Przetargi i zamówienia - zdrój - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10598713 2024-06-17
godz. 09:00
Dolnośląskie Wykonywanie czynności i procedur pielęgniarskich w Stacji Dializ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10598714 2024-06-17
godz. 09:00
Dolnośląskie Wykonywanie czynności i procedur pielęgniarskich na Bloku Operacyjnym

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10619852 2024-06-17
godz. 10:00
Dolnośląskie Zabezpieczenie opieki lekarskiej typu I w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10605357 2024-06-17
godz. 13:00
Dolnośląskie Wykonywanie czynności i procedur technika elektroradiologii w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w pracowni: RTG.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10598712 2024-06-18
godz. 10:00
Dolnośląskie Wykonywanie czynności i procedur lekarskich w Oddziale Wieloprofilowym Zabiegowym w dziedzinie: 1.Chirurgii Plastycznej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10538940 2024-06-18
godz. 10:00
Śląskie Dostawy sprzętu jednorazowego do leczenia tętniaków wewnątrzczaszkowych, malformacji tętniczo żylnych i przetok oponowych dla potrzeb Zakładu Diagnostyki Obrazowej - powtórzenie Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10527866 2024-06-18
godz. 10:00
Śląskie Przedmiotem zamówienia są dostawy części zamiennych do sprzętu i aparatury medycznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Formularz asortymentowo-cenowy stanowiący Zał...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10618790 2024-06-19
godz. 10:00
Śląskie DFS.382.2.2024.ESM Dostawa drobnego sprzętu medycznego oraz odzieży ochronnej 1 x raz użytku, materiałów opatrunkowych oraz testów dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice – Zdrój Sp. z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10531641 2024-06-20
godz. 08:00
Dolnośląskie ZP/PN/2024/28-sprzęt IV Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa wraz z rozładunkiem i montażem sprzętu medycznego dla potrzeb Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Paw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10600832 2024-06-20
godz. 10:00
Małopolskie Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych dla osób ubezpieczonych i innych osób uprawnionych do świadczeń w 20 Wojskowym Szpitalu Uzdrowisko-Rehabilitacyjnym SP ZOZ w Krynicy-Zdroju

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10604755 2024-06-20
godz. 12:00
Śląskie Udzielanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych osobom odbywającym karę pozbawienia wolności u Organizatora, wykonywanych na potrzeby Ambulatorium z Izbą Chorych Zakładu Karnego w Ja...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10604739 2024-06-20
godz. 12:00
Śląskie UDZIELANIE AMBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Część A W zakresie stanowiska lekarza pulmonologa -przewidywana liczba stanowisk: 1 stanowisko - przyjmujący zamówienie zobowiązuje s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10565797 2024-06-25
godz. 10:00
Śląskie Przedmiotem zamówienia są dostawy rękawic medycznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Formularz asortymentow-ocenowy stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ. Dodatkowe waru...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10552613 2024-06-25
godz. 10:00
Śląskie Przedmiotem zamówienia są dostawy wyrobów medycznych dla Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Formularz asortymentowo-cenowy sta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10620695 2024-06-26
godz. 09:00
Świętokrzyskie DOSTAWA WĘŻYKÓW DO WSTRZYKIWACZA DO TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO DLA ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W BUSKU-ZDROJU Wężyki do wstrzykiwacza do tomografu komputerowego ZOZ/DO/OM/ZP/27/2024

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10580248 2024-07-02
godz. 10:00
Śląskie Przedmiotem zamówienia są dostawy podstawowego i pomocniczego sprzętu medycznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Formularzasortymentowo-cenowy stanowiący Załącznik ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin