Przetargi i zamówienia - Bytom - sprzęt medyczny, Elektronika, RTV, AGD, multimedia - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7506731 2020-06-05
godz. 09:00
Śląskie Wyposażenie pracowni dla zawodu: Technik przemysłu mody w Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7512507 2020-06-05
godz. 09:00
Śląskie Dostawa wykrywaczy rurkowych i przyrządu PK-10M do kontroli aparatów KA60 dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Cent...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7507833 2020-06-05
godz. 10:00
Śląskie Naprawa dachu budynku byłej Przychodni (Budynek Profilaktyczno – Leczniczy) przy ul. Świerczyny 5 w Mysłowicach, który jest najmow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7509688 2020-06-05
godz. 11:00
Śląskie Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy ul. Hutniczej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7507779 2020-06-05
godz. 12:00
Śląskie DZP.262.1.18.2020 Sporządzenie dokumentacji w formie ekspertyzy technicznej dla zmiany sposobu użytkowania lokalu nr 9 w budynku p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7512508 2020-06-05
godz. 13:00
Śląskie Wymiana uszkodzonych szyb w budynku administracyjno-biurowym w Tychach przy ul. Bałuckiego 41.1. Wymiana uszkodzonych szyb w budyn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7507535 2020-06-05
godz. 15:00
Śląskie Udzielanie świadczeń zdrowotnych osobom pozbawionym wolności Szpitala i Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Bytomiu tj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7497003 2020-06-08
godz. 00:00
Śląskie Rewitalizacja starego domu katechetycznego przy ul. ks. Koziołka 3 w Bytomiu- II postępowanie. Rewitalizacja starego domu kateche...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7520104 2020-06-08
godz. 00:00
Śląskie Naprawa napędu przepustnicy zestawu pompowego nr 4 zabudowanego w KPGO przy szybie "Bańgów" pompowni "Siemianowice"1.1. Magnetyczn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499765 2020-06-08
godz. 09:00
Śląskie „Remont pomp odwadniających: Część I – remont pomp typu P, Część II – remont pomp typu PSZ, Część III – remont pomp typu OS, Część...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7501967 2020-06-08
godz. 09:00
Śląskie „Wycena składników majątku Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. oraz majątku nie będącego własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7509115 2020-06-08
godz. 09:00
Śląskie Usługa grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. w Bytomiu i spółki zależnej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7509404 2020-06-08
godz. 09:00
Śląskie „Dostawa sprzętu przeciwpożarowego” dla SRK S.A. Oddział KWK „Piekary I”1.1. Gaśnica proszkowa GP 6 x ABC (do 245 kV) o skutecznoś...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508110 2020-06-08
godz. 09:00
Śląskie Zabezpieczenie ruchu urządzeń w zakresie przeglądów okresowych, remontów wraz z legalizacją aparatury kontrolno-pomiarowej oraz po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508111 2020-06-08
godz. 09:00
Śląskie Dostawa części zamiennych do aparatów W-70, AU-9E/1 i przetłaczarek tlenu dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK „Cen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508112 2020-06-08
godz. 09:00
Śląskie Świadczenie usług serwisowych: Część I : urządzeń łączności i sygnalizacji szybowej typu ECHO, Część II : układów łączności szybow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7509402 2020-06-08
godz. 09:00
Śląskie Projekt likwidacji obiektów budowlanych na pompowni głębinowej "Paryż" wraz z prawomocnym pozwoleniem na rozbiórkę1.1. Projekt lik...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7511514 2020-06-08
godz. 09:00
Śląskie Dostawa UPS-ów dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. Oddział KWK Centrum.1.1. UPS nr 11,000 szt.1.2. UPS nr 21,000 szt.1.3. UPS ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7506244 2020-06-08
godz. 09:00
Śląskie Wyposażenie pracowni dla zawodu: Technik przemysłu mody w Zespole Szkół Administracyjno-Ekonomicznych i Ogólnokształcących Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7282096 2020-06-08
godz. 10:00
Śląskie Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie okulistyki: - lekarz specjalista okulista lub lekarz w trakcie specjalizacji z zakresu ok...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7494072 2020-06-08
godz. 10:00
Śląskie Likwidacja obiektów powierzchniowych wraz z wyposażeniem i przyłączami Zakładu A i Zakładu B byłej KWK „Mysłowice” w Mysłowicach d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7515159 2020-06-08
godz. 10:00
Śląskie Zakup wraz z dostawą zespołów kontaktronów do łączników magnetycznych typu KFM dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7481195 2020-06-08
godz. 10:30
Śląskie „Likwidacja 8 obiektów budowlanych dla Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu, Oddział w Piekarach Śląskich KWK „Piekary I...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7504062 2020-06-08
godz. 11:00
Śląskie Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę odczynników diagnostycznych dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu. Num...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508113 2020-06-08
godz. 11:00
Śląskie „Naprawa szkód wyrządzonych ruchem zakładu górniczego SRK S.A. Oddział KWK „Wieczorek II” powstałych:Zadanie I: w boksie garażowym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7510370 2020-06-08
godz. 11:00
Śląskie Wymiana wkładów żaroodpornych wraz z robotami towarzyszącymi dla budynków: ul. Orkana 4 dla lokalu nr 2 w Bytomiu, ul. Cyryla i Me...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7511527 2020-06-08
godz. 12:00
Śląskie Montaż przeciwpożarowego wyłącznika prądu w budynku przy ul. Kochanowskiego 33 wraz z robotami towarzyszącymi w Bytomiu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7505159 2020-06-09
godz. 00:00
Śląskie Wyposażenie pracowni pn. „Foto” w ramach projektu „Lepsze umiejętności – większe szanse na rynku pracy. Poprawa infrastruktury ksz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7505161 2020-06-09
godz. 00:00
Śląskie Wyposażenie pracowni pn. „Teleinformatyka” w ramach projektu „Lepsze umiejętności – większe szanse na rynku pracy. Poprawa infrast...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499724 2020-06-09
godz. 09:00
Śląskie „Rozbiórka budynku stolarni w Czerwionce Leszczynach położonego na terenie byłej KWK Dębieńsko wraz z wykonaniem dokumentacji pro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin