Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: lubuskie - Medyczna - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6815749 2019-06-20
godz. 12:00
Lubuskie Udzielenie świadczeń zdrowotnych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą lub osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6833151 2019-06-21
godz. 09:00
Lubuskie Sukcesywna dostawa środków dezynfekcyjnych, materiałów do sterylizacji oraz środków kontrastowych Numer referencyjny: Znak sprawy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6830636 2019-06-21
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa odczynników do analizatora biochemicznego wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego Numer referencyjny: AS/ZP/03/19 Dos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6832764 2019-06-21
godz. 14:30
Lubuskie Udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Wielospecjalistycznym Szpitalu SP ZOZ w Nowej Soli w niżej określonych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6768748 2019-06-24
godz. 10:00
Lubuskie Sukcesywne dostawy środków kontrastowych na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6814012 2019-06-24
godz. 10:00
Lubuskie Usługa leasingu operacyjnego z opcją wykupu sprzętu medycznego Numer referencyjny: ZP/N/5/19 Przedmiotem zamówienia jest usługa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6778904 2019-06-24
godz. 10:30
Lubuskie Sukcesywne dostawy przyrządów do przetaczania płynów, krwi i leków światłoczułych, przyrządów do przetaczania z regulacją prędkośc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6842479 2019-06-25
godz. 10:00
Lubuskie Wykonywanie badań laboratoryjnych określonych w załącznikach Zadanie 1 – Badania laboratoryjne Pobieranie materiału badanego spocz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6778914 2019-06-25
godz. 11:00
Lubuskie Sukcesywne dostawy zestawów do automatycznej dializy otrzewnowej typu ADO wraz z użyczeniem Zamawiającemu cyklera Sleep Safe oraz ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6826934 2019-06-25
godz. 13:00
Lubuskie Dostaw wirówki do Działu Preparatyki Numer referencyjny: 3/P/2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej wirówki do preparaty...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6841416 2019-06-26
godz. 09:00
Lubuskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług wykonywanych przez opiekuna pacjenta w Całodobowym Oddziale Psychiatrii Sądowej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6841409 2019-06-26
godz. 09:00
Lubuskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza specjalistę w zakresie rehabilitacji medycznej w ramach umowy kontraktowej w Całodo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6841400 2019-06-26
godz. 09:00
Lubuskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych - konsultacji specjalistycznych w zakresie dermatologii na rzecz pacjentów Samodzielnego Publiczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6839117 2019-06-26
godz. 10:00
Lubuskie Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie stacjonarnego aparatu USG z głowicami dla Schroniska do Bezdomnych Zwierząt w Zielonej Górze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6845317 2019-06-27
godz. 10:30
Lubuskie Dostawa, montaż i rozmieszczenie mebli, foteli oraz szaf ubraniowych dla Klinicznego Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej – Pracow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6739337 2019-06-28
godz. 00:00
Lubuskie „Nabór Placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej do współpracy w ramach projektu „Wdrożenieogólnopolskiego programu polityki zdrowotn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6835662 2019-06-28
godz. 00:00
Lubuskie Kod postępowania 04-19-000158/STM/07/1/07.0000.221.02/01 udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU86 - usługi w zakresie opie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6830359 2019-06-28
godz. 10:30
Lubuskie Sukcesywne dostawy wyrobów i akcesoriów wykorzystywanych w chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz chirurgii laryngologicznej tj: p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6841314 2019-06-28
godz. 14:35
Lubuskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych (również w stanach nadzwyczajnych) polegających na ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia pac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6841166 2019-07-01
godz. 11:45
Lubuskie T udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz osadzonych w ZK w Krzywańcu w ramach kontraktu lekarza rodzinnego. lekarz kontraktowy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6803588 2019-07-04
godz. 10:00
Lubuskie Sukcesywne materiałów opatrunkowych na potrzeby WS SP ZOZ w Nowej Soli Numer referencyjny: DZP-280-1/12/2019 Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6807229 2019-07-08
godz. 10:00
Lubuskie Sukcesywne dostawy sprzętu elektrofizjologicznego - elektrod diagnostycznych i ablacyjnych na potrzeby Wielospecjalistycznego Szpi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6815978 2019-07-10
godz. 09:00
Lubuskie Dostawa materiałów medycznych i sprzętu medycznego jednorazowego użytku Numer referencyjny: Znak sprawy: 105.KSzWzP SP ZOZ - DZP-2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6813136 2019-07-10
godz. 10:00
Lubuskie Sukcesywne dostawy leków potrzeby Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6815972 2019-07-12
godz. 10:00
Lubuskie Sukcesywne dostawy sprzętu do koronarografii i angiografii na potrzeby Zakładu Hemodynamiki Wielospecjalistycznego Szpitala Samodz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6825468 2019-07-12
godz. 10:00
Lubuskie Dostawa leków stosowanych w chemioterapii i programach lekowych Numer referencyjny: ZP/21/19 Pakiet nr 1Cetuximabum— zgodnie z zał...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6825482 2019-07-12
godz. 10:30
Lubuskie Sukcesywne dostawy rękawic nitrylowych diagnostycznych i diagnostycznych odpornych na przenikanie cytostatyków, foliowych, steryln...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin