Przetargi i zamówienia - woj. realizacji: łódzkie, podlaskie - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
6822292 2020-02-14
godz. 08:45
Podlaskie Usługa asysty technicznej, bieżącej konserwacji i rozbudowy systemu informatycznego dynamicznej informacji pasażerskiej zwanego da...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7405889 2020-04-02 Łódzkie Demontaż i montażu koryt betonowych do produkcji sadzonek w Szkółce leśnej w Dąbrowie, zgodnie z załączonym opisem przedmiotu zamó...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7389606 2020-04-02
godz. 08:00
Mazowieckie Kompleksowe wykonanie budowy i przebudowy przyłączy gazowych w miejscowości Zgierz ul. Piłsudskiego nr 30a, 32, 34 Wykonanie proj...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7389605 2020-04-02
godz. 08:00
Mazowieckie Kompleksowe wykonanie budowy i przebudowy przyłączy gazowych w miejscowości Pabianice ul. Reymonta 2a, 4 Wykonanie projektu budow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7393189 2020-04-02
godz. 08:00
Mazowieckie Kompleksowe wykonanie budowy i przebudowy przyłączy gazowych w miejscowości Łódź ul. Obywatelska 133, 135, 139 Wykonanie projektu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7363137 2020-04-02
godz. 08:30
Łódzkie Dostawy surowców do produkcji leków recepturowych Numer referencyjny: 52/PN/ZP/D/2020 Pakiet 1Szczegółowy opis przedmiotu zamówien...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7390310 2020-04-02
godz. 09:00
Podlaskie „Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego w Srebrnej” Numer referencyjny: RRG.271.1.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7392831 2020-04-02
godz. 09:00
Łódzkie Sukcesywne wykonywanie prac projektowych i robot budowlanych polegających na wykonywaniu przyłączy lub linii niskiego napięcia dla...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7394773 2020-04-02
godz. 09:00
Łódzkie Wykonywanie usług w zakresie napraw i przeglądów pogwarancyjnych w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony b...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398287 2020-04-02
godz. 09:00
Łódzkie Zorganizowanie 2-dniowej wycieczki integracyjnej dla rodzin zastępczych w ramach projektu pn."W Rodzinie Siła" Numer referencyjny:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7391874 2020-04-02
godz. 09:00
Łódzkie Wykonanie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa placu zabaw przy ul. Konwaliowej” Numer referencyjny: RZP.271.2...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400462 2020-04-02
godz. 09:00
Podlaskie Dostawa fabrycznie nowego ciągnika na potrzeby Urzędu Gminy Orla 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego ciągnik...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7394191 2020-04-02
godz. 09:00
Podlaskie Zakup materiałów eksploatacyjnych do sprzętu drukującego na potrzeby jednostek i instytucji znajdujących się na zaopatrzeniu 25 WO...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7356083 2020-04-02
godz. 09:30
Podlaskie Koszenie łąk wraz ze zbiorem siana, rozwiezieniem do magazynopaśników i wywiezieniem starego siana oraz wapnowania i nawożenia min...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398246 2020-04-02
godz. 09:45
Podlaskie Dostawa samochodu z zabudową do przewozu osób zatrzymanych na potrzeby Straży Miejskiej w Białymstoku Numer referencyjny: SM.AL.RA...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7359689 2020-04-02
godz. 10:00
Podlaskie Usługi wymiany liczników do bezpośrednich pomiarów energii elektrycznej – 6 zadań

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7365174 2020-04-02
godz. 10:00
Łódzkie „Czyste powietrze – OZE w gminie Łęczyca” Numer referencyjny: GPI.271.PN-1.2020 1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokume...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7387964 2020-04-02
godz. 10:00
Łódzkie Rozbudowa (przebudowa) dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Mierzynie Numer referencyjny: IZP.271.1.2.2020 Przedmiotem zamówieni...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7390200 2020-04-02
godz. 10:00
Podlaskie Rewitalizacja terenu celem utworzenia placu festynowego w Jaświłach – dostawa wyposażenia Numer referencyjny: Rl.271.4.2020 Przed...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7392099 2020-04-02
godz. 10:00
Łódzkie BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH W GMINIE SADKOWICE – ETAP I Numer referencyjny: RK.271.02.2020 a) Budowa sieci wodociągowej w miejscow...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7393671 2020-04-02
godz. 10:00
Podlaskie Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej zlokalizowanego przy ul. Wileńskiej 10 w Sejnach (nr sprawy: RPG.271.7.2020.DL)....

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7394753 2020-04-02
godz. 10:00
Podlaskie pełnienie nadzoru inwestorskiego przy inwestycji termomodernizacji budynku przy ul. Wileńskiej 10 w Sejnach.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7396026 2020-04-02
godz. 10:00
Łódzkie świadczenie usług w zakresie transportu medycznego karetką typu S Numer referencyjny: WSZ.DAT.SZP.261.1.11/2020 Świadczenie usł...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7398097 2020-04-02
godz. 10:00
Łódzkie ZP/38/2020 – Dostawa substancji oraz preparatów do sporządzania leków recepturowych dla Instytutu „CZMP”. Numer referencyjny: ZP/3...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

W którym przetargu jest zamówienie na Twój produkt? Sprawdź!
7399104 2020-04-02
godz. 10:00
Łódzkie Dokumentacja projektowa dla zadania Montaż systemu centralnej klimatyzacji-II Oddział ZUS w Łodzi budynek B

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399185 2020-04-02
godz. 10:00
Łódzkie Zakup uszczelek modułów SGHRS oraz pierścieni rozprężnych dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów Część 1 PIERŚCIEŃ ROZPRĘŻ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399619 2020-04-02
godz. 10:00
Podlaskie Sukcesywne wykonywanie robót budowlanych dla przyłączy na terenie działalności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon Energe...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7399618 2020-04-02
godz. 10:00
Podlaskie Sukcesywne opracowywanie dokumentacji projektowych dla przyłączy kablowych na terenie działalności PGE Dystrybucja S.A. Oddział Bi...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400052 2020-04-02
godz. 10:00
Podlaskie Sukcesywna dostawa opatrunków i obłożeń zgodnie z opisem przedstawionym w pakietach 1 - 2 w załączniku nr 2 do rozpoznania cenoweg...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7400619 2020-04-02
godz. 10:00
Podlaskie Dostawa wyposażenia do monitorowania przeciwpożarowego w Nadleśnictwie Krynki, zgodnie z załącznikiem nr 2

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin