Przetargi i zamówienia - leki - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6852064 2019-07-01
godz. 08:30
Śląskie 70/2019/KSz Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad umową nr 121801550 z dnia 01.10.2018 r. dot. „Wykonanie projektu oraz remontu p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6852044 2019-07-02
godz. 09:00
Śląskie R-P-0003/19 Analiza wielkości osiadań powierzchni terenu w obszarze SRK S.A. Odział KWK „Pokój I” w oparciu o pomiary wysokościowe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6852030 2019-06-28
godz. 09:00
Śląskie AUK/6/PZPL/2019/0185 Dostawa uchwytów szybowych ze stali nierdzewnej do WĘGLOKOKS KRAJ Sp. z o.o. KWK Bobrek-Piekary w 2019r., gr....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6852016 2019-07-08
godz. 14:00
Śląskie Wykonanie izolacji fundamentów budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Matejki 3 w Pyskowicach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6852009 2019-06-26
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Dostawa tygla irydowego i elektrody zespolonej na potrzeby UKW

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6851989 2019-06-27
godz. 10:00
Podkarpackie Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla budowy mostu na rzece Wisłok w ciągu drogi powiatowej nr P 1259R Gniewczyna Łań...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6851967 2019-06-28
godz. 12:00
Śląskie Świadczenia usług związanych z nadzorem oraz wsparciem technicznym nad nieruchomościami eksploatowanymi przez JTBS "Daszek" Sp. z ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6851959 2019-07-02
godz. 09:00
Podkarpackie Wykonanie analiz technicznych określających możliwości posadowienia ekranów akustycznych dla ograniczenia hałasu dla budynków poło...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6851958 2019-06-27
godz. 00:00
Śląskie Dostawa tablic biurowych dla jednostek organizacyjnych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6851957 2019-07-02
godz. 12:00
Śląskie 2019/AMY/274 Prace polegające na wyburzeniu zbiornika przeciwpożarowego zlokalizowanego w Mysłowicach przy ul. Katowickiej, zgodni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6851956 2019-07-05
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę linii kablowej SN, nN, złącza kablowego SN i stacji transformatorowej napowietrznej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6851955 2019-07-03
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę linii kablowych nN w celu przyłączenia budynku wielorodzinnego na dz. nr 1420, 1421...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6851954 2019-07-03
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę linii kablowej nN i przyłącza kablowego nN ze stacji transformatorowej Kamień 5 w c...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6851953 2019-07-02
godz. 11:00
Lubelskie Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę linii kablowej nN w celu przyłączenia budynku mieszkalnego na dz. nr 2310 w m. Gnie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6851952 2019-07-02
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie dokumentacji projektowej powykonawczej i wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy kabla światłowodowego w istniej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6851951 2019-07-01
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie robót budowlanych w branży elektroenergetycznej na terenie działania OŁD w RE ŻyrardówWymiana uszkodzonego kabla 0,4kV z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6851946 2019-07-10
godz. 09:00
Śląskie REMONT LOKALU MIESZKALNEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM – WIELORODZINNYM PRZY UL. BUDOWLANYCH 84/10 ADMINISTROWANYM PRZEZ MIEJSKI ZARZĄD ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6851945 2019-07-02
godz. 09:00
Śląskie „Zabezpieczenie medyczne akcji ratowniczych w Oddziałach Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w 2019 roku” w tym: Część I - Zabezpi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6851941 2019-07-02
godz. 12:00
Śląskie Dostawa lekkiego samochodu specjalnego pożarniczego, ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Bażanowicach – postępowanie nr 2 Numer refere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6851928 2019-07-11
godz. 09:00
Śląskie Przebudowa fragmentu ciągu drogi gminnej publicznej nr 641726S w miejscowości Wierzbica i Przychody Numer referencyjny: IiR.271.4....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6851924 2019-07-03
godz. 15:00
Podkarpackie Regulacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Dmowskiego 14 w Stalowej Woli. Nr: 284/2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6851923 2019-07-05
godz. 13:00
Pomorskie Wykonanie remontu pokrycia dachu budynku Elektrowni Wodnej Lidzbark Warmiński nr 1, obejmujący: 1.1.1. wymianę całego pokrycia dac...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6851922 2019-06-26
godz. 12:00
Mazowieckie SZPZLO/Z-26/2019 Usługa satelitarnej lokalizacji samochodów służbowych SZPZLO Warszawa – Wawer w ilości 18 sztuk, poprzez monitoro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6851921 2019-06-28
godz. 00:00
Podkarpackie Opracowanie projektu technicznego instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Stalowej Woli przy ul. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6851920 2019-06-25
godz. 12:00
Mazowieckie SZPZLO/Z-25/2019 ochrona 8 obiektów – monitoring 24 godzinny w lokalizacjach: 1. Przychodnia Rejonowa Nr 1, budynek A - 04-564 War...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6851916 2019-06-25
godz. 10:00
Mazowieckie Świadczenia zdrowotne w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie chirurgii urazowo - ortopedycznej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6851915 2019-06-25
godz. 00:00
Śląskie P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:Płyta OSB 125x250 cm, ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6851914 2019-06-25
godz. 00:00
Śląskie P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów: Blacha stalowa ocynko...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6851913 2019-06-25
godz. 00:00
Śląskie P.B. DOMBUD S.A. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na sprzedaż i dostawę następujących materiałów:stal B500B/ B500SPfi 8...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6851912 2019-06-25
godz. 10:00
Mazowieckie Świadczenia zdrowotne w zakresie medycyny pracy

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin