Przetargi i zamówienia - warszawa - Medyczna, Laboratoria, usługi laboratoryjne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10669431 2024-07-15
godz. 09:00
Mazowieckie Usługa w zakresie weryfikacji i uaktualnienie funkcjonalnego systemu bezpie-czeństwa żywności i żywienia w oparciu o zasady systemu HACCP, przeprowadzenie szkoleń personelu bloku żywn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10669050 2024-07-15
godz. 10:00
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komponentów do Convection-Enhanced Delivery (CED) oraz powiązanych usług wsparcia w celu przeprowadzenia badan kompatybilności z formulacją WPD-4...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10671788 2024-07-15
godz. 23:59
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań które mają na celu zaprojektowanie i opracowanie Algorytmów Sztucznej Inteligencji do Wykrywania Zamiaru Popełnienia Nadużycia przez ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10668373 2024-07-16
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie usługi polegającej na oznaczeniu stężenia Cs-137 i Sr-90 w próbkach pożywienia w latach 2024-2025 (174/2024/CEZAR). Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegając...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10665513 2024-07-17
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonanie linerów z warstwami polimerowo-włóknistymi zbiorników na wodór do WSE. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie linerów z warstwami polimerowo-włóknistymi zbiorników na wod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10678218 2024-07-18
godz. 00:00
Mazowieckie Wykonanie badań próbek w układzie mikroskopu bezsoczewkowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10678228 2024-07-18
godz. 00:00
Mazowieckie Opracowanie modułu liczenia niepewności pomiaru długości płytek wzorcowych w Python

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10678219 2024-07-18
godz. 00:00
Mazowieckie Przygotowanie próbek o określonym stosunku masowym do badań w układzie reflektometru multispektralnego UCP

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10673898 2024-07-19
godz. 09:00
Mazowieckie 1.1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja trzech zadań (akceleracja sprzętowa) zleconych przez Zamawiającego w ramach projektu TAMAbox – wirtualne i fizyczne urządzenia chroniące p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10649219 2024-07-19
godz. 12:00
Mazowieckie Przeprowadzenie oceny „Programu dla szkół” oraz przygotowanie raportu końcowego dla Komisji Europejskiej Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie oceny unijnego „Programu dla s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10683647 2024-07-19
godz. 23:59
Mazowieckie 46/07/2024 Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki 46/07/2024

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10638007 2024-07-23
godz. 10:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest kompleksowy nadzór nad realizacją badania klinicznego w ramach projektu: Wieloośrodkowe badanie kliniczne oceniające bezpieczeństwo i skuteczność leczenia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10669520 2024-07-30
godz. 16:00
Mazowieckie Przeprowadzenie części klinicznej niekomercyjnego badania klinicznego o akronimie SABINE, które jest interwencyjnym badaniem III fazy, randomizowanym, kontrolowanym placebo, z podwójnie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10664725 2024-08-05
godz. 11:00
Mazowieckie Przeprowadzenie badania pn. „Ocena realizacji Regionalnego Programu Zdrowotnego Samorządu Województwa Mazowieckiego „Rozszerzenie dostępności nowoczesnych instrumentalnych metod diag...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10664637 2024-08-05
godz. 11:00
Mazowieckie Przeprowadzenie badania pn. „Ocena realizacji Regionalnego Programu Zdrowotnego Samorządu Województwa Mazowieckiego „Program wczesnego wykrywania i profilaktyki cukrzycy wśród mieszk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10670630 2024-08-07
godz. 11:00
Mazowieckie Wykonywanie usług poboru próbek paliw stałych - węgla kamiennego oraz badania próbek i próbek kontrolnych tych paliw wprowadzanych do obrotu. 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10684086 2024-08-19
godz. 12:00
Mazowieckie [ZAK/2024/001656] Dozowanie enzymów na zimną granulkę -

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin