Przetargi i zamówienia - lublin - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10524722 2024-06-17
godz. 09:00
Lubelskie „Dostawa środków cieniujących stosowanych w Pracowni Tomografii Komputerowej COZL” (COZL/DZP/AW/3411/PN-61/24) „Dostawa środków cieniujących stosowanych w Pracowni Tomografii Ko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10524525 2024-06-17
godz. 09:00
Lubelskie „Dostawa drenów do przygotowania i podaży leków na potrzeby COZL”.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10524648 2024-06-17
godz. 09:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatów do żywienia na potrzeby pacjentów COZL.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10618455 2024-06-17
godz. 10:00
Lubelskie 1 5'-Methylthioadenosine, Purity: 99.67%, 50mg Np. nr kat. HY-16938 lub produkt równoważny 1 op. Zaproponowane przez, w ofercie produkty równoważne muszą posiadać parametry jakościowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10618454 2024-06-17
godz. 10:00
Lubelskie Sterylne probówki typu Falcon 15ml, pakowane w worki, 10x50szt. ( 500szt.) Np. nr kat. 15-1100-2 lub produkt równoważny 2 op.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10619107 2024-06-17
godz. 10:00
Lubelskie Materiały do badań

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10605473 2024-06-17
godz. 10:00
Lubelskie zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10621918 2024-06-17
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa materiałów do badań

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10622060 2024-06-17
godz. 10:00
Lubelskie 1 Glass thermometer standard-20 to +110 stopn.C, 300 mm, temperature resolution 1stopn.C, temperature accuracy +-3stopn.C, Length 300mm np. nr kat. E742.1 lub produkt równoważny 3

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10622022 2024-06-17
godz. 10:00
Lubelskie 1 Dulbecco#s Modified Eagle#s Medium/Nutrient Mixture F-12 np. nr kat. D8437-500ML lub produkt równoważny 3

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10622067 2024-06-17
godz. 10:00
Lubelskie 1 DSC N,N#-Disuccinimidyl carbonate Novabiochem,25g, np. nr kat. 8510050025 lub produkt równoważny 1 2 Methanesulfonic acid #99.0%, 100ml, np. nr kat. 471356-100ML lub produkt równoważny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10615215 2024-06-17
godz. 11:00
Lubelskie Dostawa podręcznego miernika podatności magnetycznej Przedmiotem zamówienia jest dostawa podręcznego miernika podatności magnetycznej.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10587789 2024-06-17
godz. 12:00
Lubelskie zakup, dostawa i montaż wyposażenia dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centralnego Traktu Operacyjnego, Apteki Szpitalnej, Centralnej Sterylizacj Część 1: wyciąg nast...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10620046 2024-06-17
godz. 12:00
Lubelskie Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy dla pracowników Wojewódzkiego Biura Geodezji i Urządzania Terenów Rolnych w Lublinie oraz Pracowni Terenowych w Białej Podlaskiej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10601086 2024-06-18
godz. 09:00
Lubelskie COZL/DZP/BB/3413/Z-45/2024 Dostawa barwników do histopatologii, nozyków mikrotomowych oraz alkoholu skażonego. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Część 1 - Barwniki do histopatologii. - 1 szt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10539010 2024-06-18
godz. 09:00
Lubelskie Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków Dostawa leków

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10524557 2024-06-18
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa sprzętu medycznego do zabiegów angiograficznych, ablacyjnych i kardiologicznych oraz odzieży ochrony radiologicznej – 34 zadania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10616731 2024-06-18
godz. 10:00
Lubelskie zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lub...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10616726 2024-06-18
godz. 10:00
Lubelskie Zawarcie umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych pielęgniarskich w Oddziale Intensywnej Terapii i Anestezjologii w lokalizacji al. Kraśnicka 100 w Lublinie Wojewódzkiego Szpitala Spec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10618236 2024-06-18
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa odczynników laboratoryjnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10538993 2024-06-18
godz. 10:00
Lubelskie Zakup wraz z montażem i instalacją sprzętu medycznego do leczenia pacjentów kardiologicznych - System do krążenia pozaustrojowego szt. 2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10617847 2024-06-18
godz. 14:00
Lubelskie Udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie endokrynologii na rzecz pacjentów WOMP CP-L w Lublinie Filia Nr 1.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10617845 2024-06-18
godz. 14:00
Lubelskie świadczenia zdrowotne pacjentów WOMP CP-L w Lublinie Filia Nr 1.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10617311 2024-06-18
godz. 15:15
Lubelskie usługa etykietowania wraz ze zwolnieniem i transportem placebo Injectio Natrii Chlorati Isotonica Polpharma, 9 mg/ml w ampułkach, rozpuszczalnik do sporządzania leków parenteralnych do r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10593618 2024-06-18
godz. 16:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86-usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 85143000-3-Usługi ambulatoryjne, 85121200-5-Specjalistyczne usługi medyczne (kod i nazwa przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10593696 2024-06-18
godz. 16:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86-usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 85143000-3-Usługi ambulatoryjne, 85121200-5-Specjalistyczne usługi medyczne (kod i nazwa przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10593699 2024-06-18
godz. 16:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86-usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 85143000-3-Usługi ambulatoryjne, 85121200-5-Specjalistyczne usługi medyczne (kod i nazwa przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10617363 2024-06-19
godz. 00:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące się tytułem zawodowym pielęgniarki/położnej lub ratownika medycznego, kod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10591060 2024-06-19
godz. 08:45
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa leków onkologicznych na potrzeby COZL.Zamówienie zostało podzielone na 3 części:Część 1 – Ravulizumab;Część 2 - Breksukabtagen autoleucel;C...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10612140 2024-06-19
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa cieplarki do płynów infuzyjnych Przedmiotem zamówienia jest dostawa cieplarki infuzyjnej z dwiema komorami grzewczymi, z osobnymi obwodami grzewczymi i panelami sterującymi. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin