Przetargi i zamówienia - sieci zewnętrzne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6942805 2019-08-23 Zachodniopomorskie Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wołczkowo, gm. Dobra dz. nr 460 i 462/29. W zakres całej inwestycji wchodzi budow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6960594 2019-08-23 Podkarpackie Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Czermin 1. Przedmiot zamówienia jest budowa odcinka sieci wodociągowej w msc....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6971263 2019-08-23 Mazowieckie Budowa zadaszonej myjni maszyn szkółkarskich w postaci wiaty i utwardzenia terenu wraz z podziemnym zbiornikiem bezodpływowym.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6948072 2019-08-23
godz. 09:00
Śląskie Przebudowa odwodnienia i chodników w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 923 z drogami gminnymi w miejscowości Żytna – etap...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6949820 2019-08-23
godz. 09:00
Wielkopolskie Przetarg nieograniczony na budowę zbiornika retencyjnego wody wraz z uzbrojeniem na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowośc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6950799 2019-08-23
godz. 09:00
Śląskie Odwodnienie działek o nr ew. 210/36 oraz 210/39 przy ul. Cerefisko w ramach zadania pn.: "Uzupełnienie odcinków kanalizacji sanita...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6950810 2019-08-23
godz. 09:00
Wielkopolskie Przebudowa drogi leśnej p.poż. nr 11 w nadlesnictwie Zdrojowa Góra, Leśnictwo Płociczno-na odcinku km 0+130,00-2+750,00 Numer refe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6953280 2019-08-23
godz. 09:00
Wielkopolskie Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze o nr ewid. 50/3, 50/44 w rejonie ul. Bojanowskiego w Lesznie stopn. W ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6949364 2019-08-23
godz. 09:30
Mazowieckie Projektowanie i budowa odcinków bocznych sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych – etap II : część 3, 4, 5 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6951043 2019-08-23
godz. 09:30
Kujawsko-Pomorskie Podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego i wykonanie prac dotyczących odwodnienia w ramach kontynuacji budowy A1 Toruń ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6951275 2019-08-23
godz. 09:30
Dolnośląskie Przetarg na wykonywanie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Przemiłów i Sobótka przy wykorzystaniu własnego sprzętu i pracown...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6957045 2019-08-23
godz. 09:30
Zachodniopomorskie Remont separatora substancji ropopochodnych Numer zamówieniaPRE-252/12/2019

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6958342 2019-08-23
godz. 09:30
Mazowieckie Remont separatora substancji ropopochodnych II postępowanie

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6943473 2019-08-23
godz. 10:00
Pomorskie Budowa sieci wodociągowej PE HD DN 110 na odcinku o długości ok. 187 mb wraz z węzłami w rejonie ul. Drużynowej i ul. Zuchów w Red...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6944955 2019-08-23
godz. 10:00
Pomorskie Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu infrastruktury sanitarnej przy szlakach turystycznych VI i...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6948941 2019-08-23
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie nawierzchni ścieżek, rozprowadzenie instalacji wodociągowej do podlewania oraz montaż monitoringu wizyjnego na terenie O...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6949340 2019-08-23
godz. 10:00
Lubuskie Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kargowa Numer referencyjny: ZN.PN.1/08/2019 3.1 Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6949929 2019-08-23
godz. 10:00
Mazowieckie Poprawa warunków pracy – Wykonanie węzła sanitarnego z doprowadzeniem wody pitnej i odprowadzeniem kanalizacji w budynku strażnicy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6949980 2019-08-23
godz. 10:00
Łódzkie ,,Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Cielądz poprzez przebudowę i modernizację gminnej oczyszczalni ścieków ora...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6954158 2019-08-23
godz. 10:00
Dolnośląskie Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Hofmanów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6955346 2019-08-23
godz. 10:00
Mazowieckie Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Nasierowo Dziurawieniec gmina Gołymin-Ośrodek Zakres prac obejmuje: budowę wodoci...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6938361 2019-08-23
godz. 10:00
Opolskie „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z przykanalikami i przepompowniami ” w ramach projektu pn: „Bud...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6942270 2019-08-23
godz. 10:00
Lubuskie Przebudowa ul. Sikorskiego i część ul. Paderewskiego w Słońsku Numer referencyjny: ZP.271.15.2019 • Roboty budowlane branży dro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6935508 2019-08-23
godz. 10:00
Łódzkie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w osiedlu mieszkaniowym w Głogowcu gm. Kutno Numer referencyjny: I. 7013.15 ....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6960598 2019-08-23
godz. 10:00
Opolskie Zaprojektowanie i wykonanie przyłącza wodno - kanalizacyjnego oraz wykonanie pomieszczenia sanitariatu na nastawni wykonawczej „GU...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6960128 2019-08-23
godz. 10:00
Świętokrzyskie Wykonanie remontu sieci wodociągowej zasilającej Osiedle Barwinek i Ściegiennego na odcinku 24 m, oraz montaż zasuwy 2.1.1 Pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6962033 2019-08-23
godz. 10:00
Pomorskie Montaż wysp kanalizujących na drodze krajowej nr 6 w km 238+330 i w km 238+340 w m. Darżyno oraz przeniesienie wyspy kanalizującej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6964298 2019-08-23
godz. 10:00
Warmińsko-Mazurskie Remont pokrycia dachowego i odwodnienia budynku magazynu na sprzęt ZUD w Rejonie Szczytno – II postępowanie.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6934297 2019-08-23
godz. 10:30
Podkarpackie Przebudowa drogi powiatowej nr 1967R Korczyna – Krościenko Wyżne wraz z budową chodnika w m. Korczyna (ul. Akacjowa) Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6927784 2019-08-23
godz. 10:30
Mazowieckie Przebudowa sieci wodociągowej dla części pierwszej etapu I - Sieć wodociągowa w m. Falenty na terenie Gminy Raszyn Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin