Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: świętokrzyskie - leki - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6807792 2019-06-24 Kategoria: Samochody Mondeo mk4 kombi , renault grand scenic Adres nadania: Køge , 4600, Dania Adres dostawy: Połaniec , 28-230, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6832811 2019-06-24 Świętokrzyskie Dostawa kaolinitu dla Enea Połaniec S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6832844 2019-06-24 Świętokrzyskie Dostawa kamienia wapiennego dla Enea Połaniec S.A

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6843767 2019-06-24 Śląskie Kategoria: Pojazdy inne, Rowery 1 rower Adres nadania: Bieruń , 43-155, Polska Adres dostawy: Kielce , Polska Dystans: 175.00 km ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6847108 2019-06-24 Świętokrzyskie Kategoria: Palety 1 paleta do Jeleniej Góry 58-500 Adres nadania: Turza Śląska , 44-351, Polska Adres dostawy: Jelenia Góra , Pol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6848518 2019-06-24 Świętokrzyskie Kategoria: Motocykle i skutery Kawasaki Vulcan 1500 Adres nadania: Kielce , Polska Adres dostawy: Puławy , Polska Dystans: 142.00...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6814909 2019-06-24
godz. 07:45
Świętokrzyskie BUDOWA PARKINGU I GARAŻU PRZY URZĘDZIE GMINY W WILCZYCACH Numer referencyjny: ZP.271.6.2019 Przedmiotem zamówienia jest: „BUDOWA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6827469 2019-06-24
godz. 08:00
Mazowieckie Zakup środków czystości oraz środków higieny osobistej dla Zakładu Linii Kolejowych Kielce Zakup wraz z dostawą środków czystości...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6842203 2019-06-24
godz. 08:00
Świętokrzyskie Przetarg na dostawę ręczników i środków czystości dla EEP

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6841836 2019-06-24
godz. 08:30
Mazowieckie Zakup i dostawa plandek PE. Dostawa na koszt Wykonawcy. Zgodnie z Formularzem.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6765759 2019-06-24
godz. 09:00
Świętokrzyskie Dostawa ambulansów drogowych typu C szt. 5 Numer referencyjny: TP/82/2019 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ambulansów drogow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6815413 2019-06-24
godz. 09:00
Świętokrzyskie Budowa sygnalizacji świetlnej na trzech skrzyżowaniach w ciągu drogi krajowej nr 73 z drogą gminną i drogą dojazdową w miejscowoś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6818434 2019-06-24
godz. 09:00
Podkarpackie „Naprawa posadzek oraz ścian w wybranych pomieszczeniach, wykonanie przepony poziomej oraz naprawa opaski wokół budynku nr 9 w kom...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6818447 2019-06-24
godz. 09:00
Świętokrzyskie PBW przebudowy stacji transformatorowej „Wolność” w Radomiu – RE Radom

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6823368 2019-06-24
godz. 09:00
Mazowieckie Zakup urządzeń do prac hermetycznych na gazociągach stalowych oraz balonów zaporowych na potrzeby OZG Kielce -2 części. Przedmiot...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6826482 2019-06-24
godz. 09:00
Świętokrzyskie Wykonanie przyłączy nn realizowanych na podstawie art. 29a Ustawy Prawo Budowlane w oparciu o umowy ramowe w systemie zaprojektuj ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6826483 2019-06-24
godz. 09:00
Świętokrzyskie Wykonanie przyłączy nn realizowanych na podstawie art. 29a Ustawy Prawo Budowlane w oparciu o umowy ramowe w systemie zaprojektuj ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6829533 2019-06-24
godz. 09:00
Dolnośląskie Świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych na zagraniczne i krajowe podróże służbowe oraz pośrednictwo w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6835923 2019-06-24
godz. 09:00
Świętokrzyskie Wykonywanie mechanicznego: przygotowania gleby i melioracji agrotechnicznych na terenie Nadleśnictwa Staszów w roku 2019 r Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6836259 2019-06-24
godz. 09:00
Lubelskie „Zakup stanowiska uniwersalnego do pomiarów ostoi wagonów towarowych na st. Sędziszów LHS”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6834800 2019-06-24
godz. 09:00
Świętokrzyskie IPP. 271.2.87.2019.BB „Park Sreet Workout & Strefa wypoczynku" w ramach budżetu obywatelskiego. - zagospodarowanie terenu w obiekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6835977 2019-06-24
godz. 09:00
Świętokrzyskie Dostawa materiałów preizolowanych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6819564 2019-06-24
godz. 09:30
Świętokrzyskie Przebudowa i rozbudowa budynku R1 wraz ze zmianą funkcji z budynku handlowego na budynek oświatowo-kulturowy – świetlica osiedlowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6838374 2019-06-24
godz. 09:30
Świętokrzyskie Świadczenie usługi transportowej – przewozu w obie strony do obiektu sportowego pływalni – dla grupy uczestników liczącej maksymal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6768749 2019-06-24
godz. 10:00
Świętokrzyskie Zakup wraz z dostawą odczynników oraz sprzętu jednorazowego użytku dla Zakładu Diagnostyki Molekularnej Świętokrzyskiego Centrum O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6771816 2019-06-24
godz. 10:00
Mazowieckie „Prace utrzymaniowe na ciekach naturalnych oraz urządzeniach wodnych na terenie ZZ Kielce” Numer referencyjny: 323/ZKI/2019 Część ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6774534 2019-06-24
godz. 10:00
Świętokrzyskie PB1.26.1.19 Zakup i dostawa książek dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach oraz filii PBW w woj. świętokrzyskim

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6808376 2019-06-24
godz. 10:00
Świętokrzyskie Bieżący remont dróg gminnych i lokalnych na terenie gminy Bieliny w 2019 roku Numer referencyjny: ZP 271.17.2019 1. Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6811424 2019-06-24
godz. 10:00
Świętokrzyskie Remont budynku szkoły w Starym Korczynie Numer referencyjny: ZITŚ.271.5.2019 Przedmiotem zamówienia jest Remont budynku szkoły w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6813267 2019-06-24
godz. 10:00
Świętokrzyskie „REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU URZĘDU GMINY PIEKOSZÓW PRZY UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ 66a W PIEKOSZOWIE NA DZIAŁCE NR EWID. 638/4”. N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin