Przetargi i zamówienia - Katowice - Medyczna, Wodno - kanalizacyjna - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6889857 2019-07-22
godz. 00:00
Śląskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w konkursach Numer postępowania Status postępowania Opis postępowania Przedmiot postępowani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6905143 2019-07-22
godz. 00:00
Śląskie Usługa transportowa osób (badanych) na terenie województwa śląskiego w ramach projektu pn. Przydatność ultrasonograficznej zawarto...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6908090 2019-07-22
godz. 00:00
Śląskie Zawarcie 12-miesięcznej umowy na serwisowanie sprzętu laboratoryjnego (histopatologicznego)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6874623 2019-07-22
godz. 09:00
Śląskie Dostawa wyrobów medycznych do inwazyjnych zabiegów neurochirurgicznych Numer referencyjny: DZ.3321.128.2019 Zad. 1 – System do mec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6880947 2019-07-22
godz. 09:00
Śląskie Dostawa odczynników oraz materiałów laboratoryjnych dla jednostek Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6905868 2019-07-22
godz. 09:00
Śląskie Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych przez dyspozytorów medycznych osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6908126 2019-07-22
godz. 09:00
Śląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentami Oddziału Neonatologii przez lekarza specjalistę z zakresu pediatrii lub neonatologii

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6846599 2019-07-22
godz. 10:00
Śląskie Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych Numer referencyjny: DZP/381/61A/2019 Noże jednorazoweDostawa jednorazowych wyrobów medycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6895678 2019-07-22
godz. 10:00
Śląskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego im. Andrzej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6900283 2019-07-22
godz. 10:00
Śląskie DIiIB.R.19b.RB.2019 Dostosowanie do obowiązujących przepisów ochrony przeciwpożarowej wewnętrznych instalacji hydrantowych, w doma...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6908121 2019-07-22
godz. 11:00
Śląskie Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii przez lekarza specjalistę

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6896962 2019-07-22
godz. 12:00
Śląskie Udzielanie lekarskich świadczeń zdrowotnych pełnego zabezpieczenia lekarskiego w Oddziale Dermatologicznym Katowickiego Centrum On...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6908124 2019-07-22
godz. 12:00
Śląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii przez lekarza specjalistę lub lekarza w trakcie s...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6900513 2019-07-23
godz. 00:00
Śląskie FZ-1/5214/SK/19/NOZ dostawa automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED) wraz z usługą szkolenia

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6846729 2019-07-24
godz. 09:00
Śląskie Budowa systemu monitoringu sieci kanalizacyjnej w Katowicach Numer referencyjny: KIWK/PN/03/I/2019/WNIOSEK_V/ZAD.62_MONITORING 1. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6848236 2019-07-24
godz. 09:00
Śląskie Dostawa odczynników laboratoryjnych oraz najem analizatorów Numer referencyjny: DZ.3321.88.2019 Zad. 1 - Zestawy do badania wybran...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6908954 2019-07-24
godz. 09:32
Śląskie Zapytanie poniżej progu - dostawy PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 sprężarka zgodnie z załącznikiem Załącznik do zapytan [...].docx 1 sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6890568 2019-07-24
godz. 10:00
Śląskie Dostawa leków 33 Numer referencyjny: ZP-19-080UN Peginterferopnum alfa-2a

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6905605 2019-07-24
godz. 10:00
Śląskie 15/2019 wykonywanie badań rearanżacji mutacji ROSI dla pacjentów Katowickiego Centrum Onkologii Na obszarze: 24 - Śląskie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6903186 2019-07-24
godz. 12:00
Śląskie 2019/AKA/303 Przebudowa zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej dla budynku mieszkalnego przy ul. Normy 6 w Katowicach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6875615 2019-07-25
godz. 00:00
Śląskie Zakup przewidzianych w projekcie budowlanym materiałów, wykonanie robót ziemnych, montaż podłączenie sieci wodociągowej w ROD „Wrz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6904878 2019-07-25
godz. 00:00
Śląskie ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA ZAKUP I DOSTAWĘ MEBLI I WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO SZPITALA W SZTU...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6896984 2019-07-25
godz. 09:00
Śląskie Dostawa wyrobów medycznych do inwazyjnych zabiegów kardiologicznych Numer referencyjny: DZ.3321.129.2019 Zad. 1 – Igła do arteriog...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6848222 2019-07-25
godz. 10:00
Śląskie Dostawa leków 26 Numer referencyjny: ZP-19-063UN PakietProdukt farmaceutyczny PakietProdukt farmaceutyczny PakietProdukt farmaceut...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6893739 2019-07-25
godz. 10:00
Śląskie 24/NS/2019 zapytanie ofertowe – Wykonanie prac montażowych automatycznego nawodnienia terenów zielonych zlokalizowanych przy budyn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6894013 2019-07-25
godz. 10:00
Śląskie Dostawa produktów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6878598 2019-07-25
godz. 16:00
Śląskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna PORADA W PORADNI MEDYCYNY PALIATYWNEJ podregion bi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6878602 2019-07-25
godz. 16:00
Śląskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze ŚWIADCZENIA W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO- OPI...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6896616 2019-07-26
godz. 00:00
Śląskie Wybór Wykonawcy w temacie "Odtworzenie rowu odwadniającego szlak kolejowy PKP PLK S.A. linia 652 na odcinku km -0,100 do 0,500"

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6904883 2019-07-26
godz. 00:00
Śląskie Przeprowadzenie badań psychologicznych uprawniających uczestników projektu do udziału w szkoleniach zawodowych w ramach projektu: ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin