Przetargi i zamówienia - woj. organizatora: świętokrzyskie - leki - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6832811 2019-06-24 Świętokrzyskie Dostawa kaolinitu dla Enea Połaniec S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6832844 2019-06-24 Świętokrzyskie Dostawa kamienia wapiennego dla Enea Połaniec S.A

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6847108 2019-06-24 Świętokrzyskie Kategoria: Palety 1 paleta do Jeleniej Góry 58-500 Adres nadania: Turza Śląska , 44-351, Polska Adres dostawy: Jelenia Góra , Pol...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6848518 2019-06-24 Świętokrzyskie Kategoria: Motocykle i skutery Kawasaki Vulcan 1500 Adres nadania: Kielce , Polska Adres dostawy: Puławy , Polska Dystans: 142.00...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6814909 2019-06-24
godz. 07:45
Świętokrzyskie BUDOWA PARKINGU I GARAŻU PRZY URZĘDZIE GMINY W WILCZYCACH Numer referencyjny: ZP.271.6.2019 Przedmiotem zamówienia jest: „BUDOWA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6842203 2019-06-24
godz. 08:00
Świętokrzyskie Przetarg na dostawę ręczników i środków czystości dla EEP

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6765759 2019-06-24
godz. 09:00
Świętokrzyskie Dostawa ambulansów drogowych typu C szt. 5 Numer referencyjny: TP/82/2019 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ambulansów drogow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6815413 2019-06-24
godz. 09:00
Świętokrzyskie Budowa sygnalizacji świetlnej na trzech skrzyżowaniach w ciągu drogi krajowej nr 73 z drogą gminną i drogą dojazdową w miejscowoś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6818447 2019-06-24
godz. 09:00
Świętokrzyskie PBW przebudowy stacji transformatorowej „Wolność” w Radomiu – RE Radom

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6826482 2019-06-24
godz. 09:00
Świętokrzyskie Wykonanie przyłączy nn realizowanych na podstawie art. 29a Ustawy Prawo Budowlane w oparciu o umowy ramowe w systemie zaprojektuj ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6826483 2019-06-24
godz. 09:00
Świętokrzyskie Wykonanie przyłączy nn realizowanych na podstawie art. 29a Ustawy Prawo Budowlane w oparciu o umowy ramowe w systemie zaprojektuj ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6835923 2019-06-24
godz. 09:00
Świętokrzyskie Wykonywanie mechanicznego: przygotowania gleby i melioracji agrotechnicznych na terenie Nadleśnictwa Staszów w roku 2019 r Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6834800 2019-06-24
godz. 09:00
Świętokrzyskie IPP. 271.2.87.2019.BB „Park Sreet Workout & Strefa wypoczynku" w ramach budżetu obywatelskiego. - zagospodarowanie terenu w obiekt...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6835977 2019-06-24
godz. 09:00
Świętokrzyskie Dostawa materiałów preizolowanych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6819564 2019-06-24
godz. 09:30
Świętokrzyskie Przebudowa i rozbudowa budynku R1 wraz ze zmianą funkcji z budynku handlowego na budynek oświatowo-kulturowy – świetlica osiedlowa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6838374 2019-06-24
godz. 09:30
Świętokrzyskie Świadczenie usługi transportowej – przewozu w obie strony do obiektu sportowego pływalni – dla grupy uczestników liczącej maksymal...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6768749 2019-06-24
godz. 10:00
Świętokrzyskie Zakup wraz z dostawą odczynników oraz sprzętu jednorazowego użytku dla Zakładu Diagnostyki Molekularnej Świętokrzyskiego Centrum O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6774534 2019-06-24
godz. 10:00
Świętokrzyskie PB1.26.1.19 Zakup i dostawa książek dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Kielcach oraz filii PBW w woj. świętokrzyskim

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6808376 2019-06-24
godz. 10:00
Świętokrzyskie Bieżący remont dróg gminnych i lokalnych na terenie gminy Bieliny w 2019 roku Numer referencyjny: ZP 271.17.2019 1. Przedmiotem z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6811424 2019-06-24
godz. 10:00
Świętokrzyskie Remont budynku szkoły w Starym Korczynie Numer referencyjny: ZITŚ.271.5.2019 Przedmiotem zamówienia jest Remont budynku szkoły w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6813267 2019-06-24
godz. 10:00
Świętokrzyskie „REMONT CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU URZĘDU GMINY PIEKOSZÓW PRZY UL. CZĘSTOCHOWSKIEJ 66a W PIEKOSZOWIE NA DZIAŁCE NR EWID. 638/4”. N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6813274 2019-06-24
godz. 10:00
Świętokrzyskie „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na termomodernizację budynku biurowego RE Kielce.”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6813275 2019-06-24
godz. 10:00
Świętokrzyskie „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę dachu budynku biurowego PE Jędrzejów.”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6813278 2019-06-24
godz. 10:00
Świętokrzyskie „PBW budowy GPZ Kielce Dyminy.”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6814215 2019-06-24
godz. 10:00
Świętokrzyskie "Adaptacja i modernizacja pomieszczeń internatu ZSTiO w Busku-Zdroju, nr ew. działki 73/11 na potrzeby Powiatowego Centrum Pomocy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6814497 2019-06-24
godz. 10:00
Świętokrzyskie Remont pomieszczenia sali sportowej w I Liceum Ogólnokształcącym im. KEN w Końskich Numer referencyjny: ILO.272.1.2019 2.1 Przedm...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6814520 2019-06-24
godz. 10:00
Świętokrzyskie Zakup testera automatyki zabezpieczeniowej typ FREJA 549

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6818683 2019-06-24
godz. 10:00
Świętokrzyskie Rewitalizacja Michałowa – Etap II - Remont i modernizacja budynki biblioteki Numer referencyjny: IKm.ZP.9.2019 1. Przedmiotem za...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6819223 2019-06-24
godz. 10:00
Świętokrzyskie Budowa parku miejskiego w Chęcinach Numer referencyjny: ZP-IX.271.9.2019.PN Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6822608 2019-06-24
godz. 10:00
Świętokrzyskie „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę klimatyzacji w budynku biurowym RE Kielce.”

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin