Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: lubelskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
10255399 2024-02-23 Lubelskie Opracowanie dokumentacji technicznej i przetargowej w zakresie kompensacji mocy biernej pojemnościowej i indukcyjnej w obiektach infrastruktury administrowanej przez GDDKiA Oddział w Lubli...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10241045 2024-02-23 Lubelskie Dostawa materiałów do eksploatacji sieci wod-kan na stan magazynu OPK Sp. z o.o.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10218170 2024-02-23 Lubelskie Poszukuję brygady dekarzy - Lublin Poszukuję brygady dekarzy Inwestycje to budynki użyteczności publicznej w woj.lubelskim. Termin rozpoczęcia prac do ustalenia. Zainteresowanych prosz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10218174 2024-02-23 Lubelskie Zlecę prace wykończeniowe - Lublin W związku z prowadzonymi inwestycjami poszukuję brygad, firm do współpracy. Budynki użyteczności publicznej. Termin rozpoczęcia prac do ustalenia....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10218181 2024-02-23 Lubelskie Poszukuję brygady murarzy - Lublin W związku z prowadzonymi inwestycjami poszukuję brygad, firm do współpracy. Budynki użyteczności publicznej. Termin rozpoczęcia prac do ustalenia. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10218186 2024-02-23 Lubelskie Poszukuję ekipy (2-3 osoby) lub zatrudnię pracowników dekarzy - Zamość Poszukuję ekipy (2-3 osoby) lub zatrudnię pracowników dekarzy. Realizacja: Lokalizacja: Zamość i okolice. Zai...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10218187 2024-02-23 Lubelskie Firma poszukuje wykonawcy tynków - Lublin W związku z prowadzonymi inwestycjami poszukuję brygad, firm do współpracy. Budynki użyteczności publicznej. Termin rozpoczęcia prac do usta...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10218191 2024-02-23 Lubelskie Poszukuję firmy do prac termomodernizacyjnych - Lublin W związku z prowadzonymi inwestycjami poszukuję brygad, firm dociepleniowych. Budynki użyteczności publicznej. Termin rozpoczęcia...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10218192 2024-02-23 Lubelskie Poszukuję firmy do prac termomodernizacyjnych - Lublin W związku z prowadzonymi inwestycjami poszukuję brygad, firm dociepleniowych. Realizacja: Budynki użyteczności publicznej. Termin ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10267642 2024-02-23 Lubelskie Zatrudnię tynkarzy gipsowych lub całą brygadę - Lublin Zatrudnię tynkarzy gipsowych lub całą brygadę. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10268806 2024-02-23 Lubelskie modernizacja oświetlenia awaryjnego w budynku B DPS zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10268833 2024-02-23 Lubelskie świadczenia zdrowotne dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim w zakresie: 1. Udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opisu badań r...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10269739 2024-02-23 Lubelskie Usługa przeprowadzenia warsztatów kompetencji rodzicielskich i warsztatów kompetencji społecznych dzieci - świadczenie usługi specjalisty (psychologa/eksperta/trenera/doradcy) w zakres...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10269743 2024-02-23 Lubelskie usługi hotelowe, gastronomiczne i wynajmu sali szkoleniowej dla łącznie 120 uczestników projektu, świadczone na potrzeby organizacji zajęć/ warsztatów wzmacniających więzi między ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10272062 2024-02-23 Lubelskie dostawa fabrycznie nowych drzwi klasy RC4 certyfikowanych wyszczególnionych w załączonym opisie przedmiotu zamówienia 2 Drzwi stalowe antywłamaniowe klasa RC4 certyfi¬kowane (szer

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10278618 2024-02-23 Lubelskie szkolenie z zakresu: Prace pod napięciem przy elektroenergetycznych liniach napowietrznych i kablowych oraz urządzeniach rozdzielczych do 1 kV dla elektromonterów

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10264299 2024-02-23
godz. 08:00
Lubelskie Dostawa grysu bazaltowegoPrzedmiotem zamówienia jest dostawa grysu bazaltowego. W ramach zamówienia przewiduje się dostawę: - grys bazaltowy frakcji 2-5 mm w ilości 250 ton. - grys baza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10265099 2024-02-23
godz. 08:00
Mazowieckie Wybór wykonawców do prowadzenia szkolenia na potrzeby realizacji projektu „Misja rozwój” nr FELU.10.06-IZ.00-01-0155/23 Powstaje w kontekście projektu FELU.10.06-IZ.00-0155/23 - M...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10264387 2024-02-23
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa części zużywalnych do wydzierżawionej wieży artroskopowej oraz oczyszczania ran -2 zadania Część 1: Dostawa części zużywalnych wraz z dzierżawą wieży artroskopowej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10263026 2024-02-23
godz. 09:00
Lubelskie Świadczenie usług gastronomicznych i cateringowych dla Ośrodka Edukacji Ekologicznej ”Lasy Janowskie” na bazie wydzierżawianych pomieszczeń kuchennych wraz z wyposażeniem – post...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10263619 2024-02-23
godz. 09:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest dostawa dimetylosulfotlenku (DMSO) na potrzeby Banku Tkanek i Komórek COZL. COZL/DZP/MBK/3412/TP-13/24

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10261599 2024-02-23
godz. 09:00
Lubelskie sukcesywna dostawa 150 (prognozowana liczba) opasek bezpieczeństwa do świadczenia usługi opieki na odległość na rzecz osób starszych - mieszkańców Miasta Zamość w wieku 60 lat i w...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10257933 2024-02-23
godz. 09:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług sprzętowych dla potrzeb eksploatacji Składowiska Odpadów w Rokitnie gm. Lubartów przy zastosowaniu kompaktora w okresie od 01.04.2024 r. do...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10257958 2024-02-23
godz. 09:00
Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług sprzętowych dla potrzeb eksploatacji Składowiska Odpadów w Rokitnie gm. Lubartów przy zastosowaniu spycharki gąsienicowej w okresie od 01....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10256507 2024-02-23
godz. 09:00
Lubelskie Świadczenie kompleksowych usług pralniczych i dezynfekcyjnych bielizny szpitalnej wraz z jej wynajmem oraz wdrożenie Systemu RFID dla SPZOZ we Włodawie w okresie 24 miesięcy 3. Przedmi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10255517 2024-02-23
godz. 09:00
Lubelskie 10/24 Postępowanie na dostawę mebli medycznych na potrzeby Działu Sterylizacji i Dezynfekcji w ramach inwestycji pn. „Przebudowa Działu Sterylizacji i Dezynfekcji”, dofinansowanej pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10249483 2024-02-23
godz. 09:00
Lubelskie Remont dróg na terenie Gminy Zamość 2024 - nr 1 Część 1: Remont gruzem Część 2: Remont kruszywem Część 3: Remont emulsją asfaltową i grysami GZOK.2602.1.2024

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10212328 2024-02-23
godz. 09:00
Lubelskie Konserwacja ołtarza głównego, tabernakulum i obrazu w Kościele Rzymskokatolickim pw. Nawrócenia św. Pawła Ap. w Bełżycach (w polu nie mieści się cała nazwa) Pełna nazwa zadania...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10212351 2024-02-23
godz. 09:00
Lubelskie Prace konserwatorskie i restauratorskie ołtarza bocznego lewego i bocznego prawego w Kościele Rzymskokatolickim pw. Wniebowzięcia NMP w Matczynie (w polu nie mieści się cała nazwa) Pe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

10188638 2024-02-23
godz. 09:00
Lubelskie Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku – 34 zadania DOSTAWA SPRZĘTU MEDYCZNEGO JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DLA ANESTEZJOLOGII, KARDIOCHIRURGII, CHIRURGII NACZYŃ – 34 ZADANIASzcze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin