Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: łódzkie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7328226 2020-02-16
godz. 12:00
Łódzkie Dostawa tłucznia kolejowego, nr sprawy: WZ-091-10/20.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7286263 2020-02-17
godz. 00:00
Łódzkie Dostawa systemu do monitorowania temperatury (Zapytanie ofertowe nr 02/01/2020/CD20) Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7282500 2020-02-17
godz. 00:00
Śląskie Prace ziemne, fundamentowanie i prace konstrukcyjne przy budowie nowej stacji regeneracji mas formierskich alkaliczno-fenolowych ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7287290 2020-02-17
godz. 00:00
Podkarpackie ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.01.2020 r. na przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach realizacji projektu pn. „ŁÓDZCY ZAWODOWCY -...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7274704 2020-02-17
godz. 00:00
Łódzkie Zakup rur, profili, ceowników, kątowników, wałków Przedmiotem zamówienia jest zakup rur o poniższych parametrach które są niezbęd...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7285700 2020-02-17
godz. 00:00
Mazowieckie Zapytanie ofertowe nr 2020/01/17/1- dostawa materiałów eksploatacyjnych do prac badawczych Przedmiotem zamówienia jest dostawa ma...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7302930 2020-02-17
godz. 00:00
Mazowieckie ZEFS/ZK/21/2020 - Wykonanie przez nauczycieli akademickich recenzji zadań do części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego w z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7302927 2020-02-17
godz. 00:00
Mazowieckie ZEFS/ZK/20/2020 - Wykonanie przez nauczycieli akademickich recenzji zadań do części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego w z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7306061 2020-02-17
godz. 00:00
Mazowieckie ZEFS/ZK/19/2020 - Wykonanie przez nauczycieli akademickich recenzji zadań do części pisemnej i praktycznej egzaminu zawodowego w z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7308157 2020-02-17
godz. 00:00
Łódzkie Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość prawa własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Ma...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7311099 2020-02-17
godz. 00:00
Mazowieckie Opracowanie projektu wzorniczego dla autonomicznych wiat przystankowych Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi doradczej p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7311091 2020-02-17
godz. 00:00
Dolnośląskie ZAPYTANIE OFERTOWE 2/3.1COP/2020 ROBOTY BUDOWLANE W HALI PRODUKCYJNO MAGAZYNOWO BIUROWEJ WYKONANIE ELEWACJI, ŚCIAN DZIAŁOWYCH I P...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7312247 2020-02-17
godz. 00:00
Lubelskie Zapytanie ofertowe nr 3/2020/KN Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania materiałów i przeprowadzenia zajęć dydaktycznych...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7313498 2020-02-17
godz. 00:00
Łódzkie Wykonanie operatów szacunkowych określających wartość oraz rzuty ich lokali mieszkalnych położonych w Tomaszowie Mazowieckim przy:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7314434 2020-02-17
godz. 00:00
Łódzkie Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników socjalnych oraz kadry zarządzającej i wspierającej Ośrodka Pomocy Społecznej im. Ireny Sen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7315688 2020-02-17
godz. 00:00
Łódzkie Roboty budowlane w pomieszczeniach budynku Fundacji Rozwoju Gminy Zelów w Zelowie przy ul. Pileckiego 2. Szczegółowy zakres prac d...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7316779 2020-02-17
godz. 00:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest wybór 20 ekspertów do przeprowadzenia oceny jakościowej formularzy zgłoszeniowych o przyznanie grantu ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7318580 2020-02-17
godz. 00:00
Mazowieckie Ocena wpływu realizacji polityki spójności na kształtowanie się wybranych wskaźników makroekonomicznych na poziomie krajowym i reg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7317709 2020-02-17
godz. 00:00
Łódzkie Prowadzenie zajęć na studiach Project and Process Management w języku angielskim dla 40 studentów i Prowadzenie zajęć na studiach ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7319179 2020-02-17
godz. 00:00
Mazowieckie Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy oferującego najkorzystniejszą usługę polegającą na opracowaniu innowacyjnej technologi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7320665 2020-02-17
godz. 00:00
Łódzkie wykonanie wykazu zmian gruntowych danych ewidencyjnych dla nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki po...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7322500 2020-02-17
godz. 00:00
Mazowieckie Wykonanie projektu elektronicznego oraz oprogramowania gateway-a systemu radiowego na częstotliwość 868MHz z dodatkowymi funkcjami...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7322492 2020-02-17
godz. 00:00
Łódzkie Zakup odczynników chemicznych - 102020A Przedmiotem zamówienia jest zakup odczynników chemicznych. Cel zamówienia Celem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7322494 2020-02-17
godz. 00:00
Łódzkie Zakup kwasu cytrynowego - 112020A Przedmiotem zamówienia jest zakup kwasu cytrynowego 1 hydrat cz.d.a. Cel zamówienia Celem zamów...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7322511 2020-02-17
godz. 00:00
Łódzkie Zakup sterylnych woreczków wykonanych z polietylenu - 032020D Przedmiotem zamówienia jest zakup sterylnych woreczków wykonanych z...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7322506 2020-02-17
godz. 00:00
Łódzkie Zakup kasety do filtracji tangencjalnej - 062020C Przedmiotem zamówienia jest zakup kasety do filtracji tangencjalnej kompatybiln...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7322503 2020-02-17
godz. 00:00
Łódzkie Zakup 96-dołkowych płytek płaskodennych - 122020A Przedmiotem zamówienia jest zakup 96-dołkowych płytek płaskodennych, przeznaczo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7322867 2020-02-17
godz. 00:00
Mazowieckie Dostawa oleju napędowego do celów grzewczych dla IMGW-PIB w podziale na 5 zadań: Zadanie 1 Zakres zadania obejmuje dostawę oleju n...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7323595 2020-02-17
godz. 00:00
Łódzkie Dostawa pomocy wyposażenia w ramach projektu „Moje przedszkole - wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie Bedlno” współfinansowane...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7325327 2020-02-17
godz. 00:00
Mazowieckie Usługi hotelarskie - noclegi i catering Przedmiotem niniejszego postępowania jest wybór Wykonawcy na zapewnienie posiłków dla gru...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin