Przetargi i zamówienia - Medyczna - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6814871 2019-06-19 Mazowieckie Dostawa opatrunków hydrożelowych z jednoczesnym odkupieniem

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6829681 2019-06-19 Zachodniopomorskie Opieka i samodzielna opieka lekarska w Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym z Izbą Przyjęć Zakaźną i Pododdziałem Chorób Wewnętrznych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6835559 2019-06-19 Podlaskie Kod postępowania 10-19-000218/REH/05/1/05.1310.208.02/03 Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86 – usługi w zakresie opi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6807272 2019-06-19
godz. 06:00
Wielkopolskie Zakup i dostawa (wraz z montażem, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu) aparatury oraz sprzętu komputerowego (...) do Szpitala...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6768734 2019-06-19
godz. 07:10
Zachodniopomorskie PN-16/19 Dostawa produktów leczniczych. Numer referencyjny: PN-16/19 Wartość bez VAT: 43 493 152.51 PLN Pakiet nr 1Środki przeciwn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6839757 2019-06-19
godz. 07:50
Warmińsko-Mazurskie Świadczenia zdrowotne udzielane przez: I lekarzy specjalistów oraz lekarzy udzielających świadczeń w oddziałach w czasie podstawow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6764011 2019-06-19
godz. 08:00
Wielkopolskie Zakup i dostawa leków Numer referencyjny: 41/2019 AKYNZEOAKYNZEO EGZYSTAEZGYSTA XARELTOXARELTO CLOPIDOGRELCLOPIDOGREL SAPO KALINUS...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6768776 2019-06-19
godz. 08:00
Zachodniopomorskie Usługa serwisowania i przeglądów sprzętu rentgenowskiego dla SPWSZ w Szczecinie Numer referencyjny: EP/220/24/2019 Wykonywanie prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6829074 2019-06-19
godz. 08:00
Śląskie 02/TS/06/2019 udzielanie świadczeń w zakresie transportu sanitarnego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6829975 2019-06-19
godz. 08:00
Śląskie 11/Cp/MP – KAT/2019 udzielanie świadczeń w zakresie usług medycyny pracy dla pracowników Centrum Psychiatrii w Katowicach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6764001 2019-06-19
godz. 08:30
Opolskie Zakup i dostawa immunoglobuliny Numer referencyjny: P/12/2019 Dostawa leku o nazwie: Immunoglobulina ludzka, normalna, zarejestrow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6815163 2019-06-19
godz. 08:30
Wielkopolskie Zakup (dostawa) produktu leczniczego (POMALIDOMIDUM) Numer referencyjny: EZP/90/19 Zakup (dostawa) produktu leczniczego (Pomalido...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6826191 2019-06-19
godz. 08:30
Śląskie Dostawa materiałów sterylizacyjnych Numer referencyjny: ZP/35/39/2019/PN/35 Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiałów ster...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6749606 2019-06-19
godz. 09:00
Śląskie Dostawa wyrobów medycznych dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki Serca PROWADNIKI DO KORONAROGRAFIIZgodnie z zapisami załącznika Nr 1 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6755217 2019-06-19
godz. 09:00
Wielkopolskie Dostawa leków gotowych i wyrobów medycznych dla Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu - powtórka Numer referencyjny: SZW/SZP/43/2019 W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6765748 2019-06-19
godz. 09:00
Śląskie Dostawa artykułów medycznych Numer referencyjny: DZ.3321.91.2019 Przedmiotem zamówienia jest:Dostawa artykułów medycznych:Zad. 1 –...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6765761 2019-06-19
godz. 09:00
Małopolskie Dzierżawa analizatora immunochemicznego wraz z dostawą odczynników i materiałów zużywalnych Numer referencyjny: ZP-271-34/19 Dzier...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6768724 2019-06-19
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa panelu 3 krwinkowego do badań przesiewowych przeciwciał, roztworu PBS, płytek z podłożem agarowym do monitorowania czystoś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6768755 2019-06-19
godz. 09:00
Mazowieckie Zakup i dostawę aparatury medycznej w ramach wieloletniego programu „Nrodowy program zwalczania chorób nowotworowych Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6794368 2019-06-19
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Udzielanie świadczeń w zakresie usług opiekunów medycznych (zapotrzebowanie na wszystkie oddziały SP ZOZ MSWiA w Szczecinie).

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6794373 2019-06-19
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie usług ratownika medycznego (zapotrzebowanie na wszystkie Oddziały SP ZOZ MSWiA w Szcze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6794379 2019-06-19
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Udzielanie świadczeń w zakresie dyżurów pielęgniarskich i położniczych na rzecz SPZOZ MSWiA w Szczecinie (zapotrzebowanie na wszys...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6806113 2019-06-19
godz. 09:00
Małopolskie Udzielanie świadczeń pielęgniarskich na potrzeby 5 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ w Krakowie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6808929 2019-06-19
godz. 09:00
Łódzkie dostawy pieluchomajtek – różne rozmiary, podkładów higienicznych, podkładów na rolce Numer referencyjny: ZP/23/Sp./2019 1. Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6826163 2019-06-19
godz. 09:00
Podkarpackie Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku z podziałem na części Numer referencyjny: SP ZOZ NZZP II 2400/22/19 1) Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6809184 2019-06-19
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa wyrobów medycznych, odczynników laboratoryjnych oraz drobnego sprzętu laboratoryjnego określonych w 11 pakietach. Numer re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6830953 2019-06-19
godz. 09:00
Dolnośląskie BP/24/2019 Dostawa urządzeń medycznych dla Uzdrowiska Lądek-Długopole S.A. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 skaner Laserowy Terapus 2 za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6832520 2019-06-19
godz. 09:00
Mazowieckie 16/ 2019 Świadczenia zdrowotne w zakresie: Świadczeń lekarskich udzielanych przez trzech lekarzy w Dziennym Domu Opieki Medycznej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6820171 2019-06-19
godz. 09:00
Śląskie Zakup i dostawa odczynników do badań DNA, odczynników i materiałów do badań chemicznych, materiałów i sprzętu specjalnego zastoso...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6821083 2019-06-19
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa urządzeń medycznych Numer referencyjny: SPL/07/PN/2019 Dostawa urządzeń medycznych z podziałem na części: Pakiet nr 1- A...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin