Przetargi i zamówienia - Medyczna, Laboratoria - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6100652 2018-06-21
godz. 00:00
Podlaskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów oraz pełnienie funkcji koordynatora pionu medycznego (lekarza kierującego pion...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6115221 2018-06-21
godz. 00:00
Lubelskie OGŁOSZONE ogłoszenia, zapytania ofertowe 03-18-000462/REH/05/1/05.1310.209.02/01 Data publikacji: 2018-06-07 Konkurs ofert REHABIL...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6125529 2018-06-21
godz. 00:00
Śląskie Dostawa materiałów stomatologicznych zgodnie ze specyfikacją asortymentowo-cenową stanowiącą załącznik nr 2 do zapytania ofertoweg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6113626 2018-06-21
godz. 08:00
Dolnośląskie ZAKRES I: udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Udzielającego zamówienia w Oddziale Kardiologii oraz prowadzenie kon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6121783 2018-06-21
godz. 08:00
Śląskie Zakup nowoczesnego specjalistycznego sprzętu dla OSP - dotacja Funduszu Sprawiedliwości

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6109841 2018-06-21
godz. 09:00
Warmińsko-Mazurskie 27_LEK_20i8 Świadczenia zdrowotne w zakresie lekarz specjalista w Poradni ginekologicznej dla Uniwersyteckiego Szpitala Kliniczneg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6110348 2018-06-21
godz. 09:00
Śląskie Dostawę odczynników do wykonywania badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów Numer referencyjny: 69/EZP/18 Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6110530 2018-06-21
godz. 09:00
Małopolskie ŚWIADCZENIE USŁUGI PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH AGREGATU ABSORPCYJNEGO ORAZ AGREGATÓW WODY LODOWEJ W SZPITALU SPECJALISTYCZNYM IM. LU...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6111429 2018-06-21
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie 1. Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6117979 2018-06-21
godz. 09:00
Dolnośląskie Udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Do konkursu mogą przystąpić podmioty lecznicze lub osoby legitymujące się nabyciem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6096354 2018-06-21
godz. 09:30
Warmińsko-Mazurskie Dostawa specjalistycznych materiałów i akcesoriów do kontynuacji prac naukowo-badawczych na potrzeby ZCHiFWŻ w IRZiBŻ PAN w Olszty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6106028 2018-06-21
godz. 09:30
Śląskie Zakup aparatów elektrochirurgicznych z modułem bipolarnego zamykania dużych naczyń dla Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6107521 2018-06-21
godz. 09:30
Zachodniopomorskie Dzierżawa funduskamery i lasera okulistycznego do terapii siatkówki oka. Numer referencyjny: ZP/220/47/18 1. Przedmiotem zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6099809 2018-06-21
godz. 10:00
Śląskie 16/DK/06/2018 ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE : Wykonywania świadczeń zdrowotnych z zakresu neurologii w ramach dyżurów lekarskic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6100714 2018-06-21
godz. 10:00
Podkarpackie SMR-4240-26/2018 udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy w Zespole Opieki Zdrowotnej w Dębicy w zakresie ambulatoryjnej opi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6106763 2018-06-21
godz. 10:00
Podlaskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Pionu Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6106690 2018-06-21
godz. 10:00
Podlaskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Pionu Okulistyki Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6106304 2018-06-21
godz. 10:00
Małopolskie zakup, dostawa: Prowadniki pomiarowe do Koronografii i koronaroplastyki wraz z dzierżawą aparatu do wykonywania pomiaru FFR – Sond...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6107217 2018-06-21
godz. 10:00
Podlaskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Oddziału Dziecięcego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6108060 2018-06-21
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawy płyt do złamań kości, zespoleń śródszpikowych, endoprotez stawu biodrowego i adapterów szyjkowych dla SP ZOZ MSWiA we Wro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6109975 2018-06-21
godz. 10:00
Pomorskie SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO NISKOTEMPERATUROWEGO STERYLIZATORA PLAZMOWEGO DO LOKALIZACJI: SZPITAL SPECJALIST...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6110897 2018-06-21
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa Asortymentu Farmaceutycznego na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Choroszczy Numer referencyjny: 3/ZP/DPS/2018 Sprzedaż i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6110946 2018-06-21
godz. 10:00
Dolnośląskie Sprzedaż i dostawa laparoskopu wraz z montażem i przeszkoleniem personelu w zakresie obsługi Numer referencyjny: 16/PCM/2018/ZP/A...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6108221 2018-06-21
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie usługi polegającej na oznaczeniu stężenia Cs-137 i Sr-90 w próbkach pożywienia. Numer referencyjny: 102/2018/CEZAR) W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6111388 2018-06-21
godz. 10:00
Małopolskie Dostawa radiofarmaceutyków. Numer referencyjny: DZ.271.57.2018 Dostawa radiofarmaceutyków. Szacunkowa wartość zamówienia powyżej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6111374 2018-06-21
godz. 10:00
Pomorskie Usługa konserwacji, napraw i przeglądów sprzętu endoskopowego firmy PENTAX - 57/PN/2018 Numer referencyjny: 57/PN/2018 1. Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6111410 2018-06-21
godz. 10:00
Pomorskie Dostawa leków cytostatycznych 61/PN/2018 Numer referencyjny: 61/PN/2018 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z wniesieniem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6111722 2018-06-21
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa drenów z trokarem Numer referencyjny: SSM.DZP.200.119.2018 Dostawa drenów z trokarem

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6111258 2018-06-21
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Świadczenie usług zdrowotnych polegających na konsultacjach i badaniach fizjoterapeutycznych, konsultacjach dietetycznych oraz zab...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6111408 2018-06-21
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa produktów leczniczych Numer referencyjny: ZP/L/10/2018 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa produktów leczniczy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin