Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: łódzkie - rośliny, zboża, pasze - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7402499 2020-04-10 Łódzkie Świadczenie usługi wykonania okresowych badań i pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej w zakresie stanu sprawności połączeń...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7397764 2020-04-10
godz. 08:00
Mazowieckie Budowa sieci gazowej w m. Łódź, ul. Moskule i Okólna z przyłączami Budowa sieci gazowej niskiego ciśnienia wraz z punktami gazowy...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399513 2020-04-10
godz. 08:00
Mazowieckie Kompleksowe wykonanie budowy i przebudowy sieci gazowej w miejscowości Pabianice ul. Warszawska, Stary Rynek, Zamkowa Wykonanie p...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412598 2020-04-10
godz. 08:00
Łódzkie Dostawa karmy dla zwierząt przebywających na terenie ośrodka edukacji leśnej i ośrodka rehabilitacji zwierząt znajdujących się w L...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398070 2020-04-10
godz. 09:00
Łódzkie Zakup i montaż 2 sztuk klimatyzatorów do serwerowni usytuowanej na VIII piętrze w budynku I Oddziału ZUS w Łodzi przy ul. Zamenhof...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7382015 2020-04-10
godz. 09:00
Łódzkie BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY JEZIORNEJ w ramach zadania: „BUDOWA POZOSTAŁEJ CZĘSCI DRÓG W OSIEDLU JEZIORNA WRAZ Z INFRAST...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7382030 2020-04-10
godz. 09:00
Łódzkie PRZETARG NIEOGRANICZONY NA BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY 9KDL W RAMACH ZADANIA: „BUDOWA INFRASTRUKTURY W REJONIE ULICY ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403233 2020-04-10
godz. 09:00
Łódzkie Remont elewacji od strony podwórza posesji budynku mieszkalnego przy ul. Plac Czarnieckiego 3 w Piotrkowie Trybunalskim Numer ref...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7377469 2020-04-10
godz. 10:00
Mazowieckie Zapytanie RFI na Kioski samoobsługowe na SP PKN ORLEN Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Chemik...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7377295 2020-04-10
godz. 10:00
Łódzkie Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenów administrowanych przez Gminę Aleksandrów Łódzki Numer referen...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7401463 2020-04-10
godz. 10:00
Łódzkie Budowa dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków w m.: Bełchów i Bobrowniki, gm. Nieborów Numer referencyjny: GKI.271.3.2020 Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403177 2020-04-10
godz. 10:00
Łódzkie Remont wewnętrznej instalacji wod – kan w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. 18 Stycznia 2 i ul. Krakowskie Przedmieście ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7408841 2020-04-10
godz. 10:00
Łódzkie ZP/42/2020 - Dostawa baterii i akumulatorków dla Instytutu „CZMP” Numer referencyjny: ZP/42/2020 Dostawa baterii i akumulatorków...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7409722 2020-04-10
godz. 10:00
Łódzkie Administrowanie osiedlami mieszkalnymi tj. budynkami mieszkalnymi dzierżawionymi i zarządzanymi przez Towarzystwo ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410087 2020-04-10
godz. 10:00
Łódzkie Przędza tkacka bawełniana Numer referencyjny: IZ/ZP-236-03/20 Przędza tkacka bawełniana 100% tex 30x1: 10 000 kg; Masa liniowa 3...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7410526 2020-04-10
godz. 10:00
Łódzkie ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA ROZBIÓRCE POZOSTAŁOŚCI BUDYNKU GOSPODARCZEGO-SPICHLERZA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA TERENIE ZESPOŁU DWORSKO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411955 2020-04-10
godz. 10:00
Łódzkie Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 30 000 Euro, nieprzekracza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7412776 2020-04-10
godz. 10:00
Łódzkie Sporządzenie dokumentacji technicznej obejmującej opis stanu zachowania oraz inwentaryzację wyrobów zawierających azbest (wbudowan...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7403026 2020-04-10
godz. 10:00
Łódzkie Dokumentacja projektowa na przebudowę ulic w Zduńskiej Woli Numer referencyjny: IM.271.13.2020.KM 1. Przedmiotem zamówienia jest ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7406912 2020-04-10
godz. 10:00
Łódzkie Dostawa odczynników do Sieci Badawczej ŁUKASIEWICZ – Instytutu Włókiennictwa w Łodzi Numer referencyjny: IZ/ZP-236-02/20 1. Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7377222 2020-04-10
godz. 10:30
Mazowieckie Zakup analizatorów BTEX Numer referencyjny: ZP/220-16/20/MST Wartość bez VAT: 1 382 113.82 PLN Analizatory BTEX z detektorem PID...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7384510 2020-04-10
godz. 11:00
Mazowieckie Prace serwisowe i kontrola metrologiczna systemów monitoringu emisji spalin w PGE Toruń S.A., KOGENERACJA S.A. oraz oddziałach PGE...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411714 2020-04-10
godz. 11:00
Mazowieckie Świadczenie usług kurierskich miejskich dla spółek GK PGNiG Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiających Usług ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7411943 2020-04-10
godz. 11:00
Łódzkie Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Żytno. Numer referencyjny: ZPI.271.7.2020.SN Zakup energii elektrycznej na potrzeby ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405779 2020-04-10
godz. 11:00
Łódzkie Sukcesywne dostarczanie materiałów opatrunkowych, nici chirurgicznych i innych materiałów medycznych Numer referencyjny: 04/2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7415143 2020-04-10
godz. 11:00
Łódzkie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Rękawice taktyczne HexAmor 4045 Search and Duty rozmiar XL Rękawice taktyczne HexAmor 4045 Search and Du...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7417074 2020-04-10
godz. 11:00
Łódzkie PRZEDMIOT POSTĘPOWANIA: 1 Gogle ochronne z osłoną twarzy GLOVEX Mistresist Stealth 9200 Gogle ochronne z osłoną twarzy GLOVEX Mist...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

6664175 2020-04-10
godz. 12:00
Łódzkie BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY MIODOWEJ W PABIANICACH W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7377285 2020-04-10
godz. 12:00
Łódzkie Opracowanie projektu planu urządzenia lasu wraz z programem ochrony przyrody i prognozą oddziaływania planu na środowisko i obszar...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398972 2020-04-10
godz. 12:00
Pomorskie Dostawa i montaż kompresorów i odkurzaczy samochodowych dla stacji paliw LOTOS oraz serwis w okresie gwarancyjnym. - SRM/197459 1...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin