Przetargi i zamówienia - Białystok - leki - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6807680 2019-06-24 Podlaskie Kategoria: Paczki karton rowerowy Adres nadania: Białystok , 15-001, Polska Adres dostawy: Rijswijk , Holandia Dystans: 1427.00 k...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6834948 2019-06-24 Podlaskie Zakup zestawu do skanowania kodów kreskowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6778875 2019-06-24
godz. 09:00
Podlaskie Przetarg NIEograniczony na zakup i montaż sprzętu i wyposażenia na potrzeby pracowni leków cytostatycznych i apteki. Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6839913 2019-06-24
godz. 09:00
Podlaskie Badanie środowiska pracy w jednostkach Policji na terenie województwa podlaskiego PRZEDMIOT ZAPYTANIA: Badanie środowiska pracy- ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6841985 2019-06-24
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa drukarki 3D z podwójnym ekstruderem -1 szt. Typ Głowica Średnica filamentu Prędkość głowicy Max. temperatura drukowania Wy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6823633 2019-06-24
godz. 09:30
Podlaskie Sukcesywną dostawę materiałów eksploatacyjnych do kserokopiarek, drukarek i faksów dla jednostek Uniwersytetu w Białymstoku Numer ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6821071 2019-06-24
godz. 09:45
Podlaskie Zaprojektowanie i remont placu zabaw, remont 2 łazienek oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w Przedszkolu Samorządowym Nr 80 przy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6820315 2019-06-24
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie projektu modernizacji stacji elektroenergetycznej 110/15 kV RPZ Polanka

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6826932 2019-06-24
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa paliw dla pojazdów stanowiących flotę samochodową oraz zakup paliwa do agregatów prądotwórczych i innych urządzeń spalinow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6824514 2019-06-24
godz. 10:00
Podlaskie Budowa sieci elektroenergetycznej na terenie działalności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok - Morze gm. Czyże

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6829993 2019-06-24
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie projektu przebudowy instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku użyteczności publicznej przy ul. Bema 2 w Białymstok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6832945 2019-06-24
godz. 10:00
Podlaskie Wymiana zewnętrznych słupów oświetleniowych z oprawami” na osiedlu Popiełuszki w Białymstoku. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6838248 2019-06-24
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie i dostawa narzędzi diagnostycznych dla czynności zawodowych i kompetencji kluczowych do Centrum Kompetencji Białostock...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6838280 2019-06-24
godz. 10:00
Podlaskie Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami remontowymi placu przed głównym wejściem do budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6836511 2019-06-24
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego budowy kontenerowej stacji transformatorowej i sieci elektroenergetycznej SN/nN na ter...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6836510 2019-06-24
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych przebudowy sieci elektroenergetycznej nN na terenie działalności Rejonu Energetyczneg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6842086 2019-06-24
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa i montaż stołów i blatów laboratoryjnych zgodnie z załączonym opisem A) Stół wyspowy - 4 szt. o wymiarach: (szer. x gł. x ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6842094 2019-06-24
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie wyceny rynkowej wartości prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w Białymstoku przy ui. Oskara Sosnowskie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6845259 2019-06-24
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa kruszyw mineralnych w ilości 5700 ton. Kruszywo może zawierać dodatki otoczaków do 40 mm, iłów, gleby uprawnej zadarnionej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6844602 2019-06-24
godz. 10:00
Podlaskie Odnowienie i zakup dodatkowych licencji oprogramowania antywirusowego Eset Endpoint Security Opis przedmiotu zamówienia: a. Odnowi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6829506 2019-06-24
godz. 10:30
Podlaskie Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Politechniki Białostockiej Numer referencyjny: DO-120.262.64.2019 1Przedmiotem zamówienia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6841990 2019-06-24
godz. 11:00
Podlaskie Dostawa sond prądowych, napięciowych, zestawu chwytaków pomiarowych - 1 kpi. Sondy prądowe, napięciowe, zestaw chwytaków pomiarowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6849993 2019-06-24
godz. 11:00
Podlaskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych Nocna i świąteczna opieka zdrowotna udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6844610 2019-06-24
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa sprzętu nagłośniającego Opis przedmiotu zamówienia: 1. Zakup mikrofonu bezprzewodowego nagłownego Shure BLX14RE/P31 szt.-2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6848849 2019-06-24
godz. 12:30
Podlaskie Zadanie polega na wykonaniu dokumentacji projektowej pomieszczeń biurowych z aneksem socjalnym, pomieszczeniami technicznymi i toa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6841978 2019-06-24
godz. 13:00
Podlaskie Dostarczenie kompletnych, stacjonarnych stanowisk dydaktycznych do nauki podłączania, konfiguracji, i programowania systemu automa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6838277 2019-06-24
godz. 14:00
Podlaskie Wykonanie odwodnienia liniowego na drogowym przejściu granicznym Kuźnica Białostocka - Bruzgi odbierającego wody opadowe spływając...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6841754 2019-06-24
godz. 14:00
Podlaskie Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiaram...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6843500 2019-06-24
godz. 14:00
Podlaskie Zakup środków czystości II, III, IV kwartał 2019 oraz I kwartał 2020 r.(OZ-MJ.D.147.2019) 1. Mydło toaletowe 3700 szt. 2. Krem do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6832050 2019-06-24
godz. 15:00
Podlaskie Świadczenia zdrowotne udzielane przez ratownika medycznego - kierowcę .

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin