Przetargi i zamówienia - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10621389 2024-06-24
godz. 10:30
Kujawsko-Pomorskie Dostawa Sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na pakiety Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa – „Sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10621132 2024-06-21
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie Sukcesywna dostawa rękawic medycznych Część 1: Rękawice chirurgiczne, z lateksu, sterylne, pudrowane Część 2: Rękawice chirurgiczne, ortopedyczne, sterylne, bezpudrowe Czę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10586787 2024-06-21
godz. 10:00
Łódzkie Świadczenie usług lekarskich w następujących zakresach: Pakiet Nr 1 - Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Nefrologicznym, Stacji Dializ i Poradni Nefrologicznej. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10586789 2024-06-21
godz. 10:00
Łódzkie Świadczenie usług lekarskich w następujących zakresach: Pakiet Nr 1 - Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych pacjentom w Stacji Dializ.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10588282 2024-07-01
godz. 11:00
Łódzkie Dostawa leków różnych i płynów infuzyjnych 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków programowych dla potrzeb Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie.2.Kod i naz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10618942 2024-06-21
godz. 10:00
Łódzkie Świadczenie usług lekarskich w następujących zakresach: Pakiet NR 1 - Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Kardiologicznym, Pododdziale Intensywnego Nadzoru Kardio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10596197 2024-06-25
godz. 10:00
Łódzkie Świadczenie usług lekarskich w następującym zakresie: Pakiet Nr 1 - Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie Poradni Alergologicznej dla Dorosłych Pakiet Nr 2 - Udzielanie świadcz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10601943 2024-06-19
godz. 10:00
Łódzkie Świadczenie usług lekarskich w następujących zakresach: Pakiet NR 1 - Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych pacjentom w Pracowni Hemodynamiki.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10583304 2024-06-28
godz. 11:00
Łódzkie 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń medycznych dla potrzeb Oddziału Neurochirurgicznego, Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym oraz Oddziału Okulistycznego - za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10583918 2024-06-18
godz. 10:00
Łódzkie Świadczenie usług lekarskich w następujących zakresach: Pakiet Nr 1 - wykonywanie onkologicznych i rekonstrukcyjnych zabiegów operacyjnych w obrębie sutka i innych zabiegów onkologicz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10583938 2024-06-18
godz. 10:00
Łódzkie Świadczenie usług lekarskich w następujących zakresach: Pakiet Nr 1 - Zabezpieczenie świadczeń zdrowotnych w zakresie Nocnej i Świątecznej Opieki Lekarskiej.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10584029 2024-06-18
godz. 10:00
Łódzkie Świadczenie usług lekarskich w następujących zakresach: Pakiet Nr 1 - Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych pacjentom w Oddziale Opieki Paliatywno - Hospicyjnej.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10550290 2024-06-25
godz. 11:00
Łódzkie 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa implantów ortopedycznych Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Pawła II w Bełchatowie.2.Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 331831...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10620413 2024-06-21
godz. 11:00
Łódzkie Dostawa linii dializacyjnych oraz igieł do hemodializy Część 1: Linie dializacyjne - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Załącznikiemnr 2 do SWZ Część 2: Linie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10365842 2024-06-26
godz. 11:00
Łódzkie 1. Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa robota chirurgicznego z wyposażeniem oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych dostosowanych do wykonywania zabiegów z zakresu urologii oraz chi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10619414 2024-06-19
godz. 09:00
Opolskie Zakup Systemu Polisomnograficznego Online

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10616900 2024-07-17
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa ultrasonografu ogólnodiagnostycznego, ultrasonografu ginekologicznego oraz ultrasonografu kardiologicznego (echokardiografu) w podziale na 3 części. 1. Przedmiotem zamówienia je...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10618491 2024-06-18
godz. 11:00
Lubelskie udzielania świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgicznym Ogólnym z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej, Poradni Chirurgii Ogólnej WSzS w Białej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10606129 2024-06-17
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenia zdrowotne realizowane dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej w zakresie: udzielania świadczeń zdrowotnych Zespole Pracowni Endoskopowych WSzS w Bia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10611425 2024-07-16
godz. 12:00
Lubelskie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków przeciwnowotworowych, przeciwgrzybicznych środków bakteryjnych, różnych produktów leczniczych, środków przeciwbólowych, produktów l...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10597585 2024-07-11
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa prowadników angioplastycznych, stentów wieńcowych kobaltowo-chromowych, cewników balonowych (...), w podziale na 33 części. Przedmiotem zamówienia jest dostawa prowadników a...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10597558 2024-07-11
godz. 12:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu do zabiegów ablacji migotania przedsionków i częstoskurczów komorowych (...), w podziale na 4 części. Przedmiotem zamówienia jest dostawa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10538946 2024-06-21
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa stymulatora przeciwbólowego rdzenia kręgowego z akcesoriami, endoprotezy cementowej i bezcementowej stawu biodrowego (...) w podziale na 5 części. Dostawa stymulatora przeciwbó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10532139 2024-06-17
godz. 12:00
Lubelskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Zespole Szpitalnego Oddziału Ratunkowego z Izbą Przyjęć WSzS w Białej Podlaskiej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10593997 2024-06-19
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa stabilizacji przezskórnej z możliwością podania cementu przez śrubę, drenaży komorowych i lędźwiowych, pinów do klamry DORO, wyrobów do termoablacji nerwów (...) w podzia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10594832 2024-06-19
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa fartuchów chirurgicznych jednorazowych, ubrań chirurgicznych j.uż., czepków chirurgicznych, fartuchów wiązanych na troki, masek chirurgicznych trójwarstwowych... w podziale na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10622631 2024-06-24
godz. 12:00
Lubelskie Dostawa stymulatorów przeciwbólowych rdzenia kręgowego – nieładowalnych, zestawów do odsysania pola operacyjnego przy wszczepianiu stawu biodrowego, w podziale na 2 części. Częś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10592980 2024-06-19
godz. 15:15
Zachodniopomorskie Wybór realizatora Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców gminy Biały Bór na lata 2023-2025, zwanego dalej Programem....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10588278 2024-07-02
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa podłoży, odczynników i drobnego asorymentu do Bakteriologii Prątka Gruźlicy USK w Białymstoku, ul. Żurawia 14 Sukcesywna dostawa podłoży, odczynników i drobnego asotryment...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10588426 2024-06-18
godz. 09:00
Podlaskie 1. Dostawa gazów medyczno-technicznych.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, ilości i wymagania oraz warunki realizacji zamówienia zawiera:- załącznik Nr 9 i 9a do SWZ – Opis prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin