukcesywna dostawa kontrastów do tomografii i rezonansu dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II Część 1: Przedmiotem zamówienia jest Zakup i dostawa kontrastów do ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10624144 2024-06-28
godz. 11:00
Świętokrzyskie Zakup i Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych niesterylnych i opatrunków specjalistycznych dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II Część 1: Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin