Przetargi i zamówienia - Bielsko-Biała - woj. realizacji: lubelskie, śląskie - Medyczna - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7341919 2020-02-26
godz. 10:30
Śląskie MOPS.DA-PSU.3210.4.2020 Warsztaty muzyczno-wokalne dla dzieci i młodzieży - uczestników projektu pn.: Miejskie Centrum Usług Społe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341924 2020-02-26
godz. 15:00
Śląskie 1/2020 Świadczenie usług asystenckich mających na celu pomoc w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu spo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7304652 2020-02-27
godz. 00:00
Śląskie Sprzedaż i dostawa wkrętarek (15 szt.), spełniających wszystkie parametry wskazane w niniejszym zapytaniu ofertowym. Cel zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341914 2020-02-27
godz. 00:00
Śląskie 5/2020 wykonanie usługi tłumaczenia dokumentów projektowych oraz tłumaczenia konsekutywnego podczas warsztatów organizowanych dla ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330861 2020-02-27
godz. 09:00
Śląskie 1 Kompleksowa i sukcesywna dostawa obuwia roboczego i gumowego dla potrzeb TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku-Białej 1 Zada...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338078 2020-02-27
godz. 09:00
Śląskie Przebudowa ul. Jana Sobieskiego w Bielsku-Białej w rejonie skrzyżowania z ul. św. Stanisława

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7340712 2020-02-27
godz. 09:00
Śląskie Dostawa sprzętu do wykonywania badań elektrofizjologicznych i ablacji oraz krioablacji ujść żył płucnych wraz z dzierżawą systemu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7342393 2020-02-27
godz. 09:00
Śląskie Usługi wyceny nieruchomości dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Numer referencyjny: ZP.271.2.12.2020.RF 1. Przedmiotem...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7328526 2020-02-27
godz. 10:00
Śląskie Doposażenie placu zabaw w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 pn. "Osiedle Biała Północ: Budowa warowni-nowoczesne...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341921 2020-02-27
godz. 10:30
Śląskie MOPS.DA-PSU.3210.6.2020 Warsztaty pn. Efektywne uczenie się-nauka szybkiego czytania dla dzieci i młodzieży, uczestników projektu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341920 2020-02-27
godz. 10:30
Śląskie MOPS.DA-PSU.3210.5.2020 Warsztaty pn. Efektywne uczenie się-techniki zapamiętywania, organizacja nauki dla dzieci i młodzieży, ucz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331892 2020-02-27
godz. 11:00
Śląskie ZP-D-4/2020 Dostawa żywienia medycznego dla potrzeb Szpitala Pediatrycznego w Bielsku-Białej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7331129 2020-02-27
godz. 11:30
Śląskie FZA/PW/017/20 Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych przebudowy i budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Rafowej i ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331052 2020-02-27
godz. 12:00
Śląskie Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę PCV w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz częściach wspólnych, w budynkach z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7331195 2020-02-27
godz. 12:00
Śląskie Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na stolarkę drewnianą zespoloną i skrzynkową, w lokalach mieszkalnych i użytkowych oraz częś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7339451 2020-02-27
godz. 12:00
Śląskie Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Osiedle Bielsko Południe: Przebudowa i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7340505 2020-02-28
godz. 09:00
Śląskie BCP-O/DN/260/2020 dostawa materiałów opatrunkowych, drobnego sprzętu jednorazowego użytku oraz płynów dezynfekcyjnych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7338843 2020-02-28
godz. 09:00
Śląskie 1 Bielsko-Biała ul. Tuwima, ul. Zielona - wymiana linii kablowych 6 kV 1 Zadanie 100,00

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7317008 2020-02-28
godz. 10:00
Śląskie Wykonanie robót budowlanych polegających na zmianie systemu ogrzewania na bardziej efektywny ekologicznie i energetycznie w kotłow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7346485 2020-02-28
godz. 11:00
Śląskie MOPS.DA-PSU.3211.11.2020 Zorganizowanie 12 spotkań okolicznościowych dla podopiecznych Klubów Senior+ oraz Dziennego Domu Seniora

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330698 2020-02-28
godz. 12:00
Śląskie Remont 10 lokali mieszkalnych będących w zasobie mieszkaniowym Gminy Bielsko-Biała, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7343503 2020-02-28
godz. 12:00
Śląskie Opracowanie i wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wewnętrznej instalacji gazu dla 3 lokali mieszkalnych w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7310743 2020-03-02
godz. 00:00
Śląskie Budowa i dostawa elementów do budowy instalacji pilotażowej/demonstracyjnej: „automatycznej linii do produkcji paneli akustycznych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7348206 2020-03-02
godz. 00:00
Śląskie Piła taśmowa. Przedmiotem zamówienia jest zakup piły taśmowej. Cel zamówienia Celem zamówienia jest zakup piły taśmowej, elementu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7348213 2020-03-02
godz. 00:00
Śląskie Piaskarka (czyszczenie spawów). Przedmiotem zamówienia jest zakup piaskarki (czyszczenie spawów). Cel zamówienia Celem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7348221 2020-03-02
godz. 00:00
Śląskie Zestaw urządzeń pomiarowych. Przedmiotem zamówienia jest zakup zestawu urządzeń pomiarowych. Cel zamówienia Celem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7326122 2020-03-02
godz. 09:00
Śląskie G.2314/005/2020 Usługi serwisowe w zakresie naprawy i konserwacji wewnętrznej instalacji c.o. w budynkach Sądu Okręgowego w Bielsk...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7341413 2020-03-02
godz. 09:00
Śląskie 1 Wykonanie poprawy stanu technicznego linii elektroenergetycznych SN w zakresie dotrzymania wymaganych odległości przewodów od zi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7344503 2020-03-02
godz. 09:00
Śląskie 1 Grojec, ul.Kazimierza Jagielończyka,budowa prefabrykowanej stacji transformatorowej wraz z liniami SN i nN, przyłączenie obiektu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7304413 2020-03-02
godz. 10:00
Śląskie Świadczenie usług przygotowania i dostarczania całodziennego wyżywienia dla pacjentów Beskidzkiego Centrum Onkologii – Szpitala Mi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin