Przetargi i zamówienia - Nowy Sącz - woj. realizacji: małopolskie - Windy i dźwigi - wyniki wyszukiwania

    
nrterminorganizatorprzedmiot
7503896 2020-06-04
godz. 11:00
Małopolskie Zamówienie na usługę nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie hali sportowej wraz ze strzelnicą prz...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7479965 2020-06-04
godz. 15:00
Małopolskie Przyjęcie obowiązków udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju: świadczenia szpitalne udzielane w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym:...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7463903 2020-06-05
godz. 09:00
Małopolskie „Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 10 – odpady palne (paliwo alternatywne) z Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) w Nowym ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7463902 2020-06-05
godz. 10:00
Małopolskie „Zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12 (powyżej 80 mm) – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7507782 2020-06-05
godz. 10:00
Małopolskie Wymiana wyeksploatowanych 6 sztuk elektrycznych napędów zwrotnicowych typu JEA-29 na napędy nowej generacji na terenie Zakładu Lin...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7509321 2020-06-08
godz. 00:00
Małopolskie Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi psychologicznej polegającej na przeprowadzeniu weryfikacji kompetencji społecznych, świad...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7510775 2020-06-08
godz. 00:00
Małopolskie Poszukuję pracownika do elewacji - Nowy Sącz Poszukuję pracownika do elewacji. Zainteresowanych proszę o kontakt. Pozdrawiam.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7510924 2020-06-08
godz. 00:00
Małopolskie Zlecę montaż elewacji - Nowy Sącz Zlecę montaż elewacji z kasetonu elewacyjnego na budynku usługowym w Stróżach (gm. Grybów). Zain...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7507769 2020-06-08
godz. 00:00
Małopolskie Świadczenie sukcesywnych dostaw wody pitnej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Są czu.

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7495798 2020-06-08
godz. 11:00
Małopolskie 1. Zaprojektowanie i modernizacja linii technologicznej mielenia i frakcjonowania materiałów sypkich w zakładzie SGL Graphite Solu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7508783 2020-06-08
godz. 13:00
Małopolskie Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek komputerowych i innych urządzeń biurowych na potrzeby Urzędu Miasta Nowego Sącza ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7498804 2020-06-09
godz. 00:00
Małopolskie Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia nowych miejsc przedszkolnych w ramach projektu pn. ,, Sensoryczno – integracyjne Prze...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7510222 2020-06-09
godz. 00:00
Małopolskie Postępowanie nr 1/KA/MLP/2020 Przedmiotem postępowania jest wynajem sal szkoleniowych na terenie województwa Małopolskiego dla 15...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7499836 2020-06-09
godz. 09:00
Małopolskie Przebudowa archiwum wraz z pomieszczeniami administracyjnymi w Zakładzie Karnym w Nowym Sączu Przedmiotem zamówienia jest realiza...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7517592 2020-06-09
godz. 10:00
Małopolskie Prace na następujących potokach: - Łubinka km 0+500-3+700 Na potoku przewidziano dwukrotne: • mechaniczne koszenie porostów gęstyc...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7517598 2020-06-09
godz. 11:00
Małopolskie Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy na potrzeby Zarządu Zlewni w Nowym Sączu

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7465981 2020-06-09
godz. 12:00
Małopolskie Obsługa i zarządzanie infrastrukturą transportu miejskiego – punktów przystankowych Numer referencyjny: 271.2.10.2020 III. Opis pr...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7515857 2020-06-10
godz. 00:00
Małopolskie Zlecę wykonanie elewacji budynku - Nowy Sącz Zlecę wykonanie elewacji budynku 1-piętrowego, ocieplenie + malowanie. Stara kamienic...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7492178 2020-06-10
godz. 10:00
Małopolskie Zamówienie na roboty budowlane polegające na budowie hali sportowej wraz ze strzelnicą przy Zespole Szkół im. Władysława Orkana w ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7516030 2020-06-10
godz. 10:00
Małopolskie Opracowanie dokumentacji projektowej remontu mostów Numer referencyjny: PZD-ZAM.261.36.2020.WZ 1. Przedmiotem zamówienia jest op...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7516029 2020-06-10
godz. 12:00
Małopolskie Dostawa kosiarki na ramieniu hydraulicznym wraz z osprzętem Numer referencyjny: PZD-ZAM.261.37.2020.WZ 1. Przedmiotem zamówienia ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7447900 2020-06-12
godz. 00:00
Małopolskie Kategoria: Samochody hummer h2 Adres nadania: Polska , Małopolskie, Nowy Sącz Adres dostawy: Francja , Nouvelle-Aquitaine, Angoul...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7517727 2020-06-12
godz. 00:00
Małopolskie Rekreacyjno-edukacyjny skwer dla rodzin, zwierząt, spacerowiczów, rowerzystów, turystów - dla każdego w formule Zaprojektuj-wybudu...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7513451 2020-06-12
godz. 10:00
Małopolskie Sukcesywna dostawa materiałów na potrzeby konserwacji oświetlenia ulicznego miasta Nowego Sącza Numer referencyjny: 271.2.17.2020 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7515972 2020-06-15
godz. 10:00
Małopolskie Zamówienie na dostawę oprogramowania e-usług o wysokim poziomie dojrzałości wraz z rozbudową systemu teleinformatycznego wykorzyst...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7506232 2020-06-15
godz. 13:00
Małopolskie Wymiana podłogi w sali lekcyjnej Nr 2 - budynek Szkoły Podstawowej Nr 15, ul. 29 Listopada 22 w Nowym Sączu Numer referencyjny: B...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7511038 2020-06-16
godz. 08:00
Małopolskie Remont Al. Piłsudskiego w Nowym Sączu – jezdnia prawa na odcinkach od km 66+802 do km 68+235 oraz od km 68+261 do km 68+962,60 ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7504642 2020-06-17
godz. 00:00
Małopolskie Świadczenie usług opieki oraz prowadzenie zajęć wśród dzieci romskich i polskich zapisanych do świetlicy ISKIERKA w Nowym Sączu, f...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7511283 2020-06-17
godz. 12:00
Małopolskie Modernizacja laboratorium badawczego MPEC Nowy Sącz Numer referencyjny: SZP/DFS.09.2020 Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

7486273 2020-06-19
godz. 08:00
Małopolskie Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do pracowni na potrzeby realizacji projektu „Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze ...

(Pełne dane widoczne po uruchomieniu bezpłatnego testu)

©Przetargimedyczne.com    O nas    Kontakt    Regulamin