Przetargi i zamówienia - Wodno - kanalizacyjna - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6965847 2019-08-26 Małopolskie Wykonanie robót budowlano - montażowych dla zadania „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Ryglice przy ul. 11 Listopada" z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6926584 2019-08-26
godz. 07:45
Małopolskie „Budowa chodnika przy ul. Beskidzkiej w Libiążu w ciągu DW 933 (odc. 140 km 0+642,90 - 0+913,84)” Numer referencyjny: ZP.271.14....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6920103 2019-08-26
godz. 09:00
Małopolskie Rynna erozyjna na starej gruntowej drodze leśnej powstała na skutek opadów deszczu przechodząca poza obszarami leśnymi w rów melio...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6951636 2019-08-26
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Inwestycja 082 - Modernizacja instalacji kanalizacyjnej sanitarnej i deszczowej przy dziale Rozlewni 1. Usługa całościowa 1 usł

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6951759 2019-08-26
godz. 09:00
Wielkopolskie „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Rokietnica cz. nr II i „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji R...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6954341 2019-08-26
godz. 09:00
Śląskie Budowa instalacji węgla organicznego w oczyszczalni ścieków Śródmieście w Zabrzu”- oznaczenie sprawy 16S-b/2019, w tym: - wykonani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6966360 2019-08-26
godz. 09:00
Mazowieckie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Budowa infrastruktury infrastruktury technicznej na potrzeby montażu publicznej toalety kontenerowej na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6968770 2019-08-26
godz. 09:00
Mazowieckie Dostawa wkładów i filtrów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6921036 2019-08-26
godz. 09:20
Małopolskie Dostawa armatury wodociągowej: mufy elektrooporowe, nawiertki z zaworem do nawiercania pod ciśnieniem, obudowy teleskopowe - przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6950594 2019-08-26
godz. 09:30
Mazowieckie Budowa ulicy Świerkowej wraz z odwodnieniem w miejscowości Nowe Iganie Numer referencyjny: FZKP.271.67.2019.MW Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6933244 2019-08-26
godz. 09:30
Wielkopolskie Budowa kolektora tłocznego kanalizacji sanitarnej Belęcin – Tuchorza etap II (od punktu PW1 do punktu PŁ5) Numer referencyjny: 1/2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6933241 2019-08-26
godz. 09:30
Wielkopolskie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Belęcin Numer referencyjny: 2/2019/ZEUK Przedmiotem zamówienia jest budowa si...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6896323 2019-08-26
godz. 09:30
Mazowieckie „ Remont przelewu powierzchniowego, bystrotoku i mostu nad przelewem zbiornika retencyjnego Słup”. Numer referencyjny: WR.ROZ 281....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6961432 2019-08-26
godz. 09:30
Mazowieckie Wykonanie przyłączy wod.-kan. do nastawni Da1 w Damnicy w ramach poprawy warunków pracy dla pracowników. - Wykonanie przyłączy wod...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6952219 2019-08-26
godz. 09:45
Kujawsko-Pomorskie Przebudowa istniejącego rowu przydrożnego przy ul. Toruńskiej polegająca na zabudowie rowu przydrożnego DW 569 ul. Toruńska Golub-...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6948403 2019-08-26
godz. 09:50
Podlaskie „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1537 B – przejście przez wieś Konowały (Gm. Choroszcz)” Numer referencyjny: PZD.I.ZP.3431/20/D/2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6918309 2019-08-26
godz. 10:00
Pomorskie PWK WU/160/2019/PP - Utrzymanie w sprawności sieci strukturalnych 1. Utrzymanie w sprawności sieci strukturalnych 1 usługa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6923266 2019-08-26
godz. 10:00
Mazowieckie „Usługa kompleksowa – utrzymanie cieków naturalnych i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Stargardzie RZGW w Sz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6927475 2019-08-26
godz. 10:00
Dolnośląskie Budowa parkingu dla samochodów osobowych, budowa nowej sieci odwodnienia, zbiornika retencyjnego i budowa sieci elektroenergetyczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6940319 2019-08-26
godz. 10:00
Dolnośląskie -- Kryteria ogólne -- -- 1 Zakup i dostawa 6 szt. pomp szlamowych zatapialnych dla Rejonu ZWR Rudna, w ramach zadania "Zakupy go...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6951071 2019-08-26
godz. 10:00
Pomorskie Przykrycie i ocieplenie zbiornika BBS na oczyszczalni ścieków w Kożyczkowie Numer referencyjny: RZP.I.271.15.19 Przykrycie i ocie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6951862 2019-08-26
godz. 10:00
Pomorskie Budowa instalacji rozsączania wód popłuczynowych ze Stacji Uzdatniania Wody w Lubuniu w gminie Kobylnica Numer referencyjny: 39/P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6952021 2019-08-26
godz. 10:00
Wielkopolskie MODERNIZACJA HYDROFORNI W OSIEKU WIELKIM Numer referencyjny: ZP.271.2.2019 ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE. 1. Demontaż rurociągów stalowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6953216 2019-08-26
godz. 10:00
Podkarpackie Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej ul. Pańska i ul. Magnoliowa w m. Widna Góra Numer referencyjny: GBOŚ.271.4....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6955449 2019-08-26
godz. 10:00
Łódzkie „Przebudowa dróg powiatowych nr 2332E – ul. Sportowej w Łasku i nr 2333E – ul. Ogrodowej w Łasku wraz z budową odwodnienia i prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6953331 2019-08-26
godz. 10:00
Mazowieckie Doraźne zabezpieczenie lewego obwałowania kanału Łączany- Skawina w rejonie awanportu górnego śluzy w Borku Szlacheckim gm. Skawin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6958307 2019-08-26
godz. 10:00
Śląskie Budowa sieci wodociągowej, zgodnie z przygotowaną dokumentacją projektową na Budowę sieci wodociągowej w drodze krajowej DK44 w re...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6958225 2019-08-26
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w Krakowie od km 76+980-78+000 tj. od Muzeum ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6943630 2019-08-26
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa oraz montaż mebli i wyposażenia. Numer referencyjny: DA.ZP.242.55.2019 Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż me...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6933775 2019-08-26
godz. 10:00
Mazowieckie Przebudowa istniejącego odcinka tłocznego zbiornika PD2 Numer referencyjny: PN/23/19/VAD 1. Przedmiotem Umowy są roboty budowlane...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin