Przetargi i zamówienia - Wrocław - materiały laboratoryjne - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7365025 2020-04-06
godz. 00:00
Dolnośląskie Optymalizacja związku wiodącego oraz profilowanie ADMET i wstępne badania DMPK związków wiodących na potrzeby realizacji projektu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7365972 2020-04-06
godz. 00:00
Dolnośląskie Wynajem platformy do krystalizacji białek na potrzeby badań przemysłowychw realizowanych projektach BC/3/20 1. Przedmiotem niniej...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7368241 2020-04-06
godz. 00:00
Dolnośląskie Ogłoszenie konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7370403 2020-04-06
godz. 00:00
Dolnośląskie „Zakup nietrwałych materiałów laboratoryjnych- odczynników i plastików do hodowli komórek ssaczych” Przedmiotem zamówienia jest z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404161 2020-04-06
godz. 00:00
Dolnośląskie Zapytanie ofertowe na przygotowanie nowego serwisu internetowego dla projektu pn. „Cyber Micro Weld – wysokowydajny system wieloel...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404456 2020-04-06
godz. 00:00
Dolnośląskie Zapytanie z dnia 27-03-2020 1. Stworzenie strategii działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego 2. Projektow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404926 2020-04-06
godz. 00:00
Dolnośląskie Dostawa części do budowy poszczególnych układów robota mobilnego (kamer, skanerów, minikomputerów, kół, napędów oraz elementów kon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406661 2020-04-06
godz. 00:00
Dolnośląskie Badanie krwi zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu Cel zamówienia Badanie krwi zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411708 2020-04-06
godz. 00:00
Dolnośląskie Zakup wyposażenia medycznego: 1. Mankiet do ciśnieniomierza, jednowężykowy długi (adult 25-35 cm)-2 sztuki 2. Aparat resuscytacyjn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7354065 2020-04-06
godz. 09:00
Dolnośląskie Dostawa indywidualnych racji żywnościowych S-RG (Nr sprawy: MAT/58/U/2020) Numer referencyjny: MAT/58/U/2020 Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7354031 2020-04-06
godz. 09:00
Dolnośląskie (57) Dostawa indywidualnych racji żywnościowych S-R (MAT/57/U/2020) Numer referencyjny: MAT/57/U/2020 Szczegółowy opis przedmiotu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7367612 2020-04-06
godz. 09:00
Dolnośląskie Wymiana rozjazdu tramwajowego dwutorowego i rozjazdu dwutorowego pojedynczego na skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i ul. Świdnickiej w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7367615 2020-04-06
godz. 09:00
Dolnośląskie Wymiana rozjazdu tramwajowego dwutorowego pojedynczego na skrzyżowaniu ul. Podwale i ul. Sądowej – od ul. Muzealnej we Wrocławiu. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7367610 2020-04-06
godz. 09:00
Dolnośląskie Wymiana rozjazdu i skrzyżowania torowego na pl. Dominikańskim – rozjazd od strony ul. św. Katarzyny we Wrocławiu. Numer referencyj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7366618 2020-04-06
godz. 09:00
Dolnośląskie Świadczenie usług polegających na zapewnieniu nielimitowanego lub limitowanego dostępu do obiektów i zajęć sportowo-rekreacyjnych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401628 2020-04-06
godz. 09:00
Dolnośląskie Dostawa materiałów optomechanicznych dla Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej - zadania Numer refer...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411177 2020-04-06
godz. 09:00
Dolnośląskie TECH/103/2020 Zakup urządzeń ramowych. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Urządzenie ramowe. Ofertę proszę przedstawić dodatkowo w formie ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7365271 2020-04-06
godz. 10:00
Dolnośląskie Świadczenie usług okresowych przeglądów technicznych i konserwacji, bieżących napraw sprzętu medycznego znajdującego się w DCO we ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7367633 2020-04-06
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – w podziale na 2 zadania Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7367749 2020-04-06
godz. 10:00
Dolnośląskie Prace porządkowe na posesji oraz sprzątanie pawilonów przy ul. Świątnickiej 30 we Wrocławiu Numer referencyjny: BZP.2711.6.2020.JS...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7367704 2020-04-06
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa laserów dla Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej – zadania Numer referencyjny: AC/BZP/242-043/2020 Dostaw laseró...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7367744 2020-04-06
godz. 10:00
Dolnośląskie Obsługa szatni, sprzątanie pomieszczeń, posesji przy pl. Uniwersyteckim 1 oraz pomieszczeń przy ul. Kuźniczej 34 i Garbary 11 we W...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7404124 2020-04-06
godz. 10:00
Dolnośląskie KA-DZP.362.2.76.2020 Dostawę wraz z wdrożeniem systemu inteligentnej ochrony poczty elektronicznej - Fortimail VM02 dla Uniwersyte...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405397 2020-04-06
godz. 10:00
Dolnośląskie Monitoring wykorzystania przejść dla zwierząt na obwodnicy Kłodzka w ciągu drogi krajowej nr 33 wraz z łącznikiem drogi krajowej n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7407092 2020-04-06
godz. 10:00
Dolnośląskie Dostawa pasów ze stali nierdzewnej

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409466 2020-04-06
godz. 10:00
Dolnośląskie OPRAWY 1. Oprawa hermetyczna PIŁA WT007C LED 54S/840 PSU L1500 911401735782 40 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7367701 2020-04-06
godz. 10:30
Dolnośląskie Numer referencyjny: 4WSzKzP.SZP.2612.19.2020 Dostawa odczynników do posiewu krwi i płynów ustrojowych oraz diagnostyki molekularn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400240 2020-04-06
godz. 11:00
Dolnośląskie USŁUGA PRZEGLĄDU SERWISOWEGO LASEROWEGO SYMULATORA STRZELAŃ Numer referencyjny: WNP/168/PN/2020 Przedmiotem zamówienia jest usług...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7363250 2020-04-06
godz. 11:10
Dolnośląskie Wykonanie ekspertyzy na potrzeby uzupełniania stanu wiedzy dla przedmiotów ochrony w obszarze Natura 2000 Ostoja nad Bobrem PLH020...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401399 2020-04-06
godz. 12:00
Dolnośląskie DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I GOSPODARSTWA DOMOWEGO Numer referencyjny: ŻYWN/208/2020 Przedmiotem zamówienia jest dos...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin