Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: łódzkie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
8097607 2021-05-14
godz. 00:00
Łódzkie Zlecę umycie okien, drzwi, glazury, Brójce Zlecę umycie okien, drzwi, glazury. Zainteresowanych proszę o kontakt.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8104813 2021-05-14
godz. 08:00
Mazowieckie Kompleksowa realizacja bud.sieci gaz. oraz 3 szt. przył. wraz z szafkami gaz. w m. Wieruszów ul. Solidarności dz.3253; dz.3255; dz. 3257. Kompleksowa realizacja budowy sieci gazowej o dł. o...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8104814 2021-05-14
godz. 08:00
Mazowieckie Kompleksowa realizacja sieci gazowej oraz przyłączy wraz z szafkami gazowymi: w m. Radomsko ul. Ciepła Kompleksowa realizacja sieci gazowej oraz przyłączy wraz z szafkami gazowymi: a) gazoc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119400 2021-05-14
godz. 08:00
Łódzkie Zakup i dostawa nasion zbóż jarych Część 1 Zaprawione nasiona kwalifikowane w stopniu B pszenicy odmiany TELIMENA Kilogramy 1000 Część 2 Zaprawione nasiona kwalifikowane w stopniu B psze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8097247 2021-05-14
godz. 09:00
Łódzkie 4.1. Przedmiotem zamówienia jest:Przebudowa drogi gminnej w m. Rydzyny, tzw. Biesaga4.2. (CPV): główny kod CPV 45233140-2 roboty drogowe,45233290-8 instalowanie znaków drogowych.4.3. Szczegó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8118360 2021-05-14
godz. 09:00
Łódzkie Usługa serwisowa z podniesieniem wersji systemu Intellispace Portal dla potrzeb Pracowni Rezonansu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. WAM – CSW Usługa serwisowa z podniesieniem wersj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8118756 2021-05-14
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie robót budowlanych w branży elektroenergetycznej na terenie działania OŁD w RE Piotrków Trybunalski w podziale na 2 części.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8118793 2021-05-14
godz. 09:00
Łódzkie Kurs operatora wózków widłowych dla uczniów w ramach realizacji projektu „Podniesienie jakości kształcenia w Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie Łódzkim”. 4.1. ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8120504 2021-05-14
godz. 09:00
Łódzkie Dostawa wraz z wymianą drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz okien w miejscach: Budynek Administracji Klatka I (Poradnia Psycholo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8120716 2021-05-14
godz. 09:00
Łódzkie Belownica Compact

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8123384 2021-05-14
godz. 09:00
Łódzkie Półmaska ochronna 3m 6200 wraz z filtrami 3m 6099, Filtropochłaniacze 3m ABEK2 P3 6099

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8123385 2021-05-14
godz. 09:00
Łódzkie Kombinezon ochronny DuPont TYVEK 500 XPERT

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8129173 2021-05-14
godz. 09:00
Łódzkie Kombinezon ochronny DuPont TYVEK 500 XPERT (Tyvek Classic Xpert) zgodny z normą En 14-126 kat. III, typ 5, 6

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8098952 2021-05-14
godz. 10:00
Łódzkie 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Bełchatowie. Przedmiot umowy jest realizowany w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „PT i budowa boiska ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8101463 2021-05-14
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: Brzozowo Wielkie Krasne gmina wiejska nr dzial.: 91/1 138#Projekt techniczny przyłącza kablowego nN, Brzozowo Wielkie, dz. nr 91/1, S2-00303, P/21...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8101467 2021-05-14
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: Działdowo Działdowo gmina miejska nr dzial.: 2001/2 140# Projekt przyłącza kablowego nn z istniejącego złącza kablowo-pomiarowego nn, Działdowo, N...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8101476 2021-05-14
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie robót budowlanych: Żychlin Żychlin miasto ul. Juliusza Słowackiego 5 nr dzial.: Żychlin-1196 s 139#Przetarg, W - Wykonawstwo, Gmina Miasto Żychlin, Żychlin ul. Słowackiego, S3-0001...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8101494 2021-05-14
godz. 10:00
Mazowieckie Wykonanie projektów budowlano wykonawczych: 1 Podgórze-Parcele Mała Wieś gmina wiejska nr dzial.: Podgórze-Parcele-192/2 137#PT-Budowa przyłącza do Podgórze Parcele, Nr działki: 192/2, P/11/...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8102595 2021-05-14
godz. 10:00
Łódzkie Przebudowa drogi powiatowej Nr 5131 E w Szczawinie ul. Kościelna 1. Przedmiotem zamówienia jest odnowa nawierzchni bitumicznej oraz budowa ciągu pieszego po południowo-zachodniej stronie dr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8102639 2021-05-14
godz. 10:00
Łódzkie 1. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST remont pomieszczeń i montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu Gminy w Grabicy, Gmina Grabica, powiat piotrkowski, woj. łódzkie polegający na wykonaniu robót budo...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8118369 2021-05-14
godz. 10:00
Łódzkie Usługi w zakresie rocznych przeglądów pogwarancyjnych agregatów prądotwórczych wraz z ewentualnymi naprawami dla USK im. WAM - CSW w Łodzi Część 1 Usługi przeprowadzania okresowych (rocznyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119135 2021-05-14
godz. 10:00
Łódzkie Druk i oprawa: "Warto zobaczyć. Góry i pogórza wschodniej Polski" Druk i oprawa książki „Warto zobaczyć. Góry i pogórza wschodniej Polski”- 3000 szt. egzemplarzy EZ.270.1.2.2021

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119113 2021-05-14
godz. 10:00
Łódzkie 4.1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów promocyjnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Łódzkiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załącz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119347 2021-05-14
godz. 10:00
Łódzkie 5/ZP/2021/S Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla jednego rocznika studentów I stopnia studiów stacjonarnych na kierunku „Produkcja teatralna i organizacja wydarzeń artystycznych” ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119484 2021-05-14
godz. 10:00
Łódzkie 5/ZP/2021/S Przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla jednego rocznika studentów I stopnia studiów stacjonarnych na kierunku ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119716 2021-05-14
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu Część 1 1. Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie bazy dydaktycznej Szkoły nr 4 im. Marii Konopni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119713 2021-05-14
godz. 10:00
Łódzkie 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa grysu kamiennego płukanego (bazalt) frakcji 2-5 mm w ilości 1 200 Mg”2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 44912300-9 (bazalt)60100000-9 (Usługi w zakresi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8119939 2021-05-14
godz. 10:00
Kujawsko-Pomorskie Na ścieżce do aktywności – edycja II Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w ramach pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122349 2021-05-14
godz. 10:00
Łódzkie Sukcesywna dostawa wyrobów i szkła laboratoryjnego dla potrzeb realizacji projektów: Lewis Base Catalyzed Asymmnetric Reactions of...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

8122431 2021-05-14
godz. 10:00
Łódzkie Wykonanie konserwacji, wzorcowania, legalizacji, oceny technicznej, naprawa według potrzeb wag i wagosuszarek w zakresie zgodnym z wymaganiami producenta oraz wzorcowanie wzorców masy dla PG...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin