Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: podkarpackie - Medyczna - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6841167 2019-06-21
godz. 11:00
Podkarpackie NK/I/O/26/2019 udzielanie świadczeń lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej w Oddziale Ginekologiczno - Położnicz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6830020 2019-06-21
godz. 12:00
Podkarpackie Wykonanie stałej i ruchomej zabudowy meblowej dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6778864 2019-06-24
godz. 09:00
Podkarpackie Sprzedaż i dostawa asortymentu NIEzbędnego dla potrzeb Chirurgii Naczyniowej Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6826204 2019-06-24
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa aparatury medycznej do torakochirurgii Numer referencyjny: ZP.261.9-AM.2019, Postępowanie nr 46 1. Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6835754 2019-06-24
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa koncentratów do hemodializy pozaustrojowej typ F ( A + B ). Numer referencyjny: Eap-2412/16/19/M Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6771896 2019-06-24
godz. 10:00
Podkarpackie Przeglądy techniczne oraz obsługa serwisowa urządzeń medycznych. Numer referencyjny: ZP250/027/2019 Obsługa techniczna urządzeń me...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6824075 2019-06-24
godz. 10:00
Podkarpackie Dostawa Leków Numer referencyjny: ZP/1/2019 Dostawa leków. Szczegółowy wykaz leków objętych zamówieniem wraz z zapotrzebowaniem i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6832426 2019-06-24
godz. 10:00
Podkarpackie DOSTAWA OPTYCZNEGO KOHERENTNEGO TOMOGRAFU DO WYKONYWANIA BADAŃ OCT SIATKÓWKI, NERWU WZROKOWEGO I PRZEDNIEGO ODCINKA OKA Z MOŻLIWOŚ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6844445 2019-06-24
godz. 10:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez ratowników medycznych w transporcie sanitarnym oraz w izbie przyjęć Szpitala Rejonowego im....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6841171 2019-06-24
godz. 11:00
Podkarpackie NK/I/O/27/2019 udzielanie świadczeń lekarskich poza godzinami normalnej ordynacji lekarskiej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym z Iz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6805508 2019-06-25
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup aparatu USG dla Oddziału Gastroenterologii Numer referencyjny: EY/215/51/2019 1. Przedmiotem umowy jest zakup aparatu USG d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6819757 2019-06-25
godz. 11:00
Podkarpackie Zakup i dostawa mikrosilnika chirurgicznego z fizjodyspenserem i światłem LED, kątnicy chirurgicznej 1:3 ze światłem, prostnicy ch...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6834974 2019-06-25
godz. 12:00
Podkarpackie 31/ZP/2019 dostawa materiałów opatrunkowych i pieluchomajtek dopuszczonych do obrotu na terenie RP, zgodnych z Polską Normą

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6830836 2019-06-25
godz. 12:00
Podkarpackie Dostawa leków Numer referencyjny: ST/DZP/7/2019 Niniejsze zamówienie składa się z 3 części: Część nr 1 – lista ogólna Część nr 2 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6825615 2019-06-25
godz. 16:00
Podkarpackie 09-19-000062/LSZ/03/5/01 udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU86 - usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 85110000-3 Usługi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6844268 2019-06-26
godz. 00:00
Podkarpackie Świadczenie usług monitorowania systemu teleopieki (02/83/2019/OZRP) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług monitorowania ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6844265 2019-06-26
godz. 00:00
Podkarpackie Zakup opasek monitoringowych do teleopieki (01/83/2019/OZRP) W ramach projektu zakupionych zostanie 170 opasek monitoringowych do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6844795 2019-06-26
godz. 09:30
Podkarpackie RI.042.71.15.2019.H Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego na potrzeby funkcjonowania Wypożyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6784847 2019-06-26
godz. 10:00
Podkarpackie Odczynniki mikrobiol.: podłoża gotowe na płytkach w pakiecie I oraz odczynniki do barwienia preparatów metodą grama w pakiecie II ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6843193 2019-06-26
godz. 11:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń zdrowotnych mogą wziąć udział podmioty dysponujące fachowymi kwalifikacjami do udzielania świadczeń zdrowotny...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6844640 2019-06-27
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa narzędzi jednorazowego użytku z osprzętem do zabiegów urologicznych w 2 pakietach. Numer referencyjny: Eap.2412/17/19/M D...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6842543 2019-06-27
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup i dostawa sprzętu do zabiegów endoskopowych Numer referencyjny: EZ/215/55/2019 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6818240 2019-06-27
godz. 10:00
Podkarpackie Wykonywanie usług w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej Wojewódzkiego Szpitala...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6831722 2019-06-27
godz. 16:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU86 - usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 85130000-9 Usługi stomatologiczne i podobn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6842020 2019-06-28
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup i dostawy odczynników wraz z dzierżawą aparatury do wykonywania badań dla Klinicznego Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej. N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6832306 2019-06-28
godz. 10:00
Podkarpackie Zakup wraz z dostawą szwów chirurgicznych Numer referencyjny: EZ/215/54/2019 Zakup wraz z dostawą szwów chirurgicznych *********...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6798406 2019-07-01
godz. 00:00
Podkarpackie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie Wytycznych Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6844520 2019-07-02
godz. 16:00
Podkarpackie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU86 - usługi w zakresie opieki zdrowotnej), 85141210-4 Usługi leczenia medycznego świa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6798051 2019-07-03
godz. 09:00
Podkarpackie Zakup i dostawy wyrobów medycznych dla Kliniki Intensywnej Terapii i Anestezjologii z Ośrodkiem Ostrych Zatruć Numer referencyjny:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6835612 2019-07-03
godz. 10:00
Podkarpackie Modernizacja Szpitala Specjalistycznego SPZOZ w Sanoku poprzez doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną w celu utrzymania III poz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin