Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: opolskie - Medyczna - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6764001 2019-06-19
godz. 08:30
Opolskie Zakup i dostawa immunoglobuliny Numer referencyjny: P/12/2019 Dostawa leku o nazwie: Immunoglobulina ludzka, normalna, zarejestrow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6832740 2019-06-19
godz. 10:00
Opolskie 1) dzierżawa pomieszczeń z przeznaczeniem na pracownię rezonansu magnetycznego, 2) przejęcie przez Wykonawcę obowiązku udzielania ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6837433 2019-06-19
godz. 11:00
Opolskie Zakup i dostawa alkoholu etylowego i alkoholu skażonego hibitanem na okres 2 lat, wg opisu przedmiotu zamówienia określonego odpow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6842224 2019-06-19
godz. 12:00
Opolskie Udzielanie zamówienia na usługi w zakresie: pełnienie specjalistycznych psychiatrycznych dyżurów medycznych w Izbie przyjęć i Oddz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6833772 2019-06-21
godz. 10:00
Opolskie Dostawa i montaż sprzętu medycznego w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6833141 2019-06-21
godz. 11:00
Opolskie Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego na potrzeby Wydziału Fizjoterapii Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6829711 2019-06-21
godz. 12:00
Opolskie Dostawa respiratorów Numer referencyjny: ZP1 – 16/2019 Dostawa respiratorów szt. 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6832081 2019-06-21
godz. 12:00
Opolskie Dostawa nici chirurgicznych i siatek do zaopatrzenia przepuklin do Szpitala Powiatowego im. Prałata J.Glowatzkiego w Strzelcach Op...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6829361 2019-06-21
godz. 12:00
Opolskie Dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku w rozbiciu na 9 samodzielnych części Numer referencyjny: ZP1-15/2019 Szczegóło...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6829819 2019-06-21
godz. 15:00
Opolskie Świadczenie usług medycznych w zakresie pełnienia samodzielnej opieki lekarskiej w ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6827199 2019-06-24
godz. 08:45
Opolskie Dostawa sprzętu i aparatury medycznej Numer referencyjny: DZP 2374/5/2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatury i sprzętu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6771862 2019-06-24
godz. 10:00
Opolskie Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych i produktów do prowadzenia terapii podciśnieniowej ran w Oddziale Kardiochirurgii i na Bl...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6778837 2019-06-24
godz. 10:00
Opolskie Zakup pierwszego wyposażenia - aparatury medycznej - NIEzbędnego do prowadzenia zajęć w Wieloprofilowym Centrum Symulacji Medyczne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6842458 2019-06-24
godz. 11:00
Opolskie Wykonywanie świadczeń zdrowotnych polegających na pełnieniu obowiązków ratownika medycznego w SCM Sp. z o. o.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6842466 2019-06-24
godz. 11:00
Opolskie Wykonywanie świadczeń zdrowotnych polegających na pełnieniu obowiązków ratownika medycznego w SCM Sp. z o. o.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6834299 2019-06-24
godz. 11:30
Opolskie Dostawa lateksów Numer referencyjny: OA.272.15.2019.BL Przedmiotem zamówienia jest dostawa lateksów określonych w załączniku nr 6...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6829875 2019-06-24
godz. 11:30
Opolskie Dostawa środków chemicznych oraz czystościowych dla Brzeskiego Centrum Medycznego w Brzegu Numer referencyjny: PN / 6 / 2019 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6842231 2019-06-25
godz. 15:00
Opolskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznych badań i konsultacji zgodnie z załącznikiem nr 2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6826005 2019-06-26
godz. 09:00
Opolskie Zakup wraz z dostawą leków na okres do 30.04.2020 roku Numer referencyjny: PN/D/FA/6/19 Na przedmiot zamówienia składa się zakup...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6831809 2019-06-27
godz. 09:00
Opolskie Zakup i dostawa środków opatrunkowych (z podziałem na 6 zadań) Numer referencyjny: PN/D/FA/5/19 Na przedmiot zamówienia składa si...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6784903 2019-06-27
godz. 10:00
Opolskie Sukcesywna dostawa materiałów jednorazowego uzytku dla SP ZOZ MSWiA w Opolu Numer referencyjny: ZP-3/2019 Materiały jednorazowego ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6838386 2019-06-27
godz. 11:00
Opolskie Materiały i sprzęt jednorazowego użytku Numer referencyjny: ZP/03/2019 Zakup i dostawa materiałów i sprzętu jednorazowego użytku ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6810182 2019-07-09
godz. 11:00
Opolskie Zakup ambulansu transportowego i aparatury medycznej Numer referencyjny: ZP/02/2019 Zadanie 1 – Ambulans Transportowy CPV 341141...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6815976 2019-07-10
godz. 10:00
Opolskie Zakup i dostawa przeciwciał odczynników, kalibratorów i materiałów zużywalnych laboratoryjnych wraz z dzierżawą aparatu do badań i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6820080 2019-07-11
godz. 10:00
Opolskie Zakup, dostawa i montaż wraz z uruchomieniem wyposażenia medycznego wraz z przeszkoleniem personelu z jego obsługi w ramach zadani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin