Przetargi i zamówienia - warszawa - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10671803 2024-07-15
godz. 23:59
STAŁE KÓŁKA Z POZNANIA PL-FR-PL PL-BE-PL PL-NL-PL 7 dni termin płatności Oferta XPO Logistics Polska zaprasza Przewoźników do współpracy w realizacji transportów na tras...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10671802 2024-07-15
godz. 23:59
Legnica / Polkowice KÓŁKA PL-DE-PL - STAŁA PRACA 7 dni termin płatności! Oferta XPO Logistics Polska zaprasza Przewoźników do współpracy w realizacji transportów na trasach mi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10671801 2024-07-15
godz. 23:59
Kółka PL-DE-PL Zbąszynek, 66-210 - Niemcy 7 dni termin płatności Oferta XPO Logistics Polska zaprasza Przewoźników do współpracy w realizacji transportów na trasach międzyn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10671822 2024-07-15
godz. 23:59
PL-DE-PL Ociąż 63-460 - Niemcy Praca na sam ciągnik Oferta XPO Logistics Polska zaprasza Przewoźników do współpracy w realizacji transportów na trasach międzynarodowych. STAR...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8689410 2025-03-07
godz. 23:59
Mazowieckie Dostawa telefonów komórkowych i tabletów.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9095188 2024-08-08
godz. 23:59
Mazowieckie Usługi projektowe branży energetycznej, drogowej i organizacji ruchu oraz konstrukcyjnej dla zadań realizowanych przez Wydział Projektowania.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9286375 2025-12-31
godz. 23:30
Mazowieckie Dostawa opraw oświetleniowych i części zamiennych do nich

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9301550 2025-12-31
godz. 14:00
Mazowieckie Dostawa podzespołów i części elektronicznych firmy Schneider Electric

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9321214 2025-12-31
godz. 23:30
Mazowieckie Dostawa uszczelnień mechanicznych do pomp, mieszadeł i maceratorów produkcji Grundfos, Flygt i KSB.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9340821 2025-12-30
godz. 15:00
Mazowieckie Dostawa podstawowego sprzętu laboratoryjnego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

9351363 2025-12-31
godz. 23:59
Mazowieckie Dostawa osprzętu elektrycznego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10587107 2024-09-28
godz. 23:59
Mazowieckie Usługi transportowe Transport materaca TRASA, 579 km SZCZECIN, 71-211; Odbiór od: 2024-06-07 WARSZAWA, 03-289; Doręczenie do: 2024-09-28

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10588012 2024-09-22
godz. 15:00
Mazowieckie Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej SN 15-kV relacji: RS Przeworsk – ST EOR1 Przeworsk na LK91 w km 194+100 – 194+800 Zgodnie z SWZ.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10615628 2024-08-12
godz. 17:00
Mazowieckie Uruchomienie, utrzymanie i serwisowanie systemu zarządzania programem portfela projektów NATO

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10615793 2024-07-15
godz. 14:00
Mazowieckie Niniejsze postępowanie przeprowadzane jest w trybie zapytania ofertowego przy odpowiednim zastosowaniu przepisów dotyczących udzielania przetargu, o którym mowa w art. 701 – 705 Kodeks...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10616433 2024-07-18
godz. 10:00
Mazowieckie Serwis układów emisji spalin

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10616430 2024-07-15
godz. 10:00
Mazowieckie Umowa serwisowa na system sterowania DCS dla Bloku Gazowo-Parowego w PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10616902 2024-07-18
godz. 10:00
Mazowieckie Serwis układów emisji spalin

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10616907 2024-07-19
godz. 10:00
Mazowieckie Okresowa kontrola stanu technicznego i przydatności do użytkowania wybranych budowli hydrotechnicznych Zarządu Zlewni w Koszalinie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10616908 2024-07-18
godz. 11:00
Mazowieckie Dostawa mebli specjalistycznych na potrzeby RZGW w Gdańsku Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych mebli specjalistycznych na potrzeby RZGW w Gdańsku do pomieszczeń znajdu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10616893 2024-07-16
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa środków i artykułów do utrzymania czystości dla RZGW Bydgoszcz Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków i artykułów do utrzymania czystości dla trzech jednostek organi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10616889 2024-07-15
godz. 11:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi telekomunikacji VoIP wraz z dostawą systemu IP PBX oraz świadczeniem usług serwisu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10616887 2024-07-17
godz. 10:00
Mazowieckie Zakup sprzętu na doposażenie Biobanku w ramach projektu Uruchomienie Regionalnego Centrum Medycyny Cyfrowej przy PIM MSWA Zgodnie z SWZ PIMMSWIA-2375/04/06/01/2024

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10616882 2024-07-15
godz. 08:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót utrzymaniowych na zadaniu pn.: ,,Usługi związane z koszeniem i wykaszaniem brzegów rzek i cieków na terenie Regionalnego Zarządu Gospodarki...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10616795 2024-07-16
godz. 09:00
Mazowieckie Usługi utrzymania porządku i czystości oraz sprzątania w obiektach i jednostkach na terenie RZGW we Wrocławiu Przedmiotem zamówienia jest usługa utrzymania czystości w obiektach RZG...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10616848 2024-07-19
godz. 10:00
Mazowieckie Przedmiotem jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie rozbiórki i budowy ZZU na gazociągu Rembelszczyzna - Głowina I ( w podziale na 2 części)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10616853 2024-07-16
godz. 12:00
Mazowieckie 5.1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa aparatu echokardiograficznego wysokiej klasy z sondą 3D przezklatkową, z zaawansowanym oprogramowaniem obliczeniowym.5.2. Planowany za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10616822 2024-07-17
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa licencji, aktualizacja licencji i subskrypcji oprogramowania oraz usług wsparcia lub produktów równoważnych w ramach programu licencjonowania grupowego dla podmiotów rządowych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10616821 2024-07-18
godz. 10:00
Mazowieckie Kompleksowa dostawa gazu wysokometanowego grupy E przy ciśnieniu nie niższym niż 1,6 kPa obejmującą sprzedaż gazu oraz usługę dystrybucji do kompleksu zlokalizowanego w Warszawie prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10616836 2024-07-15
godz. 10:00
Mazowieckie Umowa serwisowa na system sterowania DCS dla Bloku Gazowo-Parowego w PGE EC S.A. Oddział Elektrociepłownia w Lublinie Wrotków

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin