Przetargi i zamówienia - Łódź - Medyczna - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7118702 2019-11-18 Łódzkie Kategoria: Paczki 1 paczka nl Adres nadania: Polska , Łódzkie, Łódź Adres dostawy: Holandia , Noord-Holland, Hoorn Dystans: 1126....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7091619 2019-11-18
godz. 08:00
Łódzkie Świadczenie usługi całodobowej ochrony fizycznej wraz z obsługą szatni w obiektach Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu M...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7155803 2019-11-18
godz. 08:30
Łódzkie Wykonanie usługi polegającej na stacjonarnej ochronie mienia stanowiącego nieruchomości - zabudowane gospodarstwo rolne w Czarnoży...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7091672 2019-11-18
godz. 09:00
Łódzkie Usługa zarządzania zdalnym dostępem sieciowym do licencjonowanych sieciowych źródeł informacji oraz dostępem sieciowym do aplikacj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7136677 2019-11-18
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektroenergetycznej na terenie działania OŁD w RE Żyrardów w podziale na 5 zadań

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7145234 2019-11-18
godz. 09:00
Łódzkie Dostawa serwera dla WZZOZCLChPłiR w Łodzi Numer referencyjny: 61/ZP/PN/19 Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwera wraz z lic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7145627 2019-11-18
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie robót budowlanych w branży elektroenergetycznej na terenie działania OŁD RE Zgierz-Pabianice z podziałem na 4 zadania.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7145630 2019-11-18
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektroenergetycznej na terenie OŁD w RE Bełchatów, RE Sieradz i RE Zgierz-Pabianice w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7145631 2019-11-18
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektroenergetycznej na terenie działania OŁD w RE Łódź w podziale na 2 zadania:Zadani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7145628 2019-11-18
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie robót budowlanych w branży elektroenergetycznej na terenie działania OŁD w RE Łódź i RE Zgierz-Pabianice w podziale na 5...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7145629 2019-11-18
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektroenergetycznej na terenie działania OŁD w RE Żyrardów i RE Tomaszów Mazowiecki z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7145657 2019-11-18
godz. 09:00
Łódzkie Świadczenie usług transportu medycznego dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi Numer referencyjny: Azapuza/73/19/PN Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7146689 2019-11-18
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie robót budowlanych w branży elektroenergetycznej na terenie działania OŁD w RE Żyrardów i RE Tomaszów Mazowiecki z podzia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7139931 2019-11-18
godz. 09:00
Łódzkie ZP/69/2019 Dostawy tonerów, tuszy, atramentów, matryc z podziałem na 3 pakiety dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. M....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7143139 2019-11-18
godz. 09:00
Łódzkie dostawa odczynników chemicznych oraz materiałów zużywalnych Numer referencyjny: 105/ZP/2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7159158 2019-11-18
godz. 09:30
Łódzkie Wykonanie regulacji instalacji centralnego ogrzewania w budynkach przy ul. Zaolziańskiej 49 i Ciasnej 19 w Łodzi Przyjęto do moder...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7144321 2019-11-18
godz. 10:00
Łódzkie Utrzymanie infrastruktury torowej. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie infrastruktury kolejowej z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7146017 2019-11-18
godz. 10:00
Łódzkie Zakup komputerów All-In-One oraz monitorów na potrzeby Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Numer referencyjny: D.XXIII....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7150217 2019-11-18
godz. 10:00
Łódzkie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Waga RADWAG PS 200/2000.R2 z legalizacją Waga precyzyjna PS 200/2000.R2 wraz z legalizacją Obciążenie ma...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7151297 2019-11-18
godz. 10:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7151302 2019-11-18
godz. 10:00
Łódzkie Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7141847 2019-11-18
godz. 11:00
Łódzkie dostawa elektronicznych kart podarunkowych 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektronicznych kart podarunkowych, zwanych dal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7145985 2019-11-18
godz. 11:30
Łódzkie Badanie sprawozdania finansowego Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej sp. z o.o. za lata 2019 - 2020 Numer referencyjny: BZU.2291.4...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7144809 2019-11-18
godz. 12:00
Łódzkie Wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Nowosolna w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 2. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7152727 2019-11-18
godz. 12:00
Łódzkie Dostawa, instalacja i montaż systemu multimedialnego w Sali Sejmiku Województwa Łódzkiego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7152723 2019-11-18
godz. 12:00
Łódzkie Dostawa komputerów szczegółowo wyspecyfikowanych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7152711 2019-11-18
godz. 12:00
Łódzkie Świadczenie usług audytu wewnętrznego obejmującego okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r. w Urzędzie Gminy Nowosolna i jednostkac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7146777 2019-11-18
godz. 12:00
Łódzkie Dostawa komputerów All In One i laptopów dla Sądu Okręgowego w Łodzi Numer referencyjny: ZP.XXVII.3310-18/19 Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7151173 2019-11-18
godz. 12:00
Łódzkie Wykonanie orzeczenia budowlano-konstrukcyjnego o stanie technicznym budynku frontowego (z uwzględnieniem lokali) wraz z opracowani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7154254 2019-11-18
godz. 12:00
Łódzkie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Konserwacja plotera laserowego EULG 6040-N65-VT Konserwacja plotera laserowego EULG 6040-N65-VT 1 usługa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin