Przetargi i zamówienia - szczecin - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10585886 2024-06-17
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Wykonanie robót konserwacji Izby Przyjęć 109 Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Szczecinie. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót konserwacji bieżącej Izby Przyjęć 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10599606 2024-06-17
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w zakresie: fizyki medycznej w Zakładzie Fizyki Medycznej i Oddziale Klinicznym Radioterapii.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10615012 2024-06-18
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Dostawa Materiałów medycznych na zabezpieczenie imprezy masowej Pol'and'Rock Festiwal 2024 Zamawiający dopuszcza podział zamówienia na części. Przedmiot zamówienia: Lp. Nazwa asortym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10616995 2024-06-18
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Wykonanie usługi badawczo - rozwojowej na stanowisku specjalisty ds. konstrukcyjnych materiałów metalowych i ich łączenia (umowa zlecenie) w wymiarze 630 godzin, polegającej na: - opra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10616997 2024-06-18
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Wykonanie usługi badawczo - rozwojowej na stanowisku specjalisty ds. technologii wytłaczania, wtryskiwania tworzyw sztucznych (umowa zlecenie) w wymiarze 180 godzin, polegającej na: - wyt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10604759 2024-06-18
godz. 11:00
Zachodniopomorskie WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych dla pacjentów Udzielającego Zamówienie objętych leczeniem kompleksowej opieki po z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10599435 2024-06-19
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Udzielanie w okresie do 120 m-cy, w drodze indywidualnych umów cywilnoprawnych, świadczeń opieki zdrowotnej przez podmioty wykonujące działalność leczniczą lub osoby legitymujące si...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10619105 2024-06-19
godz. 14:00
Zachodniopomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu onkologii w Oddziale Onkologii Klinicznej oraz udzielanie konsultacji specjalistycznych na rzecz pacjentów innych komórek organizacyjnych - pos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10619108 2024-06-19
godz. 14:00
Zachodniopomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu chirurgii naczyniowej w Klinice Chirurgii Naczyniowej, Ogólnej i Angiologii, postępowanie obejmuje: dla lekarza kierującego Kliniką (1 stanow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10550286 2024-06-20
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Dostawa immunoglobulin dla USK-1 w Szczecinie Szczegółowy opis poszczególnych pakietów znajduje się w Załączniku nr 2 do SWZ.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10586395 2024-06-20
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Dostawa odczynników diagnostycznych i innych artykułów medycznych jednorazowego użytku dla SPSZOZ „Zdroje” w pakietach Część 1: Ezy i szalki Petriego Część 2: Paski wskaź...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10550191 2024-06-20
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Świadczenie usługi polegającej na wykonaniu okresowych przeglądów technicznych, napraw i konserwacji aparatury medycznej znajdującej się w SPSZOZ „Zdroje” w pakietachPrzedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10597734 2024-06-20
godz. 09:00
Zachodniopomorskie EP/220/34/2024- Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu endoskopowego dla SPWSZ w Szczecinie Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu endoskopowego dla S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10615468 2024-06-21
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Dostawa materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizatorni USK nr 1 PUM. Część 1: PAKIET 1 - MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO OPROGRAMOWANIA PROCES+.Szczegółowy opis przedmiotu zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10615249 2024-06-21
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Zadanie I udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz pozostawanie w gotowości do udzielania świ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10565772 2024-06-24
godz. 07:10
Zachodniopomorskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10565684 2024-06-24
godz. 07:10
Zachodniopomorskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10565708 2024-06-24
godz. 07:10
Zachodniopomorskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10552539 2024-06-24
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Dostawa narzędzi chirurgicznych i kontenerów do sterylizacji dla USK NR 1 PUM w Szczecinie Szczegółowy opis poszczególnych pakietów znajduje się w Załączniku nr 2 do SWZ. Zmiana P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10615496 2024-06-24
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Zadanie I udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pobierania materiału w Punkcie Pobrań w Zespole Pracowni Medycyny Laboratoryjnej w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10550287 2024-06-24
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych dla SPWSZ w Szczecinie.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10605399 2024-06-25
godz. 08:00
Zachodniopomorskie TP-20/24 Dostawa i uruchomienie mikrofalowego procesora tkankowego wraz ze stacją do szybkiego przeprowadzania drobnego materiału. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i uruchomienie mikr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10527863 2024-06-25
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Dostawa rękawic diagnostycznych i rękawic chirurgicznych dla USK-2 w Szczecinie. 1. Przedmiotem zamówienia jest rękawic diagnostycznych i rękawic chirurgicznych dla USK-2 w Szczecinie....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10599679 2024-06-25
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Dostawa mebli medycznych oraz wyposażenia dla USK-2 Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli medycznych oraz wyposażenia dla USK -2 w Szczecinie, zwanych dalej „meblami...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10610894 2024-06-25
godz. 09:30
Zachodniopomorskie Udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji w tym: a) osobiste udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji b) koordynowanie pracą Oddziału Reh...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10615254 2024-06-25
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Zadanie I udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Oddziale Chorób Wewnętrznych zgodnie z harmonogramem udzielania świadczeń Zadanie II udzielanie kompleksowych świadczeń zdr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10620002 2024-06-25
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Dostawa analizatora termomechanicznego DMA 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego (nieużywanego, wolnego od wad prawnych i fizycznych analizatora termomechan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10527844 2024-06-26
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Dostawa pieluchomajtek oraz myjek do mycia pacjentów dla USK-2 w Szczecinie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieluchomajtek i myjek co mycia pacjentów dla USK-2 w Szczecinie.1.1. I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10590277 2024-06-27
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Dostawa filtrów oddechowych oraz zestawów do higieny jamy ustnej dla USK-2. Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa filtrów oddechowych dla USK-2 w Szczecinie (zwanymi dalej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10605610 2024-06-27
godz. 10:00
Zachodniopomorskie Wykonanie IV edycji badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja dotycząca pomiaru poziomu osiągnięcia wartości wskaźnika rezultatu długoterminowego „Liczba osób znajdujących się w lepszej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin