Przetargi i zamówienia - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10624772 2024-06-24
godz. 23:59
Lubelskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA - ŚWIADCZENIA W PORADNIACH Konkurs ofert Zakresy świadczeń ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10624374 2024-06-24
godz. 08:00
Mazowieckie Dostawa i montaż spektrofotometru UV-VIS do IHAR-PIB w Radzikowie zgodnie z OPZ i SWZ 17/ZP/Ra/2024

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10624309 2024-06-21
godz. 15:00
Dolnośląskie Przyjęcie obowiązków na udzielanie świadczeń zdrowotnych wykonywanych w ramach kontraktów, dyżurów, konsultacji lekarskich udzielanych przez lekarzy w szpitalnych komórkach organiza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10624281 2024-06-26
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Sukcesywna dostawa leków i wyrobów medycznych Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków, w tym leków z listy leków refundowanych, szczegółowo opisanych w załączniku nr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10624279 2024-06-24
godz. 10:00
Wielkopolskie Usługi weterynaryjne dla psów i koni służbowych będących na stanie jednostek Policji woj. wielkopolskiego oraz psów i koni służbowych wycofanych z użycia Część 1: Usługi weter...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10624259 2024-06-21
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Sukcesywna dostawa preparatów do żywienia dojelitowego na potrzeby SPZP-O w Reszlu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10624245 2024-07-15
godz. 23:59
Śląskie Zakup kalibratora do wzorcowania urządzeń dla CBiD sp. z o.o. Powstaje w kontekście projektu FESL.10.04-IP.01-002F/23 - Rozszerzenie i dywersyfikacja zakresu oferowanych usług poprzez...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10624239 2024-06-20
godz. 23:59
Pomorskie Zakup i dostawa kolumn chromatograficznych.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10624237 2024-06-24
godz. 12:00
Lubuskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy systemu w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10624234 2024-06-20
godz. 11:00
Lubuskie Zakup, dostawa i szkolenie: sterylizatora plazmowego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10624231 2024-06-20
godz. 23:59
Lubuskie Zakup i sukcesywna dostawa szczepionek w podziale na 8 zadań dla Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Gorzowie Wlkp. wg załąc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10624201 2024-06-24
godz. 09:00
Mazowieckie Udzielanie świadczeń zdrowotnych: zadania nr 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej w Zakładzie Radiologii I Narod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10624198 2024-06-21
godz. 09:00
Mazowieckie Udzielanie świadczeń zdrowotnych: zadanie nr 1: udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii plastycznej w Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii Re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10624186 2024-06-21
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonywanie świadczeń zdrowotnych dla Warszawskiego Szpitala Południowego sp. z o.o. dla lekarzy specjalistów w zakresie ginekologii i położnictwa na Oddziale Ginekologii i Położnict...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10624185 2024-06-20
godz. 00:00
Lubelskie przejęcie obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w Klinicznym Oddziale Ginekologii Operacyjnej i Onkologii Ginekologicznej USK-4 w zakresie opieki lekarskiej nad pacjentami hospitali...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10624184 2024-06-20
godz. 13:00
Mazowieckie Wykonywanie świadczeń zdrowotnych dla Warszawskiego Szpitala Południowego sp. z o.o. przez lekarzy specjalistów w zakresie udzielania porad/konsultacji w: Poradni Anestezjologicznej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10624182 2024-06-24
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonywanie świadczeń zdrowotnych dla Warszawskiego Szpitala Południowego sp. z o.o. przez lekarzy specjalistów lub lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensyw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10624174 2024-06-24
godz. 23:59
Mazowieckie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej refundowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia LECZENIE STOMATOLOGICZNE Konkurs ofert Zakresy świadczeń 1. 07.0000.218.02 ŚWIADCZENIA OGÓLNO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10624169 2024-06-24
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonywanie świadczeń zdrowotnych dla Warszawskiego Szpitala Południowego sp. z o.o. przez Położne/Położnych na oddziale Ginekologii i Położnictwa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10624156 2024-06-24
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa wyposażenia do Pracowni Diagnostyki Histopatologicznej, Cytologicznej i Molekularnej. Część 1: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia do Pracowni Diagnostyki Histopat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10624148 2024-06-25
godz. 10:00
Podkarpackie Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych i materiałów mikrobiologicznych dla Wojewódzkiej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Rzeszowie II procedura Część 1: Testy immunologiczne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10624147 2024-06-24
godz. 12:30
Małopolskie Dostawa kardiotokografu Kardiotokograf-1 szt. zgodnie z warunkami określonymi w swz 27/TP/24

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10624145 2024-06-25
godz. 10:00
Mazowieckie 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, instalacja, uruchomienie i szkolenie z obsługi urządzeń do pomiaru skażeń osobistych.Urządzenia powinny zostać dostarczone, zainstalowane i ur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10624144 2024-06-28
godz. 11:00
Świętokrzyskie Zakup i Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych niesterylnych i opatrunków specjalistycznych dla SP ZOZ MSWiA w Kielcach im. św. Jana Pawła II Część 1: Przedmiotem zamówienia j...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10624143 2024-06-26
godz. 10:30
Mazowieckie Dostawa urządzeń ogólnolaboratoryjnych w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-076/2024 Część 1: Pakiet 1: Dostawa naczynia Dewara.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z wyszc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10624126 2024-06-24
godz. 14:00
Śląskie Dostawa urządzeń medycznych stanowiących wyposażenie bloku operacyjnego w SPZOZ w Myszkowie z podziałem na 4 części. Część 1: Pakiet 1: Napęd ortopedyczny do dużych kości wraz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10624125 2024-06-26
godz. 09:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych. AP.26.39.2024

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10624119 2024-06-25
godz. 09:00
Małopolskie Część 1: Dostawa obłożeń zestawów i fartuchów dla bloku operacyjnego – 3 zadania Część 2: Dostawa obłożeń zestawów i fartuchów dla bloku operacyjnego – 3 zadania ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10624115 2024-06-24
godz. 09:00
Łódzkie 54/TP/ZP/D/2024 Dostawa mikrokoagulometru POCT wraz z odczynnikami Część 1: 1. Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa mikrokoagulometru zwanego dalej sprzętem wraz z sukcesywn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10624061 2024-06-18
godz. 09:30
Dolnośląskie MM/06/2024 Zakup wraz z dostawą "Dreny płuczące do konsoli Unidrive ECO 20171420 dla NZOZ Łużyckie Centrum Medyczne w Lubaniu sp. z o.o." PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dren płuczący Dre...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin