Przetargi i zamówienia - Lublin - leki - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6776084 2019-06-24 Lubelskie Kategoria: Paczki 5 Adres nadania: Lublin , Polska Adres dostawy: Wrocław , Polska Dystans: 465.00 km Opis przesyłki (Zachowano...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6836935 2019-06-24 Lubelskie Kategoria: Pojazdy inne, Rolnicze maszyny rozsiewacz wóz paszowy Adres nadania: Lublin , Polska Adres dostawy: Jatutów , 22-400, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6849457 2019-06-24 Lubelskie Wykonania robót budowlanych polegających na wymianie kabin prysznicowych półokrągłych 80 cm seria Classic firmy Sanplast na szklan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6849434 2019-06-24 Lubelskie Świadczenie specjalistycznych usług usuwania zakwitu drobnoustrojów i konserwacji basenów pod powierzchnią lustra wody w Obiektach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6849414 2019-06-24 Lubelskie Dostawa 2 szt. pneumatycznych urządzeń rozrywkowych na potrzeby rozbudowy Ośrodka Słoneczny Wrotków przy ul. Osmolickiej w Lublini...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6830897 2019-06-24
godz. 08:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji techniczno - prawnej wraz z robotami w zakresie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej obiektu Kontra...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6830898 2019-06-24
godz. 08:00
Lubelskie Prace budowlane w zakresie przyłaczenia do sieci elektroenergetycznej obiektów Kontrahentów nr S00091 zgodnie z umową nr 16/P11/K/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6827403 2019-06-24
godz. 09:00
Lubelskie Sukcesywna dostawa paliw płynnych polegająca na tankowaniu samochodów służbowych Zamawiającego podanych w Wykazie samochodów służb...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6830896 2019-06-24
godz. 09:00
Lubelskie Świadczenie usług kurierskich dla PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6815261 2019-06-24
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa opatrunków Numer referencyjny: SzNSPZOZ.N-ZP.372-10/19 Przedmiotem zamówienia jest dostawa opatrunków w ilości i asortyme...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6841614 2019-06-24
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektroenergetycznej na terenie OŁD w RE Żyrardów, z podziałem na 5 zadań:Zadanie 1: B...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6841613 2019-06-24
godz. 09:00
Lubelskie Wykonanie robót budowlanych w branży elektroenergetycznej na terenie działania OŁD w RE Zgierz-Pabianice i RE Łódź z podziałem na ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6835317 2019-06-24
godz. 09:30
Lubelskie Dostawa produktu leczniczego stosowanego w ramach Programu Lekowego w terapii WZW typu C Numer referencyjny: EO/LA-2737/28/19 Gle...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6770920 2019-06-24
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa wraz z montażem i instalacją Aparatu USG dla Oddziału Ginekologii i Położnictwa z Izbą Przyjęć Wojewódzkiego Szpitala Spec...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6775510 2019-06-24
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa serwerów i infrastruktury sieciowej dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Numer referencyjny: AZP-240/P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6775548 2019-06-24
godz. 10:00
Lubelskie Wykonanie ekspertyz na potrzeby uzupełnienia stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony na obszarze Natura 2000 w województwie lubelskim...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6777782 2019-06-24
godz. 10:00
Lubelskie Usługa wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi oraz odtworzenie pasa technologicznego w pobliżu wytypowanych czynnych linii ele...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6778044 2019-06-24
godz. 10:00
Lubelskie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy leków

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6778835 2019-06-24
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa preparatów do żywienia na potrzeby COZL Numer referencyjny: COZL/ZPZ/AS/3411/PN-45/19 Dieta wspomagająca leczenie odleżyn ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
6817969 2019-06-24
godz. 10:00
Lubelskie Rozbudowa i przebudowa placu zabaw przy szkole w miejsc. Kalinówka oraz budowa dwóch placów zabaw w miejsc. Dominów, gm. Głusk Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6823534 2019-06-24
godz. 10:00
Lubelskie Roboty budowlane w branży elektroenergetycznej w podziale na 7 zadań w RE Lublin Teren, RE Puławy, RE Biała Podlaska

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6836409 2019-06-24
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa implantów żelowych przeciwjaskrowych Numer referencyjny: EO/LA-M-2737/27/19 1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa impla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6834902 2019-06-24
godz. 10:00
Lubelskie Dostawa miernika cęgowego wraz z multimetrem oraz urządzenia programowanego do obciążeń elektrycznych dla Politechniki Lubelskiej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6839043 2019-06-24
godz. 10:00
Lubelskie T usługa żywienia pacjentów Szpitala Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia sta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6845301 2019-06-24
godz. 10:00
Lubelskie RPiU/19/2019 Wykonania robót budowlanych polegających na wymianie 25 szt. kabin prysznicowych półokrągłych, 80 cm , biały profil, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6849397 2019-06-24
godz. 10:00
Lubelskie Świadczenie usług telefonii stacjonarnej (dla 153 numerów telefonicznych) z wykorzystaniem technologii GSM oraz wirtualnej central...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6812168 2019-06-24
godz. 10:30
Lubelskie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy Kaczeńcowej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Numer referencyjny: ZP-PS....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6828359 2019-06-24
godz. 10:30
Lubelskie Wykonanie elementów - kasety/kolumny na adsorbent oraz komór elektrodowych - zgodnie z projektem ich konstrukcji, na potrzeby zbud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6827374 2019-06-24
godz. 10:30
Lubelskie Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6841841 2019-06-24
godz. 10:30
Lubelskie Dostawa podłoży bakteriologicznych, odczynników lateksowych i surowic diagnostycznych na potrzeby Powiatowej Stacji Sanitarno - Ep...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin