Przetargi i zamówienia - Białystok - materiały laboratoryjne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6822292 2020-02-14
godz. 08:45
Podlaskie Usługa asysty technicznej, bieżącej konserwacji i rozbudowy systemu informatycznego dynamicznej informacji pasażerskiej zwanego da...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401943 2020-04-09 Podlaskie Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (PKWiU 86-usługi w zakresie opieki zdrowotnej),

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411007 2020-04-09 Podlaskie Dostawa zestawu lamp LED z wyposażeniem-1 kpl.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411009 2020-04-09 Podlaskie Dostawa kas fiskalnych online-4 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408593 2020-04-09
godz. 08:30
Podlaskie Konserwacja systemów sygnalizacji pożarowej oraz prace remontowe systemów sygnalizacji pożarowej oraz innych elementów w obiektach...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7375007 2020-04-09
godz. 09:00
Podlaskie Opracowanie dokumentacji projektowej budowy budynku Białostockiego Centrum Obrazowania Molekularnego Uniwersytetu Medycznego w Bia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402663 2020-04-09
godz. 09:00
Podlaskie Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7383259 2020-04-09
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie projektów budowlano-wykonawczych przebudowy sieci elektroenergetycznej SN na terenie działalności PGE Dystrybucja S.A....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402768 2020-04-09
godz. 10:00
Podlaskie Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej SN na terenie działalności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405591 2020-04-09
godz. 10:00
Podlaskie Budowa jednostronnego chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1393 B w m. Dobrzyniewo Fabryczne – ul. Królewska (gm. Dobrzyniewo Duż...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413057 2020-04-09
godz. 10:00
Podlaskie Zakup i dostawa Rękawice jednorazowe nitrylowe Kimtech Science (znak sprawy: OZ/261/BA/D/105/20). 1. Rękawice jednorazowe nitrylo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7416497 2020-04-09
godz. 10:00
Podlaskie Regeneracja zespołu chłodnicy EGR nr kat. 51.08100-7091, 2 szt. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Regeneracja zespołu chłodnicy EGR nr ka...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7394234 2020-04-09
godz. 11:00
Podlaskie Przetarg nieograniczony na wykonania robót budowlanych na zadaniu pn.: „Roboty budowlane w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w m...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7414916 2020-04-09
godz. 11:00
Podlaskie Usługa polegająca na: nadzorze inwestorskim nad inwestycjami: budowa brodów w Dolinie Górnej Narwi i remont drogi dojazdowej na pa...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7414546 2020-04-09
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7417067 2020-04-09
godz. 12:30
Podlaskie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Dostawa olejów silnikowych, płynu do chłodnic (koncentrat) oraz smarów. Szczegółowe warunki realizacji z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7413747 2020-04-10
godz. 00:00
Podlaskie Zakup specjalistycznego oprogramowania do badań ilościowych oraz usług wdrożenia i rozwoju. Zakres zamówienia obejmuje zakup praw...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7374932 2020-04-10
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa aparatury medycznej wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7377280 2020-04-10
godz. 10:00
Podlaskie Usługa świadczenia wsparcia i asysty technicznej na usługi wsparcia, asysty technicznej systemów i aplikacji Podlaskiej Platformy ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7383258 2020-04-10
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie prac budowlano-montażowych dostosowania pól SN w stacjach WN/SN do nowych waru...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7384778 2020-04-10
godz. 10:00
Podlaskie Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej SN na terenie działalności Rejonu Energetycznego Ełk PGE Dystrybucja S.A. Oddział B...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7402691 2020-04-10
godz. 10:00
Podlaskie Usługa odbioru i utylizacji odpadów. Numer referencyjny: DA.ZP.242.25.2020 1. Przedmiotem zamówienia są usługi, w skład których ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7383257 2020-04-10
godz. 10:00
Podlaskie Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie prac budowlano-montażowych odgałęzień od linii napowietrznych SN z rozłącznika...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411331 2020-04-10
godz. 10:50
Podlaskie O.BI.D-3.2413.5.2020 Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych i kur...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7377208 2020-04-10
godz. 11:00
Podlaskie Dostawa sprzętu do operacji naczyniowych Numer referencyjny: 19/2020 Stentgrafty do aorty piersiowo-brzusznej fenestrowaneSzczegół...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7414703 2020-04-10
godz. 11:00
Podlaskie Wzorcowanie sito kontrolne tkane. Znak sprawy: OZ/261/EB/U/112/20 1. Sito kontrolne tkane o średnicy 200 mm i oczku 0,425 mm; nr ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7374934 2020-04-10
godz. 12:00
Podlaskie Dostawa preparatów do dezynfekcji do Apteki USKwB Numer referencyjny: 33/2020 Pakiet nr 1 – Dezynfekcja narzędzi chirurgicznych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7410894 2020-04-10
godz. 12:00
Podlaskie Montaż klimatyzatorów w pomieszczeniu pieców w laboratorium węglowym w budynku D oraz w pomieszczeniu inżynierów systemu w nastawn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7414713 2020-04-10
godz. 12:00
Podlaskie Wykonanie wtórnej legalizacji układów pomiarowych energii cieplnej. Znak sprawy: OZ/261/MJ/U/61/20. 1. Wykonanie wtórnej legaliza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7414715 2020-04-10
godz. 13:00
Podlaskie Wykonanie wtórnej legalizacji układów pomiarowych energii cieplnej. Znak sprawy: OZ/261/MJ/U/61/20. 1. Wykonanie wtórnej legaliza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin