Przetargi i zamówienia - warszawa - Medyczna, Laboratoria, sprzęt medyczny - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10678627 2024-07-15 Mazowieckie Dostawa kontenerów do sterylizacji narzędzi chirurgicznych na rzecz Szpitala Czerniakowskiego Sp. z o.o.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10620157 2024-07-15
godz. 08:50
Mazowieckie ZP/CZD/083/24 Dostawa sprzętu kardiologicznego (ablacja) oraz sprzętu do systemu elektroanatomicznego typu CARTO 3 – 11 pakietów. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu kardiolo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10672201 2024-07-15
godz. 09:00
Mazowieckie dostawa fantomów do nauki badania piersi i jąder do przychodni przy ul. Szajnochy 8, 01-637 Warszawa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10620239 2024-07-15
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa sprzętu medycznego dla Pracowni Hemodynamiki oraz Kardiologii Inwazyjnej UCK WUM 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego w podziale na 22 Części.2. Szczegół...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10677988 2024-07-15
godz. 11:00
Mazowieckie Optyka artroskopowa 4mm x 30stopn wraz z kompatybilnym płaszczem i obturatorem-2 kpl.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10671537 2024-07-16
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa i montaż pierwszego wyposażenia dla Środowiskowego Domu Samopomocy w budynku przy ul. Korotyńskiego 13 w Warszawie. Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa i monta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10616853 2024-07-16
godz. 12:00
Mazowieckie 5.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa aparatu echokardiograficznego wysokiej klasy z sondą 3D przezklatkową, z zaawansowanym oprogramowaniem obliczeniowym.5.2. Planowany za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10611504 2024-07-17
godz. 09:00
Mazowieckie Zakup i dostawa sprzętu do mechanicznej perfuzji wątroby oraz płynów do perfuzji narządów na potrzeby Bloków Operacyjnych Chirurgii SKDJ i CSK UCK WUM. 1. Przedmiotem zamówienia jes...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10616887 2024-07-17
godz. 10:00
Mazowieckie Zakup sprzętu na doposażenie Biobanku w ramach projektu Uruchomienie Regionalnego Centrum Medycyny Cyfrowej przy PIM MSWA Zgodnie z SWZ PIMMSWIA-2375/04/06/01/2024

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10674052 2024-07-17
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa 7 szt. krzeseł rehabilitacyjnych do masażu kręgosłupa (biurowego) dla potrzeb dydaktycznych Wydziału Rehabilitacji DZPZ.271.15.2024

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10591125 2024-07-17
godz. 11:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa sprzętu medycznego wraz z dzierżawą aspiratorów ultradźwiękowych na potrzeby Bloku Operacyjnego; DZPUCK.262.115.2024” Zmiana Poprzednia wers...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10684698 2024-07-17
godz. 12:00
Mazowieckie Zakup trzech urządzeń techniczno-pomiarowych Część 1-Automatyczny licznik komórek, 1 szt. Część 2-Spektrofotometr z fluorymetrem w jednym urządzeniu, 1 szt. Część 3-Wirówka z c...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10683652 2024-07-17
godz. 15:00
Mazowieckie ZP-2 Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem spektralnego tomografu okulistycznego z angiografią SOCT dla poradni okulistycznej w przychodni Rejonowo – Specjalistycznej przy ul. Sosnkows...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10623183 2024-07-18
godz. 09:00
Mazowieckie zakup, dostawa oraz uruchomienie stanowisk do znieczulenia- 3 szt Zakup, dostawa, oraz uruchomienie stanowisk do znieczulania - 3 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10676638 2024-07-18
godz. 09:00
Mazowieckie Dzierżawa aparatów do terapii nerkozastępczych i plazmaferezy wraz z osprzętem do jej wykonywania, cewniki do dializ na potrzeby SPSK im. prof. W. Orłowskiego CMKP Część 1: Dzierża...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10629229 2024-07-18
godz. 09:30
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa pistoletu do biopsji, noży plazmowych i zestawów do zabiegów laparoskopowych.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10629194 2024-07-18
godz. 10:00
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do sterylizacji na potrzeby Centralnej Sterylizatorni w lokalizacji CSK UCK WUM w podziale na 2 Części.2. Szczegółowy opis przedmiotu z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10594453 2024-07-18
godz. 10:00
Mazowieckie Wielobranżowa przebudowa i modernizacja pomieszczeń Kliniki Gastroenterologii i Chorób wewnętrznych wraz z dostawą sprzętu i aparatury medycznej w formule "zaprojektuj-wybuduj-wyposaż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10678333 2024-07-19
godz. 08:50
Mazowieckie ZP/CZD/101/24 Dostawa defibrylatorów i stymulatorów wszczepialnych wraz z elektrodami i monitorami – 6 pakietów Część 1: DEFIBRYLATOR JEDNOJAMOWY BEZ ELEKTRODY Część 2: ELEKT...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10679755 2024-07-19
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa torebek laparoskopowych oraz noży harmonicznych określonych w 2 pakietach. Część 1: Pakiet Nr 1: Torebka laparoskopowa – 400 szt. Część 2: Pakiet Nr 2: 1. Jednorazowa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10680564 2024-07-19
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa akcelerometrów wraz z oprzyrządowaniem i profesjonalnym oprogramowaniem do analizy danych. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera tabela asortymentowo-cenow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10632175 2024-07-19
godz. 10:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia specjalistycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Doposaże...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10666474 2024-07-19
godz. 10:00
Mazowieckie „Dostawa urządzeń do ogrzewania pacjenta, systemów ogrzewania pacjenta oraz maceratora na potrzeby Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Czerniakowskiego sp. z o.o.”...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10591118 2024-07-19
godz. 12:00
Mazowieckie Dostawa i instalacja zaawansowanego sprzętu szkoleniowego dla lekarzy do medycznej symulacji endoskopowej na potrzeby projektu pn.: „Nowoczesne standardy kształcenia doskonalącego lekar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10623218 2024-07-22
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa echokardiografu najnowszej generacji, insuflatorów CO2, zestawu dwóch wolnostojących komór laminarnych, certyfikowanych do pracy z cytostatykami z wyposażeniem, respiratora dwus...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10626320 2024-07-22
godz. 10:00
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa jednorazowych materiałów medycznych i drobnego sprzętu medycznego.2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10638125 2024-07-22
godz. 10:00
Mazowieckie Zakup i dostawa zestawów do stymulacji nerwów krzyżowych 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów do stymulacji nerwów krzyżowych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10635118 2024-07-22
godz. 10:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów wszczepialnych i sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku dla Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego Sp. z o.o., MSB/PN/34/04/2024, kt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10678007 2024-07-22
godz. 10:00
Mazowieckie Zakup wraz z dostawą rejestratora holtera EKG szt. 4

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10682854 2024-07-22
godz. 10:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywna dostawa sept do wialek 40 ml dla WSSE w Warszawie opisana w Załączniku Nr 2 pt.: „Opis przedmiotu zamówienia/ Formularz asortymentowo – cenowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin