Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: dolnośląskie, mazowieckie - Medyczna - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7104141 2019-11-15 Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1) neonatologii i pediatrii - dyżury i świadczenia dzienne w oddziale Neonatologiczny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7134751 2019-11-15 Mazowieckie Udzielanie świadczeń zdrowotnych od dnia 01.01.2020 r. do 31.12.2024 r. udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju: A. leczenie sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7138395 2019-11-15 Mazowieckie 18/2019 Usługa świadczenia profilaktycznej opieki zdrowotnej dla pracowników WIOŚ Warszawa Delegatura w Radomiu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7142114 2019-11-15 Dolnośląskie Świadczenie usług opieki stomatologicznej nad uczniami Świadczenie usług opieki stomatologicznej nad uczniami Lekarz dentysta spra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7152647 2019-11-15 Mazowieckie Materiały zużywalne i odczynniki chemiczne dla firmy CELON PHARMA SA z siedzibą w Kiełpinie. Celon Pharma S.A 1 Inline filter– zgo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7131672 2019-11-15
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa aparatury elektrycznej i urządzeń elektronicznych. Numer referencyjny: 163/WEL/2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa a...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7085157 2019-11-15
godz. 09:00
Mazowieckie Zakup i dostawa sprzętów medycznych w ramach projektu „Najwyższa jakość i bezpieczeństwo usług dla pacjentów onkologicznych leczon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7135856 2019-11-15
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa protez naczyniowych, nr sprawy Pn-257/19/AR Numer referencyjny: Pn-257/19/AR Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7141168 2019-11-15
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa szczepionek Numer referencyjny: WOFiTM/50/2019/PN Dostawa szczepionek: Szczepionka przeciw meningokokom typu B op. 448 ZA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7141850 2019-11-15
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa produktów leczniczych w tym z importu docelowego, leku z programu lekowego, produktów do żywienia pozajelitowego oraz opat...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7142412 2019-11-15
godz. 09:00
Dolnośląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych, w tym z uprawnieniami do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w okre...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7143259 2019-11-15
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa cieplarki laboratoryjnej Numer referencyjny: SPL/15/PN/2019 Dostawa cieplarki laboratoryjnej zgodnie z opisem zawartym w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7094926 2019-11-15
godz. 09:00
Dolnośląskie Zakup, dostawa, montaż oraz serwis fabrycznie nowego sprzętu medycznego na wyposażenie Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego Szpitala S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7085164 2019-11-15
godz. 09:30
Mazowieckie Doposażenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim w sprzęt medyczny w zakresie podstawowej opie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7135799 2019-11-15
godz. 09:30
Mazowieckie ZPS 27/2019 świadczenie usług medycznych dla Transportowego Dozoru Technicznego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7143222 2019-11-15
godz. 09:30
Mazowieckie Rozbudowa systemu rejestracji temperatury dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie. Numer referencyjny: WIW-AD.272.65.2019 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7150545 2019-11-15
godz. 09:30
Mazowieckie UCZKIN/04/2019 Wybór wykonawcy procedur laboratoryjnych, biotechnologicznych i embriologicznych w zakresie leczenia niepłodności o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7091532 2019-11-15
godz. 09:45
Mazowieckie Dostawa endoprotez oraz innych implantów do magazynu szpitala przez okres 24 miesięcy DZP.26.119/2019 Numer referencyjny: DZP.26.1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7088354 2019-11-15
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawy opatrunków Jałowych i NIEjałowych Numer referencyjny: 01/10/19 Wartość bez VAT: 233 461.00 PLN PAKIET 1PAKIET 1 – OPATRUNK...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7086894 2019-11-15
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa wyrobów medycznych do wysokospecjalistycznych zabiegów medycznych wraz z dzierżawą urządzeń

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7088323 2019-11-15
godz. 10:00
Dolnośląskie ZP/BZP/326/2019, Dostawa urządzenia do miareczkowania – titratora kulometrycznego Karla Fischera dla Wydziału Chemicznego P. Wr. N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7134752 2019-11-15
godz. 10:00
Mazowieckie Zakup i dostawa dwóch zestawów pomiarowych z gazomierzami ultradźwiękowymi o średnicy nominalnej DN300 oraz DN100 wraz z niezbędny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7134931 2019-11-15
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa skaneru wewnątrzustnego wraz z oprogramowaniem dla Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego we...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7134422 2019-11-15
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa wysokiej jakości szklanych wyrobów laboratoryjnych, zwanych dalej towarami, wyszczególnionych w formularzach cenowych zami...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7138441 2019-11-15
godz. 10:00
Mazowieckie BIT-3021-52/19(MNM) świadczenie doraźnej pomocy medycznej osobom uczestniczącym w posiedzeniach Sejmu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7139925 2019-11-15
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań immunochemicznych pilnych i rzadkich dla potrzeb Centralnego Laboratoriu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7140897 2019-11-15
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa aparatu USG wraz z 4 sondami 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu USG i 4 sond. 1.1 Dostarczone urządzenie win...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7141366 2019-11-15
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa odczynników immunodiagnostycznych wraz z dzierżawą analizatora Numer referencyjny: ZP-2511-05-GK/2019 Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7142425 2019-11-15
godz. 10:00
Mazowieckie ATZ_KB_1S5_2019_EL_10045_2019 Dostawa narzędzi chirurgicznych 1. Igła biopsyjna jednorazowego użytku, sterylna, ostra krawędź tnąc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7142546 2019-11-15
godz. 10:00
Dolnośląskie DOSTAWY SPRZĘTU JEDNORAZOWEGO UŻYTKU II Numer referencyjny: PZS/PN/20/2019 Przedmiotem zamówienia są dostawy sprzętu jednorazoweg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin