Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: podlaskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6822292 2020-02-14
godz. 08:45
Podlaskie Usługa asysty technicznej, bieżącej konserwacji i rozbudowy systemu informatycznego dynamicznej informacji pasażerskiej zwanego da...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7329650 2020-02-17 Podlaskie Usługa wykonywania pogwarancyjnych, okresowych przeglądów technicznych oraz napraw samochodów służbowych stanowiących własność Pro...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7323085 2020-02-17
godz. 09:00
Podlaskie ZAKUP I DOSTAWA POSPÓŁKI DO REMONTU GRUNTOWYCH DRÓG GMINNYCH I LOKALNYCH NA TERENIE GMINY BARGŁÓW KOŚCIELNY W CIĄGU 2020 ROKU Nume...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7328314 2020-02-17
godz. 09:00
Podlaskie PRTL4-252-9/2020 Wzorcowanie, weryfikacja /sprawdzenie oraz adiustacja przyrządów pomiarowych PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Zadanie n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7328369 2020-02-17
godz. 09:00
Podlaskie Wykonanie usługi w zakresie cięcia pielęgnacyjnego drzew oraz usunięcia gniazd.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7329251 2020-02-17
godz. 09:00
Podlaskie Wykonanie przeglądu sprężarek Airpol SK-11 i Knorr-Bremse SL6-105 w związku z przeglądem P3 5 EZT. PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Sprę...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7278377 2020-02-17
godz. 10:00
Podlaskie Dostawy leków, zestawów do dializ i diety do żywienia dojelitowego pacjentów w warunkach domowych Numer referencyjny: PN-2/20/1 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7278357 2020-02-17
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa wyposażenia dydaktycznego pracowni zawodowych w Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostrożanach i Zespole Szkół Techn...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7305574 2020-02-17
godz. 10:00
Podlaskie „Opracowanie dokumentacji technicznej dla zagospodarowania terenów przy Zbiorniku Siemianówka. Numer referencyjny: IG.271.1.2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7308326 2020-02-17
godz. 10:00
Podlaskie Remont drogi powiatowej nr 1153B Suwałki – Okuniowiec – Kaletnik – Wiatrołuża – Zaboryszki w km 12+870 – 15+400 Numer referenc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7311034 2020-02-17
godz. 10:00
Podlaskie Część 1. Wykonanie zagospodarowania terenu, utwardzenia dojazdów i ciągów pieszych, remontu istniejących budynków, wewnętrznych li...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7314371 2020-02-17
godz. 10:00
Podlaskie Usługi realizacji szkoleń dla uczniów Usługi realizowane są w ramach projektu: „Młodzi – zawodowo kompetentni na rynku pracy” WND...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7320673 2020-02-17
godz. 10:00
Podlaskie Usługa wycinki drzew, krzewów, podrostów i gałęzi oraz odtworzenia pasa technologicznego w pobliżu wytypowanych czynnych linii ele...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7322741 2020-02-17
godz. 10:00
Podlaskie Przeprowadzenie na terenie miasta Białegostoku jednodniowych krajowych wizyt studyjnych w instytucji specjalizującej się w opiece ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7321775 2020-02-17
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa umundurowania leśnika 2020 Numer referencyjny: S.270.05.2020 Dostawa umundurowania leśnika dla pracowników Nadleśnictwa N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7322427 2020-02-17
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa 6 szt. mierników MZC 310S na potrzeby Oddziału Białystok PGE Dystrybucja S.A.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7323527 2020-02-17
godz. 10:00
Podlaskie Usługi realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników projektu „Pracownik na miarę – doradztwo i szkolenia dla osób pracujących po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7326980 2020-02-17
godz. 10:00
Podlaskie Wykonanie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, obejmującego...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7326900 2020-02-17
godz. 10:00
Mazowieckie Dostawa odczynników laboratoryjnych do 16 oddziałów Centralnego Laboratorium Badawczego GIOŚ

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7322974 2020-02-17
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa wyposażenia w związku z funkcjonowaniem klubu malucha w ramach projektu „Pod Malinową Chmurką” – utworzenie miejsca opiek...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7320964 2020-02-17
godz. 10:00
Podlaskie usługi realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników w ramach projektów „Dla Siemiatycz razem” 2 edycja WND-RPPD.09.01.00-20-0162/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7332641 2020-02-17
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa odczynników laboratoryjnych firmy Carbosynth, Cell Biolabs, scółki, paszy i płytek odciskowych

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7334830 2020-02-17
godz. 10:00
Pomorskie 1. Wykonanie transportu oleju maszynowego w transporcie autocysterną z Gdańska do 18-421 Piątnica 1 szt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7308594 2020-02-17
godz. 11:00
Mazowieckie Zawarcie umowy ramowej na wykonywanie robót remontowych w lokalach mieszkalnych, kwaterach i kwaterach internatowych przed ich pon...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7318488 2020-02-17
godz. 11:00
Podlaskie Świadczenie usług doradczych obejmujących pełnienie funkcji Doradcy Projektu oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej w trakci...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7320498 2020-02-17
godz. 11:00
Podlaskie Usługa pn Wykonywanie obsługi ruchowej rozdzielni 0,4 kV zainstalowanych w budynku socjalno-warsztatowym na terenie ENEA Ciepło Sp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7328406 2020-02-17
godz. 11:00
Podlaskie Usługa pn Wykonywanie obsługi ruchowej rozdzielni 0,4 kV zainstalowanych w budynku socjalno-warsztatowym na terenie ENEA Ciepło Sp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7316179 2020-02-17
godz. 11:00
Podlaskie Przetarg nieograniczony na dostawę pojazdu typu bus z napędem 4x4na potrzeby Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w B...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7330821 2020-02-17
godz. 11:00
Podlaskie Usługa pn Wykonywanie obsługi ruchowej rozdzielni 0,4 kV zainstalowanych w budynku socjalno-warsztatowym na terenie ENEA Ciepło Sp...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7311334 2020-02-17
godz. 11:45
Podlaskie Remont części pokrycia dachowego budynku ,,Centrum Edukacyjno-Muzealnego” położonego w Parku Pałacowym w Białowieży. Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin