Przetargi i zamówienia - wrocław - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10606211 2024-06-17
godz. 09:00
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii w soboty( znieczulenia do planowych zabiegów) na rzecz pacjentów Dolnośląskiego Centrum Onkologii, Pulmo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10524690 2024-06-17
godz. 09:15
Dolnośląskie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów różnych do Magazynu Centralnego, zwanych dalej „wyrobami”.2. Rodzaj, minimalne parametry oraz ilości przedmiotu zamówienia okreś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10588691 2024-06-17
godz. 10:00
Dolnośląskie Zakup części eksploatacyjnych do analizatorów elementarnych i kalorymetrycznych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10610489 2024-06-17
godz. 10:00
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu badań diagnostycznych - USG gałek ocznych z opisem

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10610709 2024-06-17
godz. 10:00
Dolnośląskie Obsługa serwisowa Analizatora Real Time PCR SN: 839067 PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Swiadczenie usług serwisowych - Zał. nr I Formularz [...].docx 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10601662 2024-06-17
godz. 10:00
Dolnośląskie WB.2710.8.2024.KB ”Dostawa inkubatora CO2 przeznaczonego do hodowli komórkowych dla Wydziału Biotechnologii UWr wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie obsługi”...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10579651 2024-06-17
godz. 10:00
Dolnośląskie Jednorazowa dostawa aparatury medycznej z podziałem na 7 pakietów. Część 1: Pakiet nr 1: Pulsoksymetr Część 2: Pakiet nr 2: Wózek do przewozu chorych w pozycji leżącej oraz s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10583027 2024-06-17
godz. 10:00
Dolnośląskie Zakup części eksploatacyjnych do optycznego spektrometru emisji atomowej ICP-OES dla Zespołu Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. Szczegółowy opis zawarty jest w SWZ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10550272 2024-06-17
godz. 11:00
Dolnośląskie Przedmiotem postępowania jest dostawa odczynników wg 3 pakietów dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej dla 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10618452 2024-06-17
godz. 12:00
Dolnośląskie Dostawa zamrażarki niskotemperaturowej -86°C -1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10601911 2024-06-17
godz. 14:00
Dolnośląskie Dostawa szczepionek p/grypie 2024/2025

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10608771 2024-06-17
godz. 15:00
Dolnośląskie Stetoskop internistyczny dwugłowicowy dwustronny -

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10594004 2024-06-18
godz. 09:00
Dolnośląskie Dostawa apteczek dla jednostek garnizonu dolnośląskiego. Część 1: Część 1: dostawa apteczek biurowych i wkładów do apteczek biurowychSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10615212 2024-06-18
godz. 10:00
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez zorganizowane przez Przyjmującego zamówienie zespołów lekarzy i pielęgniarek w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w pomieszczenia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10606642 2024-06-18
godz. 10:00
Dolnośląskie Sukcesywna dostawa odczynników i akcesoriów do oznaczania parametrów alergologicznych i autoimmunologicznych n– pakiet 1,sukcesywna dostawa odczynników i akcesoriów do oznaczania para...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10557299 2024-06-18
godz. 11:00
Dolnośląskie Wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę ginekologa dla pacjentów DWOMP Oddział - Centrum Medyczne Joannitów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10524696 2024-06-18
godz. 11:00
Dolnośląskie DOSTAWA SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO STOSOWANEGO W CHIRURGII, LAPAROSKOPII I ENDOSKOPII WRAZ Z NAJMEM GENERATORA DO CIĘCIA I KOAGULACJI TKANEK ORAZ NAJEM GENERATORA DO EWAKUACJI DYMU CHIRURGICZNE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10611983 2024-06-18
godz. 12:00
Dolnośląskie Badania próbek kruszywa ZOWERIX

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10609502 2024-06-18
godz. 12:00
Dolnośląskie ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO BADAŃ MW 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa stempli porcelanowych, płytek porcelanowych, cylindrów stalowych i stalowych kołni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10614368 2024-06-18
godz. 23:59
Dolnośląskie Przedmiotem 1 części przedmiotu zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa naczyń wielkopowierzchniowych do hodowli komórkowych 1-komorowych, zgodnie z poniższą specyfikacją: => p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10614367 2024-06-18
godz. 23:59
Dolnośląskie Przedmiotem 1 części przedmiotu zamówienia jest zakup i dostawa zestawu ELISA do ilościowego oznaczania psiego TGF-beta . => Szczegółowy opis części 1 przedmiotu zamówienia - min...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10538933 2024-06-19
godz. 09:00
Dolnośląskie PN 43/24 - świadczenie usługi: „transportu mieszanin żywieniowych dla pacjentów żywionych dojelitowo i pozajelitowo w warunkach domowych” Przedmiotem zamówienia jest świadczenie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10599891 2024-06-19
godz. 09:00
Dolnośląskie „Świadczenie usług z zakresu opieki zdrowotnej oraz usług z zakresu medycyny pracy dla Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu” Świadczenie usług z zakresu opieki zdrow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10588013 2024-06-19
godz. 10:00
Dolnośląskie Zakup części eksploatacyjnych do chromatografów jonowych Szczegółowy opis zawarty jest w SWZ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10617304 2024-06-19
godz. 10:00
Dolnośląskie SZP242/ZP-041/2024 Dostawa wózków różnych PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wózki różne 4. Zamawiający wymaga załączenia na platformie zakupowej skanu formularza asortymentowo cenowego s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10619172 2024-06-19
godz. 10:00
Dolnośląskie dostawa na produkty lecznicze

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10595122 2024-06-19
godz. 10:00
Dolnośląskie Rozeznanie cenowe na dostawę pompy próżniowej Ulvac do szpitala przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu zarządzanego przez spółkę „Nowy Szpital Wojewódzki” z możli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10531620 2024-06-19
godz. 10:30
Dolnośląskie Dostawa opatrunków tradycyjnych i specjalistycznych w podziale na zadania Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa opatrunków tradycyjnych i specjalistycznych dla potrzeb Apteki Sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10615208 2024-06-19
godz. 11:00
Dolnośląskie Dostawa odczynników i podstawowych związków chemicznych dla Grupy Badawczej Synaptogenezy (8 Zadań) Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa podstawowych związków chemiczny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10610164 2024-06-19
godz. 11:00
Dolnośląskie Dostawa odczynników do detekcji oraz diagnostyki na podstawie umowy ramowej Część 1: Zestaw do analizy i ilościowego oznaczania DNA.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin