Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: dolnośląskie - Medyczna, gazy techniczne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7142292 2019-11-13 Dolnośląskie Lekarzy do współpracy, a w szczególności: Lekarzy chorób wewnętrznych Lekarzy gastroenterologii Lekarzy geriatrii Lekarzy pedi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7142275 2019-11-13 Dolnośląskie Lekarzy do współpracy, a w szczególności: Lekarza chirurgii ogólnej, ortopedii lub w trakcie specjalizacji do pracy w Szpitalnym ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7146071 2019-11-13 Dolnośląskie Naprawę n/w aparatów: 1. Aparat do znieczulenia ogólnego Datex-Ohmeda Aestiva 5/7100 – wymiana sensora O2 i akumulatora 12V. 2. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7146069 2019-11-13 Dolnośląskie Wykonanie naprawy wideokoloskopu Pentax model EC-380Fk2 n/s G121602 rok.pr. 2010. Niesprawność polega na powstaniu powierzchnioweg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7141296 2019-11-13
godz. 08:00
Dolnośląskie Dostawa części zamiennych urządzeń laboratoryjnych 1 element uruchamiający z mocowaniem poprzecznym (do wyłączników pozycyjnych S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7142163 2019-11-13
godz. 08:50
Dolnośląskie Dostawa Liofilizatora laboratoryjnego dla Wydziału Biotechnologii UWr wraz z instalacją oraz przeszkoleniem pracowników w zakresie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7081464 2019-11-13
godz. 09:00
Dolnośląskie „Dostawa: zestaw do założenia przetoki nerkowej i nadłonowej, igła do nefrotomii, igła automatyczna do biopsji, cewnik Tiemanna, z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7120655 2019-11-13
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa myjki ultradźwiękowej z koszem ze stali nierdzewnej dla Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Numer referencyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7085202 2019-11-13
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa wyrobów medycznych do termolezji. Numer referencyjny: EZ/630/117/19 Wartość bez VAT: 466 800.00 PLN 1. Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7081434 2019-11-13
godz. 10:00
Dolnośląskie ZP/BZP/327/2019, Dostawa chromatografu oraz spektrometru mas dla Politechniki Wrocławskiej Numer referencyjny: ZP/BZP/327/2019 1. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7081475 2019-11-13
godz. 10:30
Dolnośląskie Dostawa materiałów opatrunkowych, obłożeń, ubrań jednorazowych i hemostatyków Numer referencyjny: 4WSzKzP.SZP.2612.76.2019 Pakiet ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7136237 2019-11-13
godz. 10:30
Dolnośląskie Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Patomorfologii Numer referencyjny: 4WSzKzP.SZP.2612.85.2019 Dostawa sprzętu medycz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7132707 2019-11-13
godz. 11:00
Dolnośląskie WYNAJĘCIE POMIESZCZEŃ LABORATORIUM NA POTRZEBY AWL Numer referencyjny: WNP/938/PN/2019 Przedmiotem zamówienia jest wynajem powier...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7128093 2019-11-13
godz. 11:00
Dolnośląskie Dostawa Makro-Analizatora elementarnego CN/TOC dla potrzeb Instytutu Nauk o Glebie i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczeg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7134305 2019-11-13
godz. 11:00
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu: A. Całodobowego świadczenia usług pielęgniarskich w oddziałach szpitala/ Izbie Przyję...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7142164 2019-11-13
godz. 11:00
Dolnośląskie Sprzedaż i dostawa odzieży medycznej, zawodowej dla pielęgniarek, salowych, fizjoterapeutów i rehabilitantów SP ZOZ Szpitala Specj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7146040 2019-11-13
godz. 11:00
Dolnośląskie Naprawa aparatu USG Eye Cubed, którego/których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo-cenowym.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7146053 2019-11-13
godz. 12:00
Dolnośląskie Naprawa videogastroskopu GIF-Q180, którego/których parametry szczegółowo opisano w formularzu asortymentowo-cenowym.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7146064 2019-11-13
godz. 12:00
Dolnośląskie naprawa videogastroskopu GIF-Q180 SN: 2809403,

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7069941 2019-11-13
godz. 13:00
Dolnośląskie Dostawa sprzętu specjalistycznego -Stentgrafty dla PCCE

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7119648 2019-11-13
godz. 14:00
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radioterapii onkologicznej w tym brachyterapii.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7082310 2019-11-14
godz. 00:00
Dolnośląskie Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych na potrzeby realizacji projektu. Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych na potrz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7082296 2019-11-14
godz. 00:00
Dolnośląskie „Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych oraz zużywalnych i niezużywalnych materiałów laboratoryjnych”. Zakup i dostawa odczy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7084462 2019-11-14
godz. 00:00
Śląskie Przeprowadzenie badań przemysłowych w obszarze modulacji właściwości odżywczych i teksturowórczych nierozpuszczalnego błonnika ows...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7139620 2019-11-14
godz. 00:00
Mazowieckie Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie badania właściwości użytkowych wyrobu budowlanego – rury o ściankach litych z niepla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7140696 2019-11-14
godz. 00:00
Dolnośląskie Przygotowanie do produkcji seryjnej wielosystemowego odbiornika GPS do zastosowania w lotnictwie ogólnym (General Aviation) o zwię...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7140652 2019-11-14
godz. 00:00
Śląskie Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac badawczo-rozwojowych w przedmiocie niskospadowej modułowej elektrowni wodnej – wykonani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7142081 2019-11-14
godz. 00:00
Świętokrzyskie Przedmiotem zamówienia jest wybór na stanowisko: Pracownik Pomocniczy w projekcie B+R. Cel zamówienia Wyłonienie osoby na stanowis...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7142090 2019-11-14
godz. 00:00
Małopolskie Przedmiotem zamówienia jest usługa, polegająca na opracowaniu układu elementu czynnego do zastosowania w urządzeniu służącym do re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7142110 2019-11-14
godz. 00:00
Mazowieckie 91/SzŚ/2019 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przeprowadzenia badań genotoksyczności zgodnie z opcją 1 „ICH guideline ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin