Przetargi i zamówienia - operaty szacunkowe - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6967334 2019-08-23 Mazowieckie Wycena prawa własności niezabudowanej nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa, położonej w m. Garwolinie. Zakres przedsięwzięcia ob...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6965800 2019-08-23
godz. 10:00
Świętokrzyskie Wycena trzech nieruchomości gruntowych Gminy Starachowice, przejętych na własność Gminy, w trybie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6965799 2019-08-23
godz. 10:00
Świętokrzyskie Wycena nieruchomości prywatnej, położonej na terenie miasta Starachowice przy ul. Ignacego Paderewskiego, przeznaczonej pod projek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6968187 2019-08-23
godz. 11:00
Zachodniopomorskie Wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Skarbu Państwa; - nieruchomość ni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6969363 2019-08-23
godz. 11:00
Śląskie Wykonanie operatu szacunkowego na: Zintegrowany System Neuroradiochirurgii Onkologicznej w skład którego wchodzi wyposażenie: 1. S...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6968197 2019-08-23
godz. 11:30
Zachodniopomorskie Wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Skarbu Państwa; - nieruchomość ni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6968194 2019-08-23
godz. 12:00
Zachodniopomorskie Wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Skarbu Państwa. - nieruchomość ni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6968191 2019-08-23
godz. 12:30
Zachodniopomorskie Wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Skarbu Państwa; - nieruchomość ni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6968185 2019-08-23
godz. 13:00
Zachodniopomorskie Wykonanie operatu szacunkowego dla nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży stanowiącej własność Skarbu Państwa; - nieruchomość ni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6963462 2019-08-23
godz. 14:30
Mazowieckie rozgraniczenie nieruchomości PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 sporządzenie operatu - 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6964712 2019-08-26
godz. 00:00
Mazowieckie Operat szacunkowy - rynkowa wartość czynszu Przedmiot wyceny: środki trwałe należące do PKN ORLEN S.A. dzierżawione przez spółkę ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6966198 2019-08-26
godz. 00:00
Mazowieckie Operat szacunkowy - stawka czynszu-oczyszczalnia

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6962125 2019-08-26
godz. 09:30
Śląskie Wykonanie operatów szacunkowych Numer referencyjny: ZP.WPO.271.4.30.2019 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o warto...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6969435 2019-08-27
godz. 09:00
Małopolskie Sporządzenie: I. operatu szacunkowego określającego aktualną wartość nieruchomości zabudowanej składającej się z działek nr 840/13...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6971208 2019-08-27
godz. 10:00
Mazowieckie Wycena nieruchomości gruntowej o nr 874 obręb Raciąż 0233 położonej w Raciążu przy ulicy 11 Listopada celem jej zakupu na statutow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6953141 2019-08-27
godz. 15:00
Śląskie Sporządzenie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowych objętych KW numer 25056 i 93497 położonych przy ul. Rolnej oraz przy ul...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6960153 2019-08-28
godz. 00:00
Łódzkie Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość oraz rzuty ich lokali mieszkalnych położonych w Tomaszowie Mazowieckim przy:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6967292 2019-08-28
godz. 09:00
Zachodniopomorskie Zawarcie umów cząstkowych na usługi wyceny nieruchomości i innego mienia wchodzącego w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6944830 2019-08-30
godz. 16:00
Kujawsko-Pomorskie Operaty szacunkowe Sporządzanie operatów szacunkowych/opinii dla nieruchomości i ruchomości

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6969097 2019-09-02
godz. 00:00
Zachodniopomorskie Wykonanie operatów szacunkowych Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie: 1 .Operatów szacunkowych z wyceny odpłatnej i na czas ni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6964074 2019-09-02
godz. 08:45
Śląskie Wykonania n/w opracowań: Warunkiem przystąpienia do negocjacji jest: Numer zadania Temat 1. Opracowanie wyceny w celu oszacowania ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6971551 2019-09-02
godz. 11:00
Kujawsko-Pomorskie Wykonanie operatów szacunkowych i świadectw charakterystyki energetycznej nieruchomości położonych na terenie miasta Bydgoszczy Nu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6965038 2019-09-03
godz. 00:00
Łódzkie Wykonanie operatu szacunkowego określającego wartość prawa własności i wartość prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6970571 2019-09-03
godz. 09:00
Mazowieckie Opracowanie w latach 2019-2021 przez uprawnionego Rzeczoznawcę Majątkowego 11 szt. operatów szacunkowych z obszarów: Pruszków, Jez...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6968572 2019-09-03
godz. 16:00
Mazowieckie Wykonanie wyceny nieruchomości położonej w Gdańsku, przy ul. Świętojańskiej 47/48, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin