Przetargi i zamówienia - materiały laboratoryjne, Odzież, obuwie, tekstylia, przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
(brak danych)

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6822292 2020-02-14
godz. 08:45
Podlaskie Usługa asysty technicznej, bieżącej konserwacji i rozbudowy systemu informatycznego dynamicznej informacji pasażerskiej zwanego da...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7202367 2020-02-21
godz. 11:00
Mazowieckie Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy opracowaniu dokumentacji projektowej oraz wybudowaniu nowych siedzib Oddziałów Terenowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7487200 2020-06-03
godz. 09:00
Śląskie Wykonanie remontu obiektu przy ul. Czecha 2 w Katowicach (remont piwnicy oraz remont instalacji kanalizacji zewnętrznej) Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7489314 2020-06-03
godz. 09:00
Łódzkie „Przebudowa drogi w m. Wysokienice” Numer referencyjny: RG.271.2.2020 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499601 2020-06-03
godz. 09:00
Kujawsko-Pomorskie Budowa instalacji prosumenckich na obiektach edukacyjnych w Gminie Grudziądz w miejscowościach Nowa Wieś, Mokre, Sztynwag i Wałdow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7496609 2020-06-03
godz. 09:30
Śląskie Świadczenie usług pocztowych na rzecz Starostwa Powiatowego w Lublińcu. Numer referencyjny: RZP.272.4.2020 1. Przedmiotem zamówie...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499924 2020-06-03
godz. 10:00
Wielkopolskie Dostawa urządzeń multimedialnych: projektorów i monitorów i ekranów, wraz z akcesoriami, do Centrum Kultury ZAMEK, w ramach zadani...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7501715 2020-06-03
godz. 10:30
Łódzkie DOWÓZ DZIECI I UCZNIÓW DO PRZEDSZKOLI I SZKÓŁ PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ RUSIEC W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 I 2021/2022 Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7484050 2020-06-03
godz. 11:00
Warmińsko-Mazurskie Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wilkaski, gmina Giżycko Numer referencyjny: RRG.271.4.2020 Przedmiotem zamówienia są robo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7496354 2020-06-03
godz. 12:00
Mazowieckie Obsługa serwisowa bezprzerwowych źródeł zasilania UPS na terenie Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Lotnictwa Numer referency...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7479002 2020-06-03
godz. 12:00
Pomorskie Rozbudowa i przebudowa mola na terenie części działki nr 64 położonej w miejscowości Charzykowy Numer referencyjny: PR.271.13.2020...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7501909 2020-06-03
godz. 12:00
Wielkopolskie Koszenie trawy i przycinanie żywopłotów na terenie miasta Poznania Numer referencyjny: ZP.201.5.2020 Przedmiotem zamówienia są u...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7489170 2020-06-03
godz. 14:00
Łódzkie Usługa sprzątania pomieszczeń biurowych i pokoi noclegowych (2020-2023) Numer referencyjny: 307/DAG/PN/2020 Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499750 2020-06-04
godz. 07:30
Pomorskie DOSTAWA AMBULANSU RATUNKOWEGO WRAZ Z WYPOSAŻENIEM DO LOKALIZACJI W WEJHEROWIE Numer referencyjny: D25C/252/N/7-12rj/20 1. Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503921 2020-06-04
godz. 08:00
Mazowieckie Dostawa rękawiczek medycznych Numer referencyjny: PZOZ/DZP/382/20PN/20 Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa rękawiczek ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503924 2020-06-04
godz. 08:00
Śląskie DOSTAWA WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA STACJI DIALIZ POZAUSTROJOWYCH Numer referencyjny: ZP-20-060BN Przedmiotem zam...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7503989 2020-06-04
godz. 08:00
Podkarpackie „Serwisowanie klimatyzatorów stacjonarnych i wentylacji mechanicznej w kompleksach wojskowych administrowanych przez SOI Nowa Dęba...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7502023 2020-06-04
godz. 08:30
Mazowieckie Zakup sprzętu medycznego dla Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7486841 2020-06-04
godz. 09:00
Śląskie Modernizacja i rozbudowa systemu sygnalizacji pożarowej, systemu sygnalizacji napadu i włamania oraz monitoringu wizyjnego na tere...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7483739 2020-06-04
godz. 09:00
Podkarpackie Przebudowa ciagu dróg gminnych nr 116379 R od km 0+716 do km 0+984 i nr 116381 R od km 0+000 do km 1+260 w m-ci Małkowice Numer r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7487115 2020-06-04
godz. 09:30
Dolnośląskie Remont elewacji budynku biurowego – Obwodu Drogowego Kłodzko Numer referencyjny: O.WR.D-3.2412.73.2020 Remont elewacji budynku bi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7496578 2020-06-04
godz. 09:30
Mazowieckie Usługi w zakresie przeglądów okresowych, konserwacji oraz napraw urządzeń i instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych w budynkach ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7487053 2020-06-04
godz. 10:00
Pomorskie Termomodernizacja budynku Urzędu Skarbowego w Pruszczu Gdańskim Numer referencyjny: 2201-ILN-2.260.7.2020 Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7489177 2020-06-04
godz. 10:00
Pomorskie „Modernizacja chodników i jezdni ul. Karłowicza, modernizacja chodników i jezdni wraz z budową oświetlenia ul. Reymonta oraz moder...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7489403 2020-06-04
godz. 10:00
Mazowieckie „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb jednostki OSP w Rozbitym Kamieniu” Numer referencyjny: IZP.271...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7491965 2020-06-04
godz. 10:00
Świętokrzyskie Kompleksowa i wieloaspektowa poprawa dostępu do infrastruktury edukacyjnej na terenie Gminy Ożarów – II etap Numer referencyjny: B...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7492320 2020-06-04
godz. 10:00
Dolnośląskie Przebudowa dróg gminnych w Boleścinie, Lutomi Górnej i Witoszowie Dolnym Numer referencyjny: ZP.271.10.2020 1. Przedmiotem zamówi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7492300 2020-06-04
godz. 10:00
Mazowieckie „Remont drogi wojewódzkiej nr 719 od km 13+750 do km 14+118 oraz od km 39+410 do km 40+050 oraz od km 54+500 do km 57+350” - n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7492019 2020-06-04
godz. 10:00
Podkarpackie Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Stanisławczyk Numer referencyjny: IG.271.1.ZP.2020 Na przedmiot zamówienia składają się następu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin