Przetargi i zamówienia - Łódź - leki - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6807831 2019-06-24 Łódzkie Kategoria: Samochody Mercedes G63C 2019 Adres nadania: Łódź , 90-446, Polska Adres dostawy: Duisburg , 47059, Niemcy Dystans: 978...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6768730 2019-06-24
godz. 09:00
Łódzkie Dostawa płynnego tlenu medycznego oraz azotu wraz z dostawą i dzierżawą zbiorników i osprzętu oraz dostawa gazów medycznych i tech...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6778882 2019-06-24
godz. 09:00
Łódzkie Dostawa materiałów kontrolnych do programów zewnętrznej oceny realizowanych w ramach międzylaboratoryjnej oceny jakości badań dla ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6820067 2019-06-24
godz. 09:00
Łódzkie Dostawa tlenu medycznego będącego lekiem wraz z dzierżawą zbiorników, parownic, rozprężani oraz butli do WZZOZCLChPłiR w Łodzi Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6823533 2019-06-24
godz. 09:00
Łódzkie Sukcesywne wykonywanie prac projektowych i robot budowlanych polegających na wykonywaniu przyłączy lub linii niskiego napięcia dla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6824512 2019-06-24
godz. 09:00
Łódzkie Dostawa asortymentu kablowego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6825695 2019-06-24
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynków RE Łódź, ul Ratajska 5/7”.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6827406 2019-06-24
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektroenergetycznej - Łubno dz nr 295 gm. Wiskitki – rozbudowa sieci SN i nN

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6836493 2019-06-24
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektroenergetycznej na terenie OŁD w RE Bełchatów w podziale na 5 zadań

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6824083 2019-06-24
godz. 09:00
Łódzkie ZP/39/2019 Dostawy środków czystości, chemii profesjonalnej, worków na odpady, pojemników plastikowych, oraz różnych artykułów gos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6836490 2019-06-24
godz. 09:00
Łódzkie Modernizacja zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji wsporczych linii 110 kV Dąbrowska - EC4, Lodowa - EC4

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6836491 2019-06-24
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie robót budowlanych w branży elektroenergetycznej na terenie działania OŁD w RE Łódź z podziałem na 4 zadania

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6836497 2019-06-24
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektroenergetycznej na terenie OŁD w RE Sieradz w podziale na 5 zadań

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6836496 2019-06-24
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie robót budowlanych w branży elektroenergetycznej na terenie działania OŁD w RE Żyrardów, RE Łowicz, RE Tomaszów Maz., RE ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6836498 2019-06-24
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektroenergetycznej na terenie OŁD w RE Łowicz, RE Żyrardów w podziale na 5 zadań.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6836503 2019-06-24
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektroenergetycznej na terenie działania OŁD w RE Bełchatów: Rozbudowa sieci nn 0,4 k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6840295 2019-06-24
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektroenergetycznej na terenie działania OŁD RE Piotrków Trybunalski i RE Łowicz w po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6843051 2019-06-24
godz. 09:00
Łódzkie Wentylator przemysłowy MASTER DF 20P PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Wentylator przemysłowy MASTER DF 20 P, 6600 m³/h Wentylator przemy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6822422 2019-06-24
godz. 09:30
Łódzkie Dostawę sprzętu IT wraz z oprogramowaniem oraz innego sprzętu w ramach projektu pod nazwą „Horyzont nowoczesnej edukacji” współfin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6824070 2019-06-24
godz. 09:30
Łódzkie ZP 32/19 Usługa transportu sanitarnego oraz krwi i składników krwiopochodnych Numer referencyjny: ZP 32/19 Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6755216 2019-06-24
godz. 10:00
Łódzkie Włókno poliakrylonitrylowe cięte Numer referencyjny: KF/ZP-236-14/19 Przedmiotem zamówienia jest dostawa włókna poliakrylonitrylow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6764065 2019-06-24
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa, instalacja i konfiguracja oprogramowania HIS i EDM wraz z NIEzbędnym do ich uruchomienia sprzętem realizowana w ramach pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6771834 2019-06-24
godz. 10:00
Łódzkie EZ.28.66.2019 Dostawa sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologiiim. M. Kopernik...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6812595 2019-06-24
godz. 10:00
Łódzkie „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi nr 2904E ul. Ks. Ściegiennego w Tuszynie” Numer referencyjny: Or.272.1.8.2018 1. Prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6814214 2019-06-24
godz. 10:00
Łódzkie Ustawienie słupków prowadzących na odcinkach dróg wojewódzkich stanowiących ciągi dawnych dróg krajowych z podziałem na zadania Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6818674 2019-06-24
godz. 10:00
Łódzkie „Roboty remontowo budowlane – dotyczące obiektu zajmowanego przez Dom Dziennego Pobytu w Łodzi przy ul. Zbocze 2a – dla potrzeb M...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6833224 2019-06-24
godz. 10:00
Łódzkie Sprzedaż, dostawę, instalację i uruchomienie terminala pocztowego dla Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6832713 2019-06-24
godz. 10:00
Łódzkie Zakup i dostawa odczynników do automatycznego analizatora– ImmunoCap 100 firmy Phadia dla Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6836042 2019-06-24
godz. 10:00
Łódzkie Badanie sprzętu dielektrycznego PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Badanie sprzętu dieelektrycznego - 1 usługa

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6820178 2019-06-24
godz. 10:00
Łódzkie Zakup sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych. Numer referencyjny: KPB-V.273.11.2019 Dostawa, instalacja i konfigu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin